σε φάρμα
σε φάρμα

Να συμπεριληφθεί κατά τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος, η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων, όπως αυτές αναφέρονται στον ν. 3874/2010, ζητά με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης.

Όπως επισημαίνει στο έγγραφό του ο Λ. Αυγενάκης: «σύμφωνα με το εδάφιο δ της παρ.1 του άρθρ.2 του Ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» «Αγροτική εκμετάλλευση είναι η μονάδα παραγωγής προς πώληση προϊόντων, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου αυτής. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνεται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων […] ως και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων.»

Περαιτέρω, «με το εδάφιο στ της παρ. 1 «Αγροτική δραστηριότητα είναι κάθε επαγγελματική δραστηριότητα[…] που αποσκοπεί στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, στην διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100KW και στη λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων και στη δασική παραγωγή». Με το εδάφιο ζ «αγροτικά προϊόντα είναι τα προϊόντα εδάφους, […] καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα».

Ωστόσο, στο άρθρο 21 του ν. 4172/2014 που καθορίζονται τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, εκ παραδρομής προφανώς δεν έχουν συμπεριληφθεί για τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων, όπως αυτές αναφέρονται στον ν. 3874/2010. Ο κ. Λ. Αυγενάκης ζητά να συμπεριληφθεί κατά τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος, η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων, όπως αυτές αναφέρονται στον ν. 3874/2010.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: