Μιχάλης ΚαρχιμάκηςΕρώτηση για τους Υπουργούς Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης με Θέμα: Αναδασώσεις σε καμένες δασικές εκτάσεις στην Περιφέρεια του δήμου Ιεράπετρας, κατέθεσε ο Βουλευτής Λασιθίου του Πα.Σο.Κ., Μιχάλης Καρχιμάκης.

Σ’ αυτήν  αναφέρονται τα εξής:

Κύριοι Υπουργοί,
Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης στις 20-12-2004, αποφασίστηκε η ένταξη μίας σειράς έργων, που αιτήθηκαν οι φορείς της Αυτοδιοίκησης του Νομού Λασιθίου και τα οποία αντιστοιχούν σε κονδύλια τα οποία εξασφαλίστηκαν ως πριμ (αποθεματικό επίδοσης) εξ αιτίας της πρώτης θέσης που κατέλαβε η Κρήτη στις απορροφήσεις κοινοτικών κονδυλίων, κατά τα έτη 2000, 2001, 2002, 2003, κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης της χώρας από τ ΠΑΣΟΚ.
Το σύνολο δε των έργων τα οποία εντάχθηκαν στον τομέα των δασικών έργων τα οποία εντάχθηκαν στον τομέα των δασικών έργων, με τη μεθόδευση που εντάχθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα υπάρξουν προβλήματα με την τελική τους δημοπράτηση, αφού ο προϋπολογισμός του ΠΕΠ στον τομέα Πολιτισμού, είναι μικρότερος από τους προϋπολογισμούς των έργων που εισηγήθηκε για ένταξη και δημοπράτηση η Περιφέρεια.
Έχουμε λοιπόν, μία επιχείρηση ένταξης εικονικών έργων, έργα ταμπέλες, χωρίς πλήρες οικονομικό αντίκρυσμα, εξαπατώντας τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς, για τα οποία βεβαίως καλείστε να αποδείξετε ότι δεν είναι έτσι.
Οι δε τοπικές κοινωνίες και οι φορείς , που αρχικά εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις εντάξεις των έργων αυτών, έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται το ιάσκο που συνέβη και ανησυχούν για την τελική έκβαση αυτών των έργων.

Συγκεκριμένα:
Στα δασικά έργα, προτάθηκε η ένταξη του έργου «Αναδασώσεις σε καμένες δασικές εκτάσεις στην περιφέρεια του δήμου Ιεράπετρας», προϋπολογισμού 240.000 Ευρώ», ενός έργου σημαντιού και απαραίτητου για το Νομό Λασιθίου.
Όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ένδειξη για το πότε θα δημοπρατηθεί το παραπάνω έργο.

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε:

1. Μετά την ένταξη του έργου στο ΠΕΠ και από την ημέρα υποβολής της πρότασης πό τον αρμόδιο φορέα στην Περιφέρεια, πόσος ακριβώς χρόνος χρειάζεται για να αξιολογηθεί η πρόταση και πότε ακριβώς υπολογίζετε να γίνει η αξιολόγηση από την αρχή διαχείρισης;
2. Αν έχει ήδη αξιολογηθεί, ενημερώστε με πότε έγινε η αξιολόγηση;
3. Έχει βγει απόφαση  πράξη ένταξης του έργου από την Περιφέρεια Κρήτης, γεγονός που ουσιαστικά αποδεικνύει ότι το έργο είναι στον προθάλαμο της δημοπράτησης;
4. Παρακαλώ να με ενημερώσετε για την ακριβή ημερομηνία δημοπράτησης του έργου, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
5. Θεωρείτε ότι μέχρι 31-12-2006, που υποχρεωτικά πρέπει να έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις των έργων και να έχουν λήξει ενστάσεις , προσφυγές κλπ, θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δημοπράτησής του ή με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ωρίμανση, θα χαθούν και οι πστώσεις και το έργο;

Κύριοι Υπουργοί,
Είναι δε γεγονός, ότι αυτό που έντονα συζητείται, αφορά την επιλεκτική ωρίμανση των έργων, ανάλογα με το από πού προέρχεται η πίεση, με αποτέλεσμα η δίκαιη ανάπτυξη, που διαρκώς επικαλείστε, να οδηγεί στην συγκεντρωμένη νάπτυξη.
Διαπιστώνεται λοιπόν ότι, οι ισχυροί να γίνονται ισχυρότεροι και οι έχοντες τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες, να παραμένουν αναπτυξιακά και κοινωνικά στάσιμοι.
Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι το έργο θα δημοπρατηθεί, εάν εσείς επιμείνετε στην επιτάχυνση της ωρίμανσής του και την επιτάχυνση απόφασης ένταξής του για τελική δημοπράτηση.

Ο ερωτών Βουλευτής,

Μιχάλης Καρχιμάκης

Print Friendly, PDF & Email

Από manos