Ιπτάμενοι ηλικωμένοι, Βερόνα
Ιπτάμενοι ηλικιωμένοι, ολοκλήρωση

Με την επίσκεψη στην Βερόνα της Ιταλίας, ολοκληρώθηκε με θετικά συμπεράσματα το πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ιπτάμενοι Ηλικιωμένοι» (Elderly Flyers), στο οποίο συμμετείχε από Ελληνικής πλευράς, ο Δήμος Χερσονήσου και εκπρόσωποι από Ιταλία και Ολλανδία.

Την Τρίτη 30 Νοεμβρίου υπεγράφη σύμφωνο μεταξύ των εταίρων του προγράμματος για την προώθηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τα προβλήματα των ηλικιωμένων και παράλληλα παρουσιάστηκε η έκδοση των πρακτικών της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στη Βερόνα, στα πλαίσια της 4ης ετήσιας έκθεσης Τεχνολογιών, Προϊόντων και Υπηρεσιών για την τρίτη ηλικία (PTE-EXPO 2004). Μέχρι τέλος του έτους πρόκειται να ολοκληρωθεί η συγγραφή του σχετικού βιβλίου με τα συμπερσματα από την εμπειρία του προγράμματος.

Ο νεοϊδρυθείς μη κερδοσκοπικός Σύνδεσμος έδρα του έχει τη Βερόνα της Ιταλίας και στόχος του είναι να ενισχύσει την κινητικότητα των ηλικιωμένων και ειδικότερα των ατόμων με αναπηρίες από διαφορετικές χώρες, αλλά και να ενισχύσει το αίσθημα της ενότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την προώθηση της γνώσης με ανταλλαγές πολιτιστικού περιεχομένου. Μετά την υπογραφή έγινε η πρώτη απολογιστική παρουσίαση του προγράμματος στους Ιταλούς «Ιπτάμενους Ηλικιωμένους» και στους φιλοξενούμενους του γηροκομείου «Citta di Verona», οι οποίοι μάλιστα εκδήλωσαν ζωηρό ενδιαφέρον να συμμετέχουν ενεργά ως μέλη στο Σύνδεσμο και στη διάχυση της πρωτοβουλίας.
Δήμαρχος Χερσονήσου, Σπ. Δανέλλης
Ιπτάμενοι ηλικιωμένοι, ολοκλήρωση

Η κινητοποίηση αυτή ικανοποίησε ιδιαίτερα τους διοργανωτές του προγράμματος, αφού όπως επεσήμαναν επιτεύχθηκε άμεσα ένα από τους πρωταρχικούς του στόχους, να αναλάβουν δηλαδή οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι πρωταγωνιστικό ρόλο σε θέματα που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Τίθεται σε εφαρμογή λοιπόν ένας ακόμα στόχος του προγράμματος, μια Ευρώπη χωρίς σύνορα για τους πολίτες της, με πρωτργάτες μια γενιά που αγωνίστηκε για την ανοικοδόμησή της, δήλωσε ο δήμαρχος Χερσονήσου, Σπύρος Δανέλλης.

Παράλληλα, έγινε η επίσημη παρουσίαση της ιστοσελίδας, όπου γίνεται εκτενής αναφορά στο πρόγραμμα, τους στόχους και τα αποτελέσματά του. Η ιστοσελίδα, περιέχει αρκετό υλικό και συμπεράσματα για την μέχρι στιγμή πορεία του προγράμματος, καθώς και φωτογραφικό υλικό από τις επισκέψεις των ηλικιωμένων, και στα τρία σημεία αναφοράς, δηλαδή Χερσόνησο, Βερόνα και Άμστερνταμ.

Περισσότερα στοιχεία στην Ιταλική και Αγγλική γλώσσα στον δικτυακό τόπο: www.anzianivolanti.it

Print Friendly, PDF & Email

Από manos