Η ΔΕΥΑΑΝ περι δημοσιευμάτων για οφεική στον ΟΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου

Τη Δευτέρα 4/3 εμφανίστηκε σε ΜΜΕ της Ανατολικής Κρήτης δημοσίευμα με την Απόφαση του ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων στον ΟΑΚ Α.Ε., με την οποία απευθύνονταν στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης που εξυπηρετούνται υδροδοτικά από το Φράγμα Αποσελέμη που διαχειρίζεται ο Οργανισμός.

Με την απόφαση αυτή οι ΔΕΥΑ, μεταξύ των οποίων και η ΔΕΥΑΑΝ, εγκαλούνται να επισπεύσουν τις διαδικασίες υπογραφής νέων συμβάσεων προκειμένου να εξοφληθούν τα χρέη προς τον ΟΑΚ, τα οποία ανέρχονται (γενικώς και αορίστως πάνω από 1 εκ. €).

Δόθηκε στρεβλά η εικόνα ότι οι εξυπηρετούμενες από το Φράγμα ΔΕΥΑ στο σύνολό τους είναι κακοπληρωτές και μη συμμορφούμενες στις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Το γεγονός αυτό οδήγησε τα ΜΜΕ της περιοχής να αναφέρονται στις ΔΕΥΑ με τίτλους: «Δεν έχουν νερό, αλλά έχουν χρέη» & κάνουν λόγο για «τεράστιες οφειλές». Μόνο ένα Μέσο φάνηκε να έχει κάνει ρεπορτάζ και να αποδίδει την πραγματικότητα.

Για την παραπάνω ασάφεια με το «τσουβάλιασμα» της ΔΕΥΑΑΝ στο «σακί» των «τζαμπατζήδων»  εταίρων του ΟΑΚ, δια της οποίας το Σωματείο μας υποδεικνύει τι πρέπει να πράξουμε,  οφείλουμε να επικοινωνήσουμε τα εξής:

  • Η ΔΕΥΑΑΝ είναι μια μικρή αλλά νοικοκυρεμένη ΔΕΥΑ. Ποτέ στην ιστορία της δεν υπήρξε ληξιπρόθεσμο τιμολόγιο. Μας χρωστάνε μεν καταναλωτές μας, αλλά η επιχείρηση δεν οφείλει σε κανένα από τους προμηθευτές της. Μάλιστα προμηθευτές πανελλήνιας εμβέλειας μας καταχωρούν στην πρώτη πεντάδα των ΔΕΥΑ ως προς το δείκτη φερεγγυότητας. Όσον αφορά την εμπορική μας σχέση με τον ΟΑΚ όλο το ποσόν της προμήθειας νερού που προβλεπόταν στην πρώτη Σύμβαση με τον Οργανισμό το 2016 έχει τιμολογηθεί και πληρωθεί από μέρους μας. Συνεπώς ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν υπάρχει από πλευράς ΔΕΥΑΑΝ.
  • Ως προς την επίμαχη Σύμβαση: Το Σχέδιο Σύμβασης ήρθε από τον ΟΑΚ και αμέσως λήφθηκε σχετικά η απόφαση 24 (ΑΔΑ: ΩΚΜ0ΟΕΨ5-0Φ3) στο Συμβούλιο της ΔΕΥΑΑΝ στη συνεδρίαση της 17/2/2017 με την οποία έγινε δεκτή. Στο αμέσως επόμενο διάστημα η απόφαση 24 (για λόγους γραφειοκρατικούς – λόγω εισαγωγής νέας νομοθεσίας) τροποποιείται και λαμβάνεται εκ νέου η απόφαση 106 (ΑΔΑ: Ψ6ΔΥΟΕΨ5-Π6Γ) στο Συμβούλιο της ΔΕΥΑΑΝ στη συνεδρίαση της 29/6/2017, η οποία πηγαίνει αρμοδίως για προσυμβατικό έλεγχο.
  • Μετά τη λήξη της πρώτης σύμβασης παροχής νερού τον Ιούλιο του 2017 έπρεπε να ακολουθήσει νέα Σύμβαση μεταξύ των δύο μερών προκειμένου να συνεχιστεί η τιμολόγηση των Υπηρεσιών. Διαδικασία που διαρκεί ακόμα – αν και από πλευράς ΔΕΥΑΑΝ έχουμε ήδη λάβει σχετική Απόφαση (14/2/2018). Η αιτία είναι ότι: για να επιτραπεί η υπογραφή σύμβασης θα έπρεπε να ολοκληρωθούν από πλευράς του ΟΑΚ διαδικασίες, που ολοκληρώθηκαν τέλη Ιανουαρίου του 2018.
  • Από τις τρεις συμβάσεις που ο ΟΑΚ πρέπει να υπογράψει με τις εξυπηρετούμενες ΔΕΥΑ μόνον η δική μας, δεν πήγε στην Αθήνα χάρη στη μέριμνα και την ευελιξία του στελεχικού δυναμικού της ΔΕΥΑΑΝ. Σήμερα εφόσον έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να συναφθούν μαζί με το Σχέδιο Σύμβασης και η τελευταία υπογραφεί μπορεί να αρχίσει η τιμολόγηση και πληρωμή του νερού. Εννοείται ότι πρόκειται για ευχερέστερη διαδικασία παρά να είχαν σταλεί στην Αθήνα.
  • Δεν έγινε καμία αναφορά στην υπ’ αριθμ πρωτ. 933/26-2-18 επιστολή της ΔΕΥΑΑΝ με θέμα «Χρονική μετάθεση υδροδότησης από το Φράγμα Αποσελέμη» την παραμονή της συνεδρίασης του ΔΣ του ΟΑΚ που ναι μεν απεστάλη σε τυχαίο χρόνο αλλά αποτελεί βασική παράμετρο για την ουσιαστική παραμονή του προσωπικού της μονάδας για την υποστήριξη της εγκατάστασης. Πρόκειται για τη μόνη πρόταση που τελικά τα πράγματα δείχνουν ότι θα «περπατήσει». Δε διεκδικούμε την πατρότητά της πρότασης αλλά σίγουρα συνηγόρησε θετικά στο ζητούμενο των εργαζομένων της ΕΕΝ.

Ήταν η σειρά μας σήμερα να μιλήσουμε και μιλήσαμε με τεκμήρια κι όχι γενικόλογα. Τα τεκμήρια είναι στη διάθεση των ΜΜΕ υπό καθεστώς πλήρους διαφάνειας. Καταλαβαίνουμε τη συνδικαλιστική νοοτροπία του σωματείου πλην όμως καλό να μην ξεχνάμε ότι με τέτοιου είδους τακτικές πορευόμασταν μέχρι πρότινος ( ή μήπως εξακολουθούμε ?). Και κείνα φέραν τούτα. Αυτό που μας έθιξε είναι η πλήρης απαξίωση της ΔΕΥΑΑΝ και η απόκρυψη της καθαρής αλήθειας, την οποία εμείς μέχρι τα δικά μας όρια γνωρίζουμε. Προφανώς οι εργαζόμενοι του ΟΑΚ να γνωρίζουν περισσότερα, στην καλύτερη περίπτωση όμως δεν τα στάθμισαν σωστά.

Σκοπός μας δεν είναι ο δημόσιος διάλογος με το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΑΚ αλλά κατέστη σαφές ότι η πρόχειρα ειλημμένη και χωρίς ανάλυση Απόφαση που δημοσιοποίησαν προσέβαλλε τη ΔΕΥΑΑΝ στο μέγιστο δυνατό βαθμό και οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την τάξη των πραγμάτων.

Με τη Διοίκηση του ΟΑΚ, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και το στελεχικό δυναμικό του Οργανισμού έχουμε τις καλύτερες δυνατές των σχέσεων γεγονός που αποτυπώνεται σε κάθε συνάντησή μας. Με το προσωπικό δε της ΕΕΝ οι σχέσεις είναι καθημερινές και σε εξαιρετικό επίπεδο, τέτοιο που θα κάνουμε ότι είναι δυνατό να υποστηρίξουμε τις θέσεις του. Το τελευταίο το θεωρούμε ότι το έχουμε δείξει έμπρακτα στα νόμιμα πλαίσια του λογικού.

Με το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΑΚ δεν επιδιώκουμε αντιπαλότητα αλλά σε καμία περίπτωση δε θα δεχτούμε υποδείξεις για το πώς θα πρέπει να προασπίσουμε τα συμφέροντα της ΔΕΥΑΑΝ και των δημοτών μας και κυρίως να μας καταλογίζει ευθύνες που δε μας ανήκουν. Προκειμένου να υπάρχει μια καλή σχέση, για την αποκατάσταση της αλήθειας που μέσα από γενικότητες επικοινωνήθηκε με πρωτοβουλία τους, τους καλούμε να επανέλθουν εκ νέου με ξεκάθαρες θέσεις προκειμένου να αποκαταστήσουν την πραγματικότητα που με την προηγούμενη απόφασή τους τουλάχιστον απέδωσαν λανθασμένα. Διαφορετικά νομιμοποιούμαστε να δηλώνουμε τη θυμόσοφη ρήση του λαού: Αλλού τα κακαρίσματα κι αλλού γεννούν οι κότες!!!!

Για τη ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου

Ο Πρόεδρος

Μανόλης Καραβελάκης

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos