Χώρος για περσσότερους

Ευρωπαϊκή Ένωση 50 χρόνια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και πρέπει να παραμείνει ανοικτή σε μελλοντικές διευρύνσεις, αυξάνοντας ταυτόχρονα τους πόρους για την πολιτική Συνοχής τόνισε με παρέμβασή του του ο Σταύρος Αρναουτάκης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στα πλαίσια της συζήτησης που πραγματοποήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις επιπτώσεις των μελλοντικών διευρύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής Συνοχής,

ο Ευρωβουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σταύρος Αρναουτάκης με παρέμβση του τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και πρέπει να παραμείνει ανοικτή σε μελλοντικές διευρύνσεις, αυξάνοντας ταυτόχρονα τους πόρους για την πολιτική Συνοχής.
Ο Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε ότι τα 50 χρόνια της ευρωπαϊκής πορείας αποδεικνύουν ότι η ειρήνη, η δημοκρατία, η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ευημερία εδραιώνονται μέσα από τις διευρύνσεις. Για να μπορέσει, όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στην πρόκληση των μελλοντικών διευρύνσεων οφείλει να είναι αποτελεσματική και λειτουργική και να αντιμετωπίζει δυναμικά το πρόβλημα των αναπτυξιακών ανισοτήτων χωρίς όμως αυτό να γίνεται σε βάρος των αδύναμων περιοχών των κρατών μελών.

Σταύρος Αρναουτάκης

Ευρωπαϊκή Ένωση 50 χρόνια

Προς αυτή την κατεύθυνση, όπως υπογράμμισε ο Σταύρος Αρναουτάκης, απαραίτητη περισσότερο από ποτέ είναι η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των κοινοτικών πολιτικών και κυρίως της πολιτικής Συνοχής, της πολιτικής που εκφράζει την αρχή της αλληλεγγύης προς τις πιο αδύναμες ομάδες και περιοχές της Ένωσης, την πολιτική που φέρνει την Ε.Ε. πιο κοντά στον πολίτη.

Στην παρέμβαση του, ωστόσο, ο Σταύρος Αρναουτάκης δεν παρέλειψε να υπογραμμίει ότι η λειτουργικότητα μιας μελλοντικής πολιτικής Συνοχής εξαρτάται άμεσα από τους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι, εν όψει μάλιστα της ενδιάμεσης αναθεώρησης των Δημοσιονομικών Προοπτικών το 2008/2009.
Τέλος, επεσήμανε ότι το 1,045% του ΑΕΠ που διατίθεται για τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό δεν επαρκεί ούτε για την αντιμετώπιση ζητημάτων ζωτικής σημασίας, ούτε για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και δίκαιης Ευρώπης όπως απαιτούν οι πολίτες της Ε.Ε..

Print Friendly, PDF & Email

Από manos