Λάσιον Κοινόν

Κίνηση πολιτών Λασιθίου

Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις από την εγκατάσταση του ΑΗΣ Αθερινόλακκος.

Πρόταση για το προγραμματισμό των ενεργειών του .Σ. την επόμενη 15ετία.

Εισηγητικό Σημείωμα.

Κύριοι σύμβουλοι.

Ήδη το ρυπογόνο εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο είναι μια πραγματικότητα που ως Νομός αποτύχαμε παταγωδώς να αποτρέψουμε.

Πλήρη αποτυχία επίσης καταγράφει ο Νομός στην είσπραξη των αντισταθμιστικών οφειλών που τελικώς δίνονται για το Ηράκλειο ως ανατολική Κρήτη όπως και τα νερά του Λασιθίου με το φράγμα Αποσελέμη. Επίσης δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε ώστε ο σταθμός να λειτουργεί στο όριο των 160 Μεγαβάτ, ακόμη δε χειρότερα τώρα είμαστε και προ της ειλημμένης απόφασης της Πολιτικής Ηγεσίας για έκτακτη επαύξηση κατά 100 Μεγαβάτ, ήδη δε έχουν ξεκινήσει οι εργασίες γκατάστασης των επί πλέον υποδομών. Τα έργα εξελίσσονται εδώ και τρία χρόνια χωρίς τις νόμιμες άδειες και χωρίς να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι. Πρόσφτα μάλιστα ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Παλαιοκρασάς αποκάλυψε ότι με ευθύνη της προηγούμενης διοίκησης, η ευθύνη του ελέγχου λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων είχε αναταθεί στην ίδια την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρία, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είχε ανατεθεί σε τρίτο φορέ ή εταιρία. Η προηγούμενη κυβέρνηση πριν την έναρξη των έργων, είχε εισηγηθεί προς την Ε,Ε και έλαβε άδεια εξαίρεσης από τον κανονισμό για την εκπομπή ρύπων (περιοριστικοί όροι) για δύο μονάδες στη νησιώτικη Ελλάδα (Ρόδο και Αθερινόλακκο) ισχύος 250 Μεγαβάτ εξ΄ αρχής, λόγω έκτακτων νεργειακών συνθηκών ( οδηγία 2001/80/ΕΟΚ). Βάσει επίσης της ίδιας αιτιολογίας έλαβε άδεια εκπομπής (δυνατότητα αγοράς) απεριόριστων ποσοτήτων ρύπων επειδή και σύμφωνα με την οδηγία 2001/80/Ε.Κ.. άρθρο 3 παρ. 4 , άρθρο 4 παρ. 4 κ.τ.λ. καθώς και συνδυαστικά με τις 2003/87/Ε.Κ. , 96/61/Ε.Κ., οι εγκαταστάσες ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπόκεινται σε περιορισμούς καύσεων, άρα και εκπομπών ρύπων εάν προκύπτουν έκτακτες αδήριτες ανάγκες στη κατανάλώση που στη Κρήτη αυτό είναι μόνιμο φαινόμενο με ετήσια επαύξηση του 8%.

Οι τέως κυβερνήσεις, οι ηγεσίες της ΔΕΗ, η Περιφέρεια, αλά και πολλοί τοπικοί κυβερνητικοί παράγοντες τα εγνώριζαν αυτά και όχι μόνο τα συγκάλυπταν αλλά επεδώθησαν σε ένα όργιο παραπληροφόρισης για 160 μόνο μεγαβάτ, για φυσικό αέριο, για καθαρό καύσιμο ντήζελ, για ανάπτυξη, ανταποδοτικά κ.τ.λ. κ.τ.λ. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας ένα εργοστάσιο που λειτουργεί με Μαζούτ με ισχύ 100 μεγαβάτ και σε δύο χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί η υποδομή και θα λειτουργεί με ισχύ 300 μεγαβάτ. Τα επόμενα 5-8 χρόνια η ισχύς θα ανέβει στα 500 Μεγαβάτ με το ίδιο καύσιμο. Η νομική δυνατότητα να αυξήσει η ΔΕΗ την ισχύ από 250 στα 300 και τελικά στα 500 υφίσταται από τις δ/ξεις της κοινοτικής νομοθεσίας κατ΄ εξαίρεση (ως άνω), αλλά και για το λόγο ότι κάθε νομικό εμπόδιο κάμπτεται επειδή η εκπομπή ρύπων περιορίζεται σύμφωνα με τη σύμβαση του Κιότο σε επίπεδο χώρας και αυτό με λίγα λόγια σημαίνει: αγορά ρύπων από τον ΑΗΣ Αθερινόλακκος = μεγαλύτερο κόστος, αύξηση τιμολογίου κ.τ.λ. και μείωση αναλόγων ρύπων από την Ελλάδα σε άλλη περιοχή (π.χ. Βόρειο Ελλάδα λόγω σύντομης εισαγωγής φυσικού αερίου.)

Η τεχνική δυνατότητα για αυτή την εξέλιξη έχει ήδη δοθεί με την έγκριση χωροθέτισης του έργου και την έγκριση της Μ.Π.Ε και με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας του τωρινού Ν.Σ. στις 20-2-04 όπου και εγκρίθηκαν:

1.Η εγκατάσταση δεξαμενών μαζούτ χωρητικότητας 90.000 κ.μ. ,αντί των 40.000 κ.μ. της προηγούμενης Μ.Π.Ε που σημειωτέον είχε απορρίψει ομόφωνα το τέως Ν.Σ. (παπατσάκωνας) αι την οποία ομόφωνη απόφαση αγνόησε η τότε ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. ΔΗΛΑΔΗ υπερδιπλασιασμό υποδομής.

2. Η εγκατάσταση δεξαμενών ημερήσιας καύσης χωρητικότητας 2.000 κ.μ. αντί των 400 αρχικώς κ.τ.λ. ως άνω. ΔΗΛΑΔΗ υπερδιπλασιασμό υποδομής .

3. Η εγκατάσταση δεξαμενώ αποθήκευσης Ντίζελ (τώρα πια μαζούτ…) χωρητικότητας 7.500 κ.μ. αντί των αρχικώς 3.600 κ.μ. κ.τ.λ. ως άνω. ΔΗΛΑΔΗ υπερδιπλασιασμό υποδομής. Οι περιβαλλοντικοί όροι που τέθηκαν ήσαν χάνδρες για Ινδιάνους…, αλλά και αυτοί αγνοήθηκαν από τη ΔΕΗ και τη Πολιτεία.

4. Επί πλέον ε την από του 2003 6/86 απόφαση η πλειοψηφία του τωρινού Ν.Σ. ανέτρεψε την ομόφωνη απορριπτική απόφαση του τέως Ν.Σ. (Παπατσάκωνας) για την εγκατάσταση γραμμών υψηλής τάσης (11/2001/Α.Π.84η ) και τοιουτοτρόπως ψηφίζοντας τη Μ.Π.Ε. ενέκρινε την χωροθέτιση δύο γραμμών υψηλής τάσης στην ευαίσθητη αισθητικά , τουριστικά , περιβαλλοντικά ζώνη της νότιας παραλίας (Γούδουρας- Μακρύ Γιαλός- Ιεράπετρα ) με διατήρηση και χωρίς μετατόπιση ή κατάργηση της παραλιακής γραμμής με αποτέλεσμα την απαξίωση εκτάσεων οικοπεδικής αξίας εκ. Ευρώ και με απρόβλεπτες επιπτώσεις στην όλη ανπτυξη και τη δημόσια υγεία.

Μπορεί η κατά κράτος… αρνητική αυτή εξέλιξη να αποτραπεί;

Η απάντηση είναι:

ΟΧΙ άμεσα όσον αφορά τη λειτουργία του ΑΗΣ Αθερινόλακκου στο ύψος της ισχύος τουλάχιστον επί 200 Μεγαβάτ.

ΝΑΙ μακροπρόθεσμα ε βάθος 15 ετίας όσον αφορά την σταδιακή αποκλιμάκωση της ισχύος στο τέλος αυτής της περιόδου και στην εισαγωγή φυσικού αερίου η άλλων φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων (δέστε ανάλυση οικολογικής ομάδας Σητείας).

ΝΑΙ άμεσα και μακροπρόθεσμα στη διεκδίκηση εφαρμογής περιβαλλοντικών όρων , ελέγχων , υλοποίησης αναπτυξιακών έργων κ.τ.λ. (αντισταθμιστικά) κ.τ.λ.

Ποια είναι η προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω:

Μία και μόνο: η Ενότητα του Λασιθιώτικου Λαού , η Ενότητα των Θεσμικών του Οργάνων , η Ενότητα του Ν.Σ. και η πό κοινού αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα.

Ως Νομ. Σύμβουλοι του ΛΑΣΙΟΝ ΚΟΙΝΟΝ παρά του ότι έχουμε δικαιωθεί σε όλες τις επισημάνσεις μας εδώ και δύο χρόνια , (δυστυχώς με αρνητικό τρόπο για το Νομό) και παρότι από μία κακοήθη κριτική έχουμε κατηγορηθεί ότι εισάγυμε καινά δαιμόνια, την αναταραχή στο νομό, κ.τ.λ , θα παραμερίσουμε κάθε αίσθημα ατομικής επιβεβαίωσης και είμαστε έτοιμοι να δοθούμε ολόψυχα σε αυτή τη προοπτική για το γενικό καλό όλου του Νομού.

Προτάσεις

Προκειμένου να θεμελιωθεί μία προγραμματική σμφωνία πάνω στο θέμα του Αθερινόλακκου μακράς 15ετούς προοπτικής μέσα στο Ν.Σ. το τωρινό και ως δέσμευση για τα επόμενα, ( συμφωνία η οποία θα συμπαρασύρει και τη δράση και τη συμπεριφορά και των λοιπών θεσμών ), διατυπώνουμε και θέτουμε στη κρίση του σώματος τις εξής προτάσεις:

1. Ομόφωνα σήμερα πρέπει να ακυρωθούν οι δύο προηγούμενες αποφάσεις του Ν.Σ. του 2004 (ΑΗΣ) , 2003 (Υψηλή τάση) και να επανέλθουμε στις προηγούμενες (επί Παπατσάκωνα ομόφωνες αποριπτικές αποφάσεις) του 1998 (ΑΗΣ) και 2001 (Υψηλή Τάση), με την αιτιολογία ότι : Η ΔΕΗ και η Πολιτεία αθέτησ το προγραμματισμό π.χ. αύξηση ισχύος (δεσμεύσεις Περ. Συμβουλίου ) , τους περιβαλλοντικούς όρους ( π.χ. άρνηση εκτέλεσης του έργου αναδάσωσης των 1300 στρ. πέριξ της κοινοτικής έκτασης του Αθερινόλακκου κ.τ.λ.) και της απόκρυψης των περιβαλλοντικών κινδύνων από τέτοιου είδους μονάδε (δες την από 30- 3-98 έκθεση ελέγχου διαπιστώσεων για τον ΑΗΣ στα Λινοπεράματα του κου Βουτυράκη στον οποίο απαγορεύθηκε η δημοσίευση από τον τέως Νομάρχη Ηρακλείου), το από 11-2-04 πρακτικό Επιτροπής Περιβάλλοντος ΝΑΛ, της 3262/2003 Σ.Τ.Ε., την από 2-2-04 ένσταση της οικολογικής ομάδας Σητείας κ.τ.λ., καθώς και το γεγονός ότι παραλήφθηκε κατευθείαν παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας η αναζήτηση εναλλακτικών πολιτικών ενέργειας κ.τ.λ. Η ομόφωνη αυτή ακύρωση είναι προφανές ότι δεν έχει άμεση νομική ισχύ, εφόσον η χωροθέτηση και ολοκλήρωση του έργου επιτευχθεί ήδη με τις προηγούμενες θετικές, έχει όμως άκρως Πολιτική ισχύ για τη παραπέρα στάση του Ν. Λασιθίου και εκπέμπει σαφές μήνυμα προς τη Κεντρική Εξουσία, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προϋποθέσεις ειλικρινούς ενότητας μέσα στο Ν.Σ.

Σημειώνουμε ότι πρόσφατα το Δημ.Συμβούλιο Αγ., Νικολάου ανακάλεσε καθ΄ όμοιο τρόπο την θετική απόφασή του για τον Αποσελέμη που έλαβε το 1999 ομόφωνα και για το ίδιο σκεπτικό.

2. Ομόφωνο ψήφισμα κατά της αύξησης της ενέργειας στα επί πλέον 100 μεγαβάτ στη σημερινή συνεδρίαση ( έχουμε ήδη υποβάλλει σχέδιο).

3. Την άμεση ενεργοποίηση της επιτροπής ποιότητας περιβάλλοντος της Πολεοδομίας και τη κινητοποίηση των Νομ. Υπηρεσιών (έχει ήδη ξεκινήσει) για μια στενή παρακολούθηση στο μέλλον και άμεσο εντοπισμό των παραβάσεων , επιβολής προστίμων κ.τ.λ. Επισημαίνουμε ότι η επιτροπή αυτή α πρέπει να συμπληρωθεί σε σύνθεση ώστε να ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις που απαιτούνται για τον έλεγχο και να μας υποβάλει σύντομα χρονοδιάγραμμα ενεργειών.

4. ¶μεση ενεργοποίηση της δικαστικής διαδικασίας κατά της άρνησης της ΔΕΗ στην υλοποίηση των έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης κ.τ.λ.

5. Οργάνωση άμεσα κεντρικής κινητοποίησης του Νομού για τη πολιτική διατύπωση των αιτημάτων και την ολοκλήρωση επαφών με τη Πολιτεία σε διακομματικό επίπεδο (σύσταση επιτροπής από όλα τα κόμματα, εκπροσώπους θεσμών κ.τ.λ.)

6. Τη πρόσληψη από τη ΝΑΛ ειδικού Νομικού Συμβούλου –Δικηγόρου, ώστε η ΝΑΛ αποτελεσματικά να αξιοποιεί τα όπλα του Εθνικού και κυρίως Κοινοτικού Δικαίου (προσφυγές Σ.Τ.Ε. , Τακτικά Δικαστήρια , Ευρωπαϊκά κ.τ.λ.), διότι πρέπει να κατανοηθεί ότι πλέον ο Νομός θα έχει πολλά τέτοια ζητήατα να αντιμετωπίσει λόγω της πολυχρόνιας περιθωριοποίησής του (ΑΗΣ, Αποσελέμης , ΒΟΑΚ κ.τ.).

7. Η πλήρης αποσιώπηση του πρόσφατου εργατικού ατυχήματος (έκρηξη μετασχηματιστή με ΚΛΟΦΕΝ) μας υποχρεώνει να έρθουμε σε επαφή με τους εργαζόμενους σε συνεργασία με το εργατιό κέντρο ώστε αυτοί να μην τελούν υπό τις πιέσεις της εργοδοσίας και να καταγγέλλουν έγκαιρα κάθε αυθαιρεσία στα εργατικά δικαιώματα και κυρίως στους κανονισμούς ασφαλείας και γενικά για τον τρόπο λειτουργίας του ΑΗΣ σε σχέση με το περιβάλλον. Οι εργαζόμενοι εκεί θα αποτελέσου τον καλύτεροπαρατηρητή και συνεργάτη του νομαρχιακού συμβουλίου στο θέμα τήρησης των περιβαλλοντικών όρων διότι αφορά την ίδια τους την υγεία.

Προτείνουμε άμεσα να επισκεφθεί το χώρο του ΑΗΣ κλιμάκιο του νομαρχιακού συμβουλίου και του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου ια να έρθει σε επαφή με τους εργαζόμενους

8. Την εισαγωγή σήμερα και έγκριση της αριθμ. 11/2005 απόφασης του Δήμου Λεύκης επί πρότασης της δασικής υπηρεσίας για την αναδάσωση των 1300 στρεμμάτων και ως θεσπισμένος περιβαλλοντικός όρος.

9. Κατά τη συζήτηση θα κάνουμε δεκτή κάθε άλλη πρόταση που εξυπηρετεί το βασικό σκοπό.

Οι νομαρχιακοί σύμβουλοι:

Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ

Γρυσμπολάκης Εμμανουήλ

Ζερβάκης Γεώργιος

Νικολαράκης Κωνσταντίνος

Πλεξουσάκης Γεώργιος

Print Friendly, PDF & Email

Από manos