Ποδηλάτες και πεζοίΤο Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης, στα πλαίσια της συνεχούς δραστηριοποίησής του σε έργα και παρεμβάσεις για τη «βιώσιμη κινητικότητα» και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εξαιτίας των μεταφορών, προωθεί και στηρίζει την πανευρωπαϊκή «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο» στις 22 Σεπτεμβρίου. Σε όλη την Ευρώπη πλέον πραγματοποιούνται εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση τόσο των αρμοδίων φορέων όσο και των πολιτών ώστε να «αρθεί η κυριαρχία» των αυτοκινήτων ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις.

Το Ενεργειακό Κέντρο συμμετέχει σε σχετικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την διαχείριση της κινητικότητας και τις βιώσιμες μεταφορές (e – TREAM) και υλοποιεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Μια πρόσφατη δραστηριότητα σε αυτό τον τομέα είναι η παραγωγή ειδικού πληροφοριακού και ενημερωτικού υλικού που καλύπτει τρεις άξονες α) τη βιώσιμη κινητικότητα, β) την έξυπνη οδήγηση και γ) τα βιοκαύσιμα.
Τα φυλλάδια αυτά διατίθενται στους φορείς, στις επιχειρήσεις και στο κοινό.
Η «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο» αποτελεί μια ευκαιρία για όλους μας να συνειδητοποιήσουμε την ασφυκτική κυκλοφοριακή κατάσταση που επικρατεί και να δράσουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Μερικές από τις επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης των ιδιωτικών αυτοκινήτων είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η εκπομπή βλαβερών για τον άνθρωπο και το περιβάλλον ρύπων, η μεγάλη συμβολή στην αλλαγή του κλίματος, το πρόβλημα στάθμευσης, η δυσκολία των πεζών να μετακινηθούν στην πόλη τους, η κατάληψη ειδικών χώρων και περασμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες, η αύξηση των ατυχημάτων κλπ.
Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση όλων των πολιτών ώστε να προτιμηθούν εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η χρήση ποδηλάτου, το περπάτημα, η συλλογική χρήση ιδιωτικού αυτοκινήτου κ.α. Επιπλέον προτείνονται νέες υποδομές οι οποίες επιτρέπουν, διευκολύνουν και παρακινούν τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.
Σημαντικό ρόλο σε αυτές τις παρεμβάσεις μπορεί να αποτελέσει η πρωτοβουλία των επιχειρήσεων αλλά και των δημοσίων υπηρεσιών με την παροχή προνομίων και διευκολύνσεων στους εργαζόμενους οι οποίοι προτίθενται να εφαρμόσουν τη «βιώσιμη κινητικότητα». Ήδη στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες οι μεγάλες επιχειρήσεις και πολλές δημόσιες υπηρεσίες παρέχουν ειδικά προνόμια και επιβραβεύουν τους υπαλλήλους τους οι οποίοι επιλέγουν τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.
Η «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο» αποτελεί μια ευκαιρία για όλους μας να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να πράττουμε διαφορετικά στους τομείς των μεταφορών – συγκοινωνιών και της κινητικότητας.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos