Η πρώτη "Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη" σήμερα 4 Μαρτίου 2020

Η UNESCO, μετά από πρόταση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Οργανώσεων Μηχανικών (World Federation of Engineering Organizations -WFEO), ανακήρυξε την 4η Μαρτίου «Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (World Engineering Day for Sustainable Development – WED). Η πρώτη WED εορτάζεται παγκοσμίως σήμερα, 4 Μαρτίου 2020.

World Engineering Day

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ορισμένο από την ελληνική νομοθεσία ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας και έχει ως Μέλη του, τους Έλληνες Διπλωματούχους Μηχανικούς (περίπου 105.000 ενεργά μέλη) και τις εταιρείες που μελετούν και κατασκευάζουν έργα υποδομής. Είναι ενεργό μέλος της Διεθνούς Κοινότητας των Μηχανικών και Εθνικό Μέλος εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς διαφόρων Οργανώσεων Μηχανικών.

Αποτελεί έναν από τους Οργανισμούς που συνιστούν την Παγκόσμια Ομοσπονδία των Οργανώσεων Μηχανικών WFEO, εκπροσωπώντας τους Έλληνες Μηχανικούς και το έτος 2018 ενθάρρυνε ενεργά την Παγκόσμια Ομοσπονδία για την καθιέρωση αυτού του εορτασμού.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Το επάγγελμα του μηχανικού παίζει κυρίαρχο ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Οι μηχανικοί καλούνται να αναπτύσσουν καινοτόμες ιδέες και να εφαρμόζουν λύσεις που οδηγούν σε βιώσιμες κοινωνίες και οικονομίες σε όλον τον κόσμο, βασισμένοι στην εκπαίδευσή τους, την επαγγελματική τους κατάρτιση, την εμπειρία και την ευθύνη τους. Για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής όλων μας σήμερα αλλά και για τις γενιές που έρχονται».

Στο πλαίσιο του ρόλου του το ΤΕΕ παρέχει την υποστήριξή του σε κάθε δράση της μηχανικής που έχει στόχο τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων. Κοντά λοιπόν στην ημερομηνία του εορτασμού της παγκόσμιας μέρας μηχανικής στο πλαίσιο των στόχων των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και συγκεκριμένα του στόχου 9 σχετικά με την οικοδόμηση ανθεκτικών υποδομών, την προώθηση της βιώσιμης κατασκευαστικής βιομηχανίας χωρίς αποκλεισμούς και την προώθηση της καινοτομίας, διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα Digital Construction and BIM in Greece, προκειμένου να αναζητηθούν και να αναλυθούν οι τρόποι, ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών και τεχνολογιών στην ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία. Το ΤΕΕ με ένα σύνολο δράσεων συνεχίζει να ενημερώνει και να στηρίζει όλα τα Μέλη του, ώστε να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως αυτοί έχουν οριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη:

https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300

Η Γενική Διευθύντρια της UNESCO Audrey Azoulay στο μήνυμα της για την πρώτη WED τονίζει: «Η Μηχανική έχει βοηθήσει να διαμορφωθεί ο κόσμος για χιλιετίες και τώρα πλέον περισσότερο από ποτέ, ο κόσμος χρειάζεται τη μηχανική (…) Η μηχανική είναι ένα από τα κλειδιά για την αειφόρο ανάπτυξη και, για να ξεκλειδώσουν όλες της οι δυνατότητές της, πρέπει να υπάρξει περισσότερη ισότητα στον κόσμο. Αυτό είναι το διπλό μήνυμα που η UNESCO επιδιώκει να τονίσει στην πρώτη επέτειο  της Παγκόσμιας Ημέρας Μηχανικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη.»

Το λογότυπο της Ημέρας Μηχανικής

Τα 17 χρώματα των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ περιλαμβάνονται στο λογότυπο και αντιπροσωπεύουν τη δέσμευση για την ατζέντα του ΟΗΕ 2030. Τα χρώματα στο κέντρο της εικόνας είναι για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για το νερό, την ενέργεια, τις βιώσιμες υποδομές και την καινοτομία. Αυτοί είναι οι κύριοι τομείς όπου οι μηχανικοί χρειάζονται περισσότερο. Ο στόχος για την Μηχανική Εκπαίδευση είναι επίσης κεντρικός, καθώς ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους μηχανικούς με σωστές δεξιότητες μηχανικής για βιώσιμη ανάπτυξη.

Η εικόνα του κόσμου ενσωματώνεται στο λογότυπο για να δείξει ότι αυτή είναι μια παγκόσμια ημέρα για όλους. Τα εργαλεία του λογότυπου δείχνουν ότι οι μηχανικοί οδηγούν τον κόσμο προς τα εμπρός και ότι η μηχανική είναι απαραίτητη για την αειφόρο ανάπτυξη.

Περισσότερα εδώ:

https://en.unesco.org/commemorations/engineering

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos