Το πλαίσιο κατάρτισης και το περιεχόμενο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2014-2020 παρουσιάστηκε σήμερα με επιτυχία σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης
Το πλαίσιο κατάρτισης και το περιεχόμενο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2014-2020 παρουσιάστηκε σήμερα με επιτυχία σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης

Το πλαίσιο κατάρτισης και το περιεχόμενο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2014-2020 παρουσιάστηκε σήμερα με επιτυχία σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στο ξενοδοχείο Ατλαντίς.

Στην ημερίδα, που υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση αρχών, εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, φορέων, πολιτών, παρόντων του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, Αντιπεριφερειαρχών και της εκπροσώπου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, τα στελέχη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Κρήτης (ΕΔΑ Κρήτης) παρουσίασαν και ανέλυσαν εκτενώς το στρατηγικό σχεδιασμό, τις προτεραιότητες, και την αρχιτεκτονική του νέου ΣΕΣ 2014-2020 (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης) για τη Περιφέρεια Κρήτης.

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί οι πόροι του νέου ΣΕΣ 2014-2020 για το νησί μας προσεγγίσουν τα 435 εκ. ευρώ με προσθετικούς πόρους που αναμένονται και από άλλα ταμεία. Τέσσερις είναι οι στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης του νέου ΕΣΠΑ, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, η αναβάθμιση του περιβάλλοντος, και ολοκληρωμένα σχέδια αστικής ανάπτυξης για την αναβάθμιση της υπαίθρου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε δηλώσεις του ανέφερε, ότι, είναι εντελώς διαφορετική η φιλοσοφία της νέα Προγραμματικής Περιόδου και η αρχιτεκτονική που «κτίζονται» τα προγράμματα από την προηγούμενη περίοδο. «Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα στη καινοτομία στη τεχνολογία στην έξυπνη εξειδίκευση, και εμείς από την πλευρά τη δική μας θέλουμε να «παντρέψουμε» τον πρωτογενή τομέα, τον τουριστικό τομέα, τα ερευνητικά επιστημονικά ιδρύματα, η δουλειά την οποία παράγουν να μεταφερθεί στην πραγματική οικονομία του νησιού. Παράλληλα με το περιβάλλον το πολιτισμό όλα αυτά είναι θέματα που θα εγκριθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Εμείς μέσα από αυτή την ημερίδα θέλουμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα με τη διαβούλευση με όλους τους φορείς, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μεγάλα έργα υποδομών, δεν μπορούν να ενταχθούν στη νέα προγραμματική περίοδο».

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε ότι το 2014-2020 θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιχειρηματικότητα, «γιατί οι άξονες αυτοί ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και πρέπει να ακολουθήσουμε τα εγκεκριμένα προγράμματα. Θεωρώ ότι η Περιφέρεια Κρήτης θα έχει ένα από τα καλύτερα προγράμματα, αν όχι το καλύτερο πρόγραμμα στη χώρα μας και παράλληλα να πολλαπλασιάσουμε τους πόρους. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεργαστούμε όλοι, ώστε να έχουμε πολλαπλασιαστικότητα των πόρων και μια προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο έργο, όπως επίσης τη διεκδίκηση νέων χρηματοδοτήσεων από τα τομεακά προγράμματα των Υπουργείων».

Ο Περιφερειάρχης κατέληξε λέγοντας, ότι, «η Περιφέρεια Κρήτης έχει ολοκληρωμένη πρόταση για όλα τα έργα του νησιού, βεβαίως οι πόροι ποτέ δεν επαρκούν, όμως διεκδικούμε πάντα ότι καλύτερο για το νησί μας».

Το πλαίσιο κατάρτισης και το περιεχόμενο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2014-2020 παρουσιάστηκε σήμερα με επιτυχία σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης
Το πλαίσιο κατάρτισης και το περιεχόμενο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2014-2020 παρουσιάστηκε σήμερα με επιτυχία σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης

Από την πλευρά της το στέλεχος της ΕΥΣΣΑΑΠ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εμμανουέλα Καραπατάκη στην εισήγηση της ανέφερε ότι το σύνολο των κοινοτικών πόρων που διατίθενται στη χώρα μας τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 είναι 19,7 δις ευρώ. Όπως τόνισε τα προγράμματα θα πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι 17 Ιουλίου και από εκεί και πέρα υπάρχει περιθώριο 6 μηνών για τροποποιήσεις αλλαγές, παρατηρήσεις μέχρι 17 Ιανουαρίου 2015. Ο στόχος του νέου ΕΣΠΑ είναι να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης, και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή. Επίσης προώθηση μέτρων για την καταπολέμηση της ανεργίας, και της φτώχειας, προώθηση προγραμμάτων υψηλής οικονομικής αποδοτικότητας, για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης. Στόχος να επιστρέψει η Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης, και για να γίνει αυτό -είπε η κ. Καραπατάκη- πρέπει να έχουμε στοχευμένες επενδύσεις. Η στήριξη της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας είναι στρατηγικές εθνικές προτεραιότητες.

Η προϊσταμένη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Κασωτάκη μιλώντας για τη «Στρατηγική Ευρώπη 20-20», τρία θέματα θα κυριαρχήσουν: η έξυπνη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. «Αυτοί είναι οι οδηγοί μας για τη νέα προγραμματική περίοδο. Έξυπνη ανάπτυξη σημαίνει καινοτομία, επιχειρηματικότητα, και αυτό θα κυριαρχήσει στη νέα Προγραμματική Περίοδο. Βιώσιμη ανάπτυξη, περιβάλλον κλιματική αλλαγή διαχείριση των κινδύνων μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Χωρίς αποκλεισμούς οι τομείς με λίγα λόγια, και σε αυτό επικεντρωνόμαστε. Οι πόροι πρέπει να οδηγούν σε δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία. Αυτή είναι η λογική με την οποία θα πορευτούμε».

Όπως επεσήμανε η κ. Κασωτάκη «τέσσερις είναι οι αναπτυξιακές προτεραιότητες για την Κρήτη, δυναμική και βιώσιμη Κρήτη, με όρους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς, αλλά και με την έννοια της ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου από την κρίση. Τέσσερις είναι οι στρατηγικοί πυλώνες ανάπτυξης που αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του νέου προγράμματος. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, η αναβάθμιση του περιβάλλοντος και η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, ολοκληρωμένα σχέδια αστικής ανάπτυξης και αναβάθμιση της υπαίθρου».

Στην σημερινή ενημερωτική ημερίδα για το νέο ΣΕΣ 2014-2020 συμμετείχαν βουλευτές, περιφερειακοί και νεοεκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι και νεοεκλεγμένοι δήμαρχοι δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων, παραγωγικών τάξεων που αξιοποιούν κοινοτικά κονδύλια, αλλά και πολίτες.

από τη Περιφέρεια Κρήτης

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos