Αφίσα ΗμερίδαςΗμερίδα με θέμα «Χωρική συνεργασία και διαρθρωτικά ταμεία: Βιώσιμα πρότυπα για τις νησιωτικές ορεινές περιοχές στην περίοδο 2007-2013», διοργανώνουν  την Τετάρτη 10 Μαΐου, η Νομαρχική Αυτοδιοίκηση Λασιθίου και η Ευρωπαϊκή Ένωση Εκλεγμένων Αντιπροσώπων Ορεινών Περιοχών.

 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Ερμής, στον ¶γιο Νικόλαο, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Interact Pro Monte. Στο πρόγραμμα μετέχουν εκτός από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου, Περιφέρειες, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Οργανισμοί από την Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία.
 
Στόχος της ημερίδας είναι η δημιυργία πλαισίων συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων για την πραγματοποίηση μιας κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμης ανάπτυξης στις Μεσογειακές ορεινές νησιώτικες περιοχές.
 
Στην ημερίδα θα εξετασθούν και θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:
  • Τα προβλήματα των ορεινών περιοχών και η συμβολή των περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης στην επίλυσή των. Θα παρουσιαστούν οι υπάρχουσες πολιτικές ειδικά στο τοπικό επίπεδο.
  • Η συμβολή των διακρατικών προγραμμάτων στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Η εμπειρία από τα προγράμματα Interreg και τα δίκτυα συνεργασίας για τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ενημέρωσης. Παρουσίαση του προγράμματος συνεργασίας των μεσογειακών νησιών για την βιώσιμη ανάπτυξη των ορεινών περιοχών.
  • Θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές για την ανάπτυξη των ορεινών προβληματικών περιοχών που έχουν εφαρμοστεί και στην περιοχή μας από τις αναπτυξιακές εταιρείες, αλλά και στο εξωτερικό από τους εταίρους του προγράμματος.
  • Τελευταίο θέμα ενημέρωσης και συζήτησης είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη περίοδο 2007-2013.

Θα παρουσιαστούν εισηγήσεις από την ελληνική πλευρά από εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και αντίστοιχες από τους εταίρους για τι προοπτικές συνεργασίας και κοινών ενεργειών για την προώθηση των προγραμμάτων ανάπτυξης των ορεινών περιοχών.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου

 

Print Friendly, PDF & Email

Από manos