Η Ιεράπετρα μία πόλη Υδρογόνου στο νοτιότερο σημείο της Ευρώπης

Το Σάββατο 3 Νοεμβρίου διοργανώνεται στην πόλη της Ιεράπετρας ημερίδα με τίτλο «ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – Μια πόλη Υδρογόνου στο Νοτιότερο σημείο της Ευρώπης; Προοπτικές για την Κρήτη και την Ελλάδα γενικότερα».

Το θέμα της ημερίδας αφορά στις προοπτικές που ανοίγονται στη χώρα μας και ειδικότερα στην Κρήτη και στον Δήμο Ιεράπετρας για την υιοθέτηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών.

Στην ημερίδα θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο κ. Γιώργος Χατζημαρκάκης, Γενικός Γραμματέας του Hydrogen Europe,  ο κ. Νίκος Λυμπερόπουλος από την ΕΕ ως εκπρόσωπος της Κοινής Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Υδρογόνο και τις Κυψέλες Καυσίμου, ο κ. Γιώργος Αλεξάκης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων της Περιφέρειας Κρήτης, ο κ. Θάνος Στούμπος ως Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στο FCH JU, ο Δήμαρχος Μήλου κ. Γεράσιμος Δαμουλάκης, o Καθ. Γιώργος Φρουδάκης, Πρόεδρος του Χημικού Τμήματος του Παν/μιου Κρήτης και ο Καθ. Γιώργος Μαρνέλλος, Πρόεδρος της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Παν/μιου Δυτικης Μακεδονίας και εκπρόσωπος παράλληλα της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας του Ευρωπαϊκού δικτύου και πέραν της επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων τα οφέλη της είναι πολλαπλά και αφορούν τη συμμετοχή σε εξειδικευμένες προκηρύξεις του HORIZON 2020 (επιλέξιμοι μόνο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες που συμμετέχουν στο δίκτυο) για την υλοποίηση επιδεικτικών καινοτόμων έργων Η2 με έμφαση στις καθαρές μεταφορές, τη δωρεάν συμμετοχή στην υλοποίηση πανευρωπαϊκής μελέτης και τη χρηματοδότηση από το FCH JU ΣΔΙΤ για εμπορευματοποίηση των προϊόντων αυτών των τεχνολογιών.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Δήμος Ιεράπετρας, ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης  έχουν υπογράψει συμφωνητικό συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της συμμετοχής τους στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων – Περιφερειών Υδρογόνου.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης δήλωσε:

«Πραγματοποιούμε αυτή την ανοιχτή ημερίδα στην πόλη μας, δίνοντας τη δυνατότητα ενημέρωσης του κοινού για τις τεχνολογίες του υδρογόνου από παγκοσμίως καταξιωμένους επιστήμονες και ερευνητές.  

Επιπλέον προωθούνται εμπεριστατωμένες εισηγήσεις για τη βέλτιστη υιοθέτηση των τεχνολογιών από το Δήμο μας και επιτυγχάνεται μία επιπλέον δικτύωση μεταξύ των ενδιαφερόμενων.

Ουσιαστικά πρόκειται για τη συμμετοχή του τόπου μας στην υλοποίηση της πανευρωπαϊκής μελέτης που αφορά στη χρήση των τεχνολογιών υδρογόνου στα συστήματα ενέργειας και μεταφορών της Ευρώπης μέχρι το 2020.

Στόχος μας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών της χρηματοδότησης του Δήμου μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της κατάθεσης πρότασης στην περιφέρεια για ένα κοινό project χρήσης υδρογόνου στην Κρήτη ώστε σε συνεργασία με την Περιφέρεια να δρομολογηθούν άμεσα οι εξελίξεις για τη δημιουργία σταθμών παραγωγής Υδρογόνου στον Δήμο μας ώστε το υδρογόνο να διοχετευτεί και να αξιοποιηθεί σε ποικίλες χρήσεις.

Σας καλούμε να παρευρεθείτε.»

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos