Χωριάτικη σαλάτα χωρίς στήριξηΕρώτηση προς τους Υπουργούς Υπουργούς Εσωτερικών και Τουρισμού, με θέμα «Η Κυβέρνηση εξαπάτησε επιχειρήσεις που υπέβαλλαν δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα Διάδοση αι καθιέρωση Ελληνικής Κουζίνας, οι οποίες κρίθηκαν τυπικά πλήρεις, αποκλείοντάς τις από χρηματοδοτήσεις, με την δικαιολογία ότι δεν επαρκούν τα κονδύλια», κατέθεσε ο Βουλευτής Λασιθίου του Πα.Σο.Κ., Μιάλης Καρχιμάκης, ζητώντας παράλληλα την κατάθεση των σχετικών εγγράφων.

Για άλλη μια φορά μπήκατε στον κόπο να εξαπατήσετε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων από το πρόγραμμα «Διάδοση και καθιέρωση Ελληνικής Κουζίνας», με την αστρικτη δικαιολογία ότι δεν επαρκούν τα διαθέσιμα για το πρόγραμμα κονδύλια, τα οποία όμως διαθέσατε με αδιευκρίνιστα κριτήρια, προκειμένου να χρηματοδοτήσετε αυτούς που εσείς θέλατε.

Το γεγονός αυτό είναι ανεπίτρεπτο και προκλητικό, διότι:

  • Δώσατε την εικόνα στυς επιχειρηματίες, που ο φάκελός τους ήταν τυπικά πλήρης, ότι ήταν σίγουρο ότι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε οικονομικές επιβαρύνσεις, ενόψει της υποτιθέμενης επιχορήγησης από το πρόγραμμα.
  • Τα κριτήρια με τα οποία προβήκατε στις επιλογές, είνα αδιευκρίνιστα και βεβαίως δεν προάγουν ούτε την ανάπτυξη, ούτε την ενίσχυση επιχειρήσεων που μπορεί να λειτουργούν σε γεωγραφικές ενότητες που χρειάζονται στήριξη.

Μετά τα παραπάνω Ερωτάστε:

  1. Γιατί εξαπατήσατε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ελλδα, δίνοντας την εντύπωση ότι όσες προτάσεις ήταν τυπικά εντάξει, θα εχρηματοδοτούντο;
  2. Προτίθεστε να αναζητήσετε πόρους προκειμένου να χρηματοδοτήσετε και εκείνες τις επιχειρήσεις που θεωρήθηκε ότι η πρότασή τους ήταν τυπικά πλήρης και είχαν βαθμολόγηση πάνω από τη βάση, δεν προωθήθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης Τουρισμού για την έκδοση της σχετικής Υπουργικής απόφασης;
  3. Παρακαλώ να μου καταθέσετε πόσες επιχειρήσεις υπέβαλλαν δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα αυτό από το Νομό Λασιθίου.
  4. Πόσες και ποιες από αυτές αξιολογήθηκαν ως τυπικά εντάξει και βαθμολογήθηκαν πάνω από τη βάση;
  5. 5. Πόσες και ποιες από αυτές που ήταν τυπικά εντάξει και βαθμολογήθηκαν πάνω από τη βάση, χρηματοδοτήθηκαν και ποιες δεν χρηματοδοτήθηκαν;

Ο ερωτών και αιτών Βουλευτής

Μιχάλης Καρχιμάκης

Print Friendly, PDF & Email

Από manos