Σταύρος ΑραουτάκηςΤο πρόβλημα των γραφειοκρατικών και μη ευέλικτων μηχανισμών που πλήττουν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος «Τοπικές Πρωτοβουλίες Αασχόλησης» σε αγροτικές και μειονεκτικές περιοχές της Ελλάδας θέτει με Ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής Σταύρος Αρναουτάκης.

Αναλυτικότερα η ερώτηση του Σταύρου Αρναουτάκη έχει ως εξής:

«Στην Ελλάδα την τρέχουσα προγραμματική περίοδο για πρώτη φορά με την ευρεία συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και στα πλαίσια των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης». Πρόγραμμα, το οποίο λόγω της καινοτόμας και ολοκληρωμένης προσέγγισης του, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική παρέμβαση στην προσπάθεια δημιουργίας θέσεων εργασίας και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Στο πρόγραμμα προβλέπονται δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση για κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, όπως γυναίκες, άνεργους, υποαπασχολούμενους κλπ. Κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών, διαπιστώνεται μειωμένη αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, στις παραπάνω περιοχές, επειδή ο Οργανισμός Απασχόλησης Ερατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), όντας Τελικός Δικαιούχος των δράσεων απασχόλησης, θεωρεί ότι μπορεί να τύχουν ενίσχυσης για την απασχόληση, μόνο όσοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ, και έτσι εκ προοιμίου αποκλείονται οι υποαπασχολούμενοι.
 
Τα κριτήρια τα οποία σήμερα εφαρμόζει ο ΟΑΕΔ στην Ελλάδα για την έκδοση της κάρτας ανεργίας, διαφοροποιήθηκαν από αυτά που ίσχυαν όταν έγινε η επιλογή των ωφελουμένων για ένταξη τους στο πρόγραμμα και αποκλείουν πλήρως όσους είναι ασφαλισμέοι στον ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων) ανεξάρτητα από το εισόδημα που διαθέτουν. Εμφανίζεται λοιπόν το παράδοξο άνεργοι να είναι επιλέξιμοι κατά την αρχική αξιολόγηση, να έχουν ενταχθεί και ολοκληρώσει τις άλλες δράσεις και στην συνέχεια να μην είναι επιλέξιμοι για την δράση της απασχόλησης. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει κλίμα απογοήτευσης στους κατοίκους των αγροτικών περιοχών της χώρας και ιδιαίτερα στους νέους, ανέργους ή υποαπασχολούμενους της ενδοχώρας, καθώς και κλίμα αναξιοπιστίας στην εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των κοινοικών προγραμμάτων.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Εάν γνωρίζει το θέμα και πως προτίθεται να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα γραφειοκρατικών και μη ευέλικτων μηχανισμν, που πλήττουν την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του ΕΚΤ, ιδιαίτερα στις αγροτικές και μειονεκτικές περιοχές;»

Δελτίο Τύπου του Ευρωβουλευτή.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: