Κρητικές εξαγωγές σε υποχώρηση κατά το α’ 9μηνο του 2016
οι εξαγωγές ανά χώρα

Η περίοδος Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016 για τις Κρητικές εξαγωγές έκλεισε με μικρή διόρθωση της πτώσης του εξαμήνου Ιανουαρίου – Ιουνίου, σημειώνοντας μείωση 11%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Έτσι, επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις του Προέδρου του ΣΕΚ, κου Καλαμπόκη, για έντονες διακυμάνσεις των εξαγωγών της Κρήτης καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016, όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Αναλυτικά, μετά από επεξεργασία των στοιχείων από τον ΣΕΚ, προκύπτει ότι τον μήνα Ιούλιο υπάρχει μείωση σε αξία που φτάνει το 25,6%, τον Αύγουστο παρουσιάζεται αύξηση ίση με 29,9% και το Σεπτέμβριο μείωση της τάξεως του 11%, με τις Κρητικές εξαγωγές το συγκεκριμένο τρίμηνο να μειώνονται κατά 7,7% και να αγγίζουν τα 133,9 εκ. ευρώ, έναντι των 145 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015.

Συνολικά, το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου η μείωση ανέρχεται σε 11%, σε σύγκριση με το α’ 9μηνο του 2015, με το σύνολο των εξαγωγών της Κρήτης να φτάνει τα 391 εκ. ευρώ, έναντι των 440 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Η αναστροφή της θετικής πορείας των Κρητικών εξαγωγών του 2015 φάνηκε από το κλείσιμο του 6μήνου, κατά το οποίο η μείωση των εξαγωγών άγγιξε σχεδόν το 13% (12,88%), φτάνοντας τα 257 εκ. ευρώ, έναντι των 295 εκ. ευρώ το περυσινό αντίστοιχο διάστημα.

Όσον αφορά στις αγορές για το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016, πρώτη εξακολουθεί να έρχεται η Ιταλία με μερίδιο 29,2%, και δεύτερη η Γερμανία με μερίδιο 15%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Αυστρία με μερίδιο 4,5% και ακολουθούν οι Η.Π.Α. και η Γαλλία, με μερίδια 4,3% και 4,2% αντίστοιχα. Τη δεκάδα ολοκληρώνουν η Ολλανδία (3,9%), το Ηνωμένο Βασίλειο (3,3%), η Βουλγαρία (2,1%), η Δημοκρατία της Τσεχίας (2%) και η Ρουμανία (1,8%).

Εξετάζοντας τους κυριότερους αγοραστές των Κρητικών προϊόντων κατά τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε ότι απαιτητικές αγορές όπως η Αυστρία, η Ολλανδία και οι Η.Π.Α. βρίσκονται σταθερά στην πρώτη δεκάδα. Προκύπτει λοιπόν ότι τα Κρητικά προϊόντα έχουν αποκτήσει αναγνωρισιμότητα και σταθεροποιούν την παρουσία τους σε αγορές πέρα από τις παραδοσιακές. Οι Κρήτες εξαγωγείς στοχεύουν πάντα το άνοιγμα σε νέες χώρες και εδραιώνουν διαχρονικά την παρουσία των προϊόντων τους σε αυτές.

Παρά τις προσπάθειες των Κρητών εξαγωγέων να ανταπεξέλθουν μέσα στο δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον που υπάρχει, απαιτούνται δράσεις και συντονισμός όλων των εμπλεκομένων στο εξαγωγικό εμπόριο για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των ποιοτικών ιδιαιτεροτήτων των Κρητικών προϊόντων, ούτως ώστε οι εξαγωγές της Κρήτης να επιστρέψουν στην ανοδική πορεία που είχαν πάρει. Η Περιφέρεια Κρήτης, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη, τα Επιμελητήρια, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης θα πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω τη μεταξύ τους συνεργασία προς όφελος των εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες, ακόμα και μέσα σε ένα ασφυκτικό επιχειρηματικό περιβάλλον, κατάφεραν να ξεπεράσουν πολλές δυσκολίες και να αυξήσουν διαχρονικά τις εξαγωγές του νησιού.

Η χάραξη μιας περιφερειακής στρατηγικής εξαγωγών θα δημιουργήσει τις συνθήκες για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και την ενίσχυση των εξαγωγών της Περιφέρειας Κρήτης. Ιδιαίτερα σημαντικός κρίνεται ο ρόλος της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία έχει προχωρήσει στη σύσταση επιτροπής από εμπλεκόμενους φορείς και προσωπικότητες που ασχολούνται χρόνια με το ελαιόλαδο, στην παραγωγική διαδικασία, την τυποποίηση, τις εξαγωγές, με στόχο τη χάραξη περιφερειακής στρατηγικής για τα επόμενα χρόνια και την προώθηση του σημαντικότερου εξαγώγιμου προϊόντος της Κρήτης.

Λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία του κράτους για μια εθνική στρατηγική για το συγκεκριμένο προϊόν, πιστεύουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα διαφυλάξει το τοπικό μας προϊόν και, βασισμένοι στις αρχές του περιφερειακού marketing, θα αναδείξουμε περαιτέρω τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Κρητικού ελαιολάδου, που με την εξαιρετική του ποιότητα μπορεί να κατακτήσει νέες αγορές, αυξάνοντας τις εξαγωγές μας σε τυποποιημένη μορφή.

Τα υπόλοιπα αγροδιατροφικά μας προϊόντα, αλλά και η βιομηχανία της Κρήτης, μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των εξαγωγών μας, χαράσσοντας ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την Περιφέρειά μας.

Αντλώντας χρήσιμα συμπεράσματα από λάθος πρακτικές του παρελθόντος, μπορούμε να ελπίζουμε ότι η Κρήτη και τα προϊόντα της, με τις κατάλληλες ενέργειες όλων μας, μπορεί να πρωτοστατήσει στο διεθνές στερέωμα, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία στο επίπεδο της απασχόλησης, της εισροής συναλλάγματος και της περαιτέρω αναγνωρισιμότητας του brand name ΚΡΗΤΗ.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos