Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις
Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής   Αλληλεγγύης κατέθεσε ο βουλευτής με Το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης, σχετικά με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί από τον ΕΦΚΑ, στην έκδοση των Ευρωπαϊκών Καρτών Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α).

Ενώ οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι κατέθεσαν έγκαιρα τις απαραίτητες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση των νέων καρτών ΕΚΑΑ, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση και αποστολή των νέων καρτών για τη φετινή χρονιά. Οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις έχουν σαν αποτέλεσμα οι Έλληνες που ταξιδεύουν ή διαμένουν στο εξωτερικό (φοιτητές κ.λπ.) να είναι ανασφάλιστοι και να επιβαρύνονται οικονομικά στην περίπτωση που χρειαστούν ιατρική βοήθεια και φροντίδα.

 Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

                                                           ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό: Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης                                           

Θέμα: «Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην έκδοση Ευρωπαϊκών Καρτών Ασφάλισης Ασθένειας».

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) εξασφαλίζει ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη σε περίπτωση ανάγκης στους Έλληνες που ταξιδεύουν ή διαμένουν σε χώρες της Ε.Ε., αλλά και σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει σχετικές συμφωνίες, όπως η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, η Ισλανδία και η Ελβετία.

Η έκδοση της κάρτας γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου στον ασφαλιστικό του φορέα (ΕΦΚΑ) με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και καλύπτει επισκέψεις σε ιατρούς ή νοσοκομεία για ιατρικά αναγκαία περίθαλψη. Η διάρκεια της εν λόγω κάρτας είναι ετήσια και η ισχύς της όπως αναγράφεται, λήγει στις 28/02/κάθε έτους.

Όμως, παρότι για τη φετινή χρονιά οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι κατέθεσαν έγκαιρα τις απαραίτητες αιτήσεις για την έκδοσή των νέων καρτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση και παράδοσή των νέων καρτών στους δικαιούχους. Η αδικαιολόγητη καθυστέρηση έχει σαν αποτέλεσμα οι Έλληνες που ταξιδεύουν ή διαμένουν στο εξωτερικό (φοιτητές κ.λ.π.) να είναι ανασφάλιστοι και να μην δικαιούνται ιατρικής, υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, αφού η πιστοποιημένη κάρτα ΕΚΑΑ έχει ήδη λήξει και ως εκ τούτου δεν γίνεται αποδεκτή για ασφαλιστική κάλυψη.

Δεδομένου ότι το μόνο πιστοποιημένο έγγραφο ασφαλιστικής κάλυψης σε χώρες του εξωτερικού για τους Έλληνες πολίτες είναι η εν ισχύ κάρτα ΕΚΑΑ.

Δεδομένου ότι οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην έκδοση και παράδοση των καρτών ΕΚΑΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αφήνει εκτεθειμένους ασφαλιστικά τους Έλληνες πολίτες, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία τους, αλλά και επιβαρύνοντας τους οικονομικά στην περίπτωση που χρειαστούν υγειονομική περίθαλψη.

Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των ασφαλιστικών ταμείων και η καταχώρηση όλων των ασφαλιστικών δεδομένων στον ΕΦΚΑ, ένα χρόνο μετά την λειτουργεία του, δεν δικαιολογεί τις χρονοβόρες καθυστερήσεις στην έκδοση και παράδοση των καρτών ΕΚΑΑ.

Ερωτάται η κ. Υπουργός :

  • Πότε προβλέπεται οι αρμόδιες Υπηρεσίες να προχωρήσουν στην έκδοση και παράδοση των καρτών ΕΚΑΑ στους δικαιούχους;
  • Που οφείλεται η μεγάλη καθυστέρηση που παρουσιάστηκε στην έκδοση και παράδοση καρτών ΕΚΑΑ;
  • Τι προτίθεστε να κάνετε ώστε στο μέλλον να μην παρουσιαστούν παρόμοια προβλήματα και οι Έλληνες πολίτες που ταξιδεύουν ή διαμένουν στο εξωτερικό να έχουν εξασφαλισμένη την παροχή ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης;

        Ο ερωτών βουλευτής

Σπύρος Δανέλλης – Ηρακλείου

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos