Μιχάλης ΚαρχιμάκηςΕρώτηση προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης με Θέμα: «Παράνομος και αυθαίρετος αποκλεισμός 9 κτηοτρόφων του Δημοτικού Διαμερίσματος Κρούστα από την εξισωτική αποζημίωση», κατέθεσε ο βουλευτής Λασιθίου του Πα.Σο.Κ. Μ. Καρχιμάκης.

Ο βουλευτής ζητάει να μάθει για ποιους λόγους δεν ελήφθησαν υπόψη και αγνοήθηκαν δημόσια έγγραφα (Ε9, στοιχεία ΟΣΔΕ) αλλά και ιδιωικά έγγραφα και στοιχεία (μισθωτήρια – συμβάσεις) που επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι που αποκλείστηκαν και τελικά, πως είναι δυνατόν, από ολόκληρο το νομό Λασιθίου, μόνο στον Κρούστα να δημιουργηθεί ζήτημα με τις εξισωτικές αποζημιώσεις;

Το πλήρε κείνενο της ερώτησης του Βουλευτή:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Για τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

Θέμα: «Παράνομος και αυθαίρετος αποκλεισμός 9 κτηνοτρόφων του Δημοτικού Διαμερίσματος Κρούστα από την εξισωτική αποζημίωση».

Οι κτηνοτρόφοι του τοπικού διαμερίσματος Κρούστα του Δήμου Αγ. Νικολάου, προκειμένου να λάβουν την εξισωτική αποζημίωση του έτους 2003-2004, υπέβαλλαν σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Λασιθίου.

Για δε τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων των δικαιούχων, συστήθηκε τριμελής επιτροπή προκειμένου να εξεταστεί εάν οι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η επιτροπή αυτή, με τρόπο τελείως αναιτιολόγητο, έκρινε ότι από τους 20 ενδιαφερομένους, δικαιούνται αποζημίωση μόνο οι 11 κτηνοτρόφοι και οι 9 αποκλείονται, παρά το γεγονός ότι οι 9 αποκλεισθέντες πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Η επίσημη δε αιτιολογία ήταν ότι δεν κάνουν χρήση των δηλωμένων βοσκοτόπων.

Επειδή η συγκεκριμένη αυθαίρετη απόφαη έχει δημιουργήσει ερωτηματικά και εστιάζεται σε λογικές εμπάθειας και σε λογικές διαχωριστικών γραμμών με βάση τα πολιτικά πιστεύω των 9 κτηνοτρόφων,

Ερωτάστε κύριε Υπουργέ

και καλείστε να ζητήσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να αποκαλφθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη στους 9 κτηνοτρόφους του δημοτικού διαμερίσματος Κρούστα.

1. Για ποιους λόγους δεν ελήφθησαν υπόψη και αγνοήθηκαν δημόσια έγγραφα (Ε9, στοιχεία ΟΣΔΕ) αλλά και ιδιωτικά έγγραφα και στοιχεία (μισθωτήρια – συμβάσεις) που επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν οι ενδιαφερόμενοι που αποκλείστηκαν;

2. Ποια είναι τα κριτήρια που έγινε εισήγηση αναιτιολόγητα για την μείωση ή κατάργηση των βοσκοτόπων, με αποτέλεσμα τη λήψη μειωμένης αποζημίωσης των ενδιαφερομένων δικαιούχων, όταν η ίδια επιτροπή κατά τα προηγούμενα χρόνια υπό την ίδια ιδιότητα είχε εισηγηθεί θετικά για την ένταξη των ιδίων δικαιούχων στο πρόγραμμα εξισωτικής αποζημίωσης;

3. Πώς κρίθηκε επί της ουσίας η χρήση ή μη των δηλωμένων βοσκοτόπων;

4. Πώς είναι δυνατόν από ολόκληρο το νομό Λασιθίου, μόνο στον Κρούστα να δημιουργηθεί ζήτημα με τις εξισωτικές αποζημιώσεις;

5. Είναι άραγε τυχαίο, ότι όλοι οι κτηνοτρόφοι που αδικήθηκαν, να είναι κομματικά αντίθετοι από τον επικεφαλής της επιτροπής, που τα προηγούμενα χρόνια με τα ίδια κριτήρια ενέκρινε, ενώ φέτος με ην άνοδο της Νέας Διακυβέρνησης στην εξουσία, άρχισε να δημιουργεί προβλήματα, ως οπαδός της Κυβερνητικής παράταξης, εξαντλώντας όπως συζητείται την εμπάθειά του απέναντι σ’ αυτούς τους ανθρώπους;

6. Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε, προκειμένου τελικά να δικαιωθούν οι ζημιωθέντες κτηνοτρόφοι;

7. Προτίθεστε τελικά να ζητήσετε την παρέμβαση της δικαιοσύνης για να αποδειχθεί τελικά ότι με δόλο απεκλείσθησαν οι 9 κτηνοτρόφοι του Κρούστα, με αποτέλεσμα να εισπράξουν μειωμένη εξισωτική αποζημίωση.

Ο ερωτών Βουλευτής

Μιχάλης Καρχιμάκης

Print Friendly, PDF & Email

Από manos