για την επιλογή των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  στο νησί

Κομβικό σημείο σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων, αποτελεί ο αριθμός και η χωροθέτηση των αντίστοιχων μονάδων (ΦΟΔΣΑ) στην Κρήτη.

 Σύμφωνα με τον νέο νόμο ο επιτρεπόμενος αριθμός κυμαίνεται από έναν έως τρεις. Παρά το μεγάλο περιθώριο χρόνου που δόθηκε στην ΠΕΔ (ένωση των Δήμων) να καταλήξει σε μια λύση, βασισμένη  σε αντίστοιχες μελέτες, που να την τεκμηριώνουν, σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν.

 Η πρόβλεψη από το νόμο σε αυτήν την περίπτωση είναι ότι η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  πρέπει να πάρει απόφαση για έναν περιφερειακό ΦΟΔΣΑ .

Αλλά είναι τουλάχιστον ασύμβατο από τη μια να απαιτούμε αρμοδιότητες και πόρους για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κι από την άλλη να περιμένουμε από το κεντρικό κράτος να πάρει αποφάσεις για ένα θέμα κατεξοχήν αυτοδιοικητικό.

Η αδυναμία συμφωνίας  μέχρι σήμερα από την πλευρά της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, δεν μας κάνει περήφανους για  την ποιότητα της αυτοδιοίκησης.

Προβάλλει επικίνδυνα η πιθανότητα της επιλογής ενός ΦΟΔΣΑ για το νησί κάτι που αντιβαίνει στο συμφέρον του τόπου.  Ένας κεντρικός διαχειριστής σημαίνει πρωτίστως μακριά από τον πολίτη, στοιχείο που η ΡΣΚ θεωρεί κρίσιμο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δευτερευόντως, ούτε την οικονομία κλίμακας εξυπηρετεί , λόγω της ιδιομορφίας του νησιού: είναι άλλο ένας ΦΟΔΣΑ στον αχανή αλλά ομοιογενή Θεσσαλικό κάμπο και άλλο στην κατεξοχήν ορεινή και διαμερισματοποιημένη Κρήτη.

Καλούμε έστω και στην ύστατη  ώρα την ΠΕΔ να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων βάζοντας  μπροστά το συμφέρον του τόπου και στην άκρη μικροπολιτικές και σκοπιμότητες.

Καλούμε ταυτόχρονα την Περιφέρεια Κρήτης να προχωρήσει αποφασιστικά σε βαλτωμένες προβλέψεις του σχεδίου διαχείρισης για την Κρήτη για τις οποίες έχουν προβλεφθεί και δεσμευτεί επαρκέστατα κονδύλια και αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της ορθής και επικερδούς διαχείρισης απορριμμάτων: Πράσινα σημεία, γωνιές ανακύκλωσης, εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα, ανάπτυξη πιλοτικών συστημάτων με καφέ κάδους και κομποστοποιητές είναι κάποια από αυτά.

Η διαχείριση των απορριμμάτων με τη συνέργεια των πολιτών δεν είναι ένα βάρος που πρέπει να σηκώσουμε. Είναι ένα αποφασιστικό εργαλείο για την ενεργοποίηση του πολίτη, την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών, βασικό δείγμα πολιτισμού και εντέλει σημαντική πηγή εσόδων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η διαχείριση απορριμμάτων αποτέλεσε και αποτελεί θέμα ύψιστης προτεραιότητας και πεδίο αγώνα για την ΡΣΚ.

Κρήτη, 7 Ιανουαρίου 2019

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos