ΙεράπετραΜετά από απόφαση του Δημάρχου Ιεράπετρας Μανόλη Μαστοράκη, ορίστηκαν Αντιδήμαρχοι για το έτος 2007 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μαρκόπουλος Εμμανουήλ, Σπυριδάκης Νικόλαος, Ροβυθάκης Ιωάννης και Ψαρουδάκης Ιωάννης, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α) Αντιδήμαρχος Μαρκόπουλος Εμμανουήλ:
1. Λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Θεμάτων που αφορούν στο Δομημένο Περιβάλλον του Δήμου.
3. Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών στο Δήμο.
4. Αναπλήρωσης του Δημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται.

Β) Αντιδήμαρχος Σπυριδάκης Νικόλαος:
1. Εκπαιδευτικών θεμάτων του Δήμου.
2. Αγροτικής Οδοποιίας και Λαϊκών Αγορών του Δήμου.

Γ) Αντιδήμαρχος Ροβυθάκης Ιωάννης:
1. Λειτουργίας Υπηρεσίας Καθαριότητας, Δημοτικών Σφαγείων και Δημοτικών Κοιμητηρίων.
2. Συντήρησης και Επέκτασης του Δημοτικού Φωτισμού.

Δ) Αντιδήμαρχος Ψαρουδάκης Ιωάννης:
1. Λειτουργίας του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου και του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
2. Θεμάτων Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος.
3. Ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν στα Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος.
4. Θεμάτων ¶ρδευσης του Δήμου.

Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας των δημοτών, να θεωρούν ακριβή φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου και το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων.

Επίσης εξουσιοδοτούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι:

α) Κοϊνάς Νικόλαος να υπογράφει πάσης φύσεως έγγραφα και πιστοποιητικά που αφορούν Αθλητικά θέατα πλην χρηματικών ενταλμάτων.
β) Σουργιαδάκης Γεώργιος να υπογράφει πάσης φύσεως έγγραφα και πιστοποιητικά που αφορούν Κοινωνικά θέματα πλην χρηματικών ενταλμάτων και
γ) Τσικαλουδάκης Σπυρίδων να υπογράφει πάσης φύσεως έγγραφα και πιστοποιητικά που αφορούν Πολιτιστικά θέματα πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Εξ άλλου, το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνέλθει για πρώτη φορά τη Κυριακή 7/1, για να εκλέξει το προεδρείο του, αλλά και τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos