ΑμπέλιαΕρώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα τις καθυστερήσεις στη λειτουργία των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, που έχουν θσπιστεί με νόμο από το 2005, κατέθεσε ο Βουλευτής Λασιθίου του Πα.Σο.Κ., Μιχάλης Καρχιμάκης.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Με μεγάλη καθυστέρηση και με ελλιπή στελέχωση αναμένεται να λειτουργήσουν τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, που θεσπίστηκαν με τη ψήφιση του Νόμου 3394/2005 για να παρέχουν υπηρεσίες, κατευθύνσεις και οδηγίες σε θέματα υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων του Γ΄ και ΔΆ ΚΠΣ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίων, αφού από τις προβλεπόμενες 650 θέσεις μόνο οι 207 προκηρύχθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα:
• Με το Νόμο 3399/2005 συστήθηκαν 650 μόνιμες θέσεις επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα.
• Με το Προεδρικό Διάταγα 88/2006 κατανεμήθηκαν στα Κέντρα μόνο 386 θέσεις των ειδικοτήτων ΠΕ Γεωπονικού, ΠΕ Δασολογικού, ΠΕ Κτηνιατρικού, ΠΕ Ιχθυολόγων, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕ Τεχνολογίας Ιχθυοκομείας – Αλιείας.
• Με την πρόσφατη προκήρυξη 12Κ/2006 προβλέπεται πρόσληψη μόνο 156 Γεωπόνων και 51 Κτηνιάτρων.

Επειδή, ήδη έχει περάσει ένας χρόνος από την ψήφιση του Νόμου για τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης και η στελέχωση που θα προκύψει από την πρόσφατη προκήρυξη θα είναι ανεπαρκής, ενώ η ανάγκη για ενημέρωση των κατοίκων της υπαίθρου, ιδίως μετά την εφαρμογή της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, είναι επιτακτική,

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε:
1. Πότε πρόκειται τελικά να λειτουργήσουν τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης; Οι καθυστερήσεις είναι πλέον πολύ μεγάλες και οι ανάγκες των αγροών για ενημέρωση σε θέματα προσαρμογής στη νέα ΚΑΠ, αλλά και σε θέματα αναπτυξιακών δυνατοτήτων μέσω κοινοτικών προγραμμάτων άμεσες.
2. Γιατί υπήρξε τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην προκήρυξη των θέσεων για τη στελέχωση των Τοπικών Κέντρων Αγροτικής Ανάπτυξης, με συνέπεια τη μγάλη καθυστέρηση στη λειτουργία τους και την έλλειψη παροχής υπηρεσιών;
3. Γιατί δεν προκηρύχθηκαν οι ειδικότητες ΠΕ Δασολογικού, ΠΕ Ιχθυολόγων, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΤΕ Τεχνολογίας Γεωπονίας, ΤΕ Τεχνολογίας Ιχθυοκομίας – Αλιείας για τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως προβλέπονται στο Π.Δ. 88/06; Με ποια κριτήρια η αρμόδια επιτροπή ενέκρινε μόνο θέσεις Γεωπόνων και Κτηνιάτρων, παρΆ ότι στο Π.Δ. προβλέπονται περισσότερες ειδικότητες; Για την άμεση λειτουργία των Κέντρων δεν απαιτούνται και οι ειδικότητες Διοικητικού και Οικονομικύ;
4. Πρόκειται να κατανεμηθούν και να προκηρυχθούν οι υπόλοιπες θέσεις προσωπικού που προβλέπονται από τον Νόμο 3399/2005; Αν ναι, πότε; Η ανάγκη στελέχωσης είναι άμεση και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα απαραίτητο.

Ο ερωτών Βουλευτής

Μιχάλης Καρχιμάκης

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: