Ανακοινώθηκε από τη ΔΥΠΕ Κρήτης η αναμόρφωση του οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου- Κέντρου Υγείας Σητείας, έπειτα από σχετική εισήγηση- ανάλυση του αιτήματος. Με την αναμόρφωση, οι κλίνες θα αυξηθούν σε 110 από 75 που είναι σήμερα, ενώ δημιουργούνται 7 νέες θέσεις ιατρών του ΕΣΥ και 46 νέες θέσεις λοιπού προσωπικού. Να σημειωθεί ότι ο υπρχον Οργανισμός λειτουργίας του Νοσοκομείου ισχύει από το 1987, με μια μικρή τροποποίηση του το 1989.
Έτσι βάσει του νέου οργανισμού των 110 κλινών πρόκειται να συσταθούν τα ακόλουθα τμήματα:
 
  • Μια Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας 
  • Δύο Διατομεακά Τμήματα: Ημερήσιας Νοσηλείας και Επειγόντων Περιστατικών. 
  • Ένα Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού.
  • Ένα Κοινωνικής Εργασίας και Ένα Διατολογίας-Διατροφής.
  • Δύο Νοσηλευτικοί Τομείς και πέντε νέα Τμήματα 
  • Δύο Υποδιευθύνσεις Διοικητικού και Τεχνικού
  • Τέσσερα νέα Τμήματα: Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Προμθειών, Τεχνικού και Βιοιατρικής Τεχνολογίας.
  • Τρία αυτοτελή γραφεία Επιστασίας-Ιματισμού, Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών και Κίνησης Ασθενών 
  • Τμήμα Πληροφορικής και Οργάνωσης και 
  • Ειδικό γραφείο Υποδοχής Ασθενών.

 

γράφει η Βίκυ Αγγελοπούλου

Print Friendly, PDF & Email

Από manos