Καμινογιαννάκης, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων έγινε εν μία νυκτί
ο Νίκος Καμινογιαννάκης

Διαβάζοντας την από 26/02/2021 ανακοίνωση – εξηγήσεις του δήμου Αγίου Νικολάου για τη διαδικασία προσλήψεων λόγω covid-19, έχω να παρατηρήσω τα εξής:

Ο δήμος όφειλε να κάνει και τη πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση 4μηνης διάρκειας, δείχνοντας έτσι και το κοινωνικό του πρόσωπο στις δύσκολες μέρες που περνά ο τόπος μας.

  Σχετικά με την ανακοίνωση των προσλήψεων με σύμβαση 8μηνης διάρκειας, θα ήθελα να σας ρωτήσω:

  • Κοινωνικά κριτήρια εξετάσατε;
  • Καταρτίσατε πίνακες όπως αναφέρετε στην ανακοίνωση σας;
  • Σας αναφέρω λοιπόν ότι η διαδικασία έπασχε, διότι :
  • Δεν δόθηκε ο απαιτούμενος χρόνος στους δημότες. Ο δήμος ενημερωθήκε απ’ τη δημόσια διοίκηση στις 15/02/2021. Συγκαλέσατε την Οικονομική Επιτροπή τέσσερις ημέρες μετά, δηλαδή 19/02/2021 και όχι 23/02/2021 που αναφέρατε.
  • Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη αναφορά, αν δεν έγινε εκ παραδρομής, σκοπό είχε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Οφείλατε άμεσα, λόγω και του κατεπείγοντος, να είχατε συγκαλέσει την Οικονομική Επιτροπή, αλλά έστω και από 19/02/2021, να ανακοινώσετε και δημοσιεύσετε αυθημερόν τη διαδικασία των προσλήψεων σε όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα (όπως πράξατε με τις εξηγήσεις), στις σελίδες του δήμου κλπ. και όχι για ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΑ όπως πράξατε.
  • Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων έγινε εν μία νυκτί, αφού 24/02/2021 έληγε η κατάθεση των αιτήσεων και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν 25/02/2021.
  • Τα κοινωνικά κριτήρια που αναφέρετε (εντοπιότητα, εμπειρία, οικογενειακή κατάσταση), τα αγνοήσατε, τουλάχιστον στη περίπτωση πολύτεκνης μητέρας 4 παιδιών, πτυχιούχος ΤΕΙ, με προυπηρεσία, με ανεργία 2 έτη και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας – ίσως να υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις.
  • Χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω ή να μηδενίσω τις ικανότητες των προσώπων που έχετε προσλάβει, θα ήθελα συγχρόνως να ανακοινώσετε και να δούμε τους πίνακες που καταρτίστηκαν με όλα τα ονόματα, ούτως ώστε να υπάρχει μέτρο σύγκρισης.

Νίκος Καμινογιαννάκης
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Νικολάου

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos