Από τη συνεδρίαση του Δ.Σ.Στο κινηματοθέατρο «ΜΙΝΩΑ» σε ειδική συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο της Νεάπολης την Τετάρτη 2-8-06. Σε ξεχωριστή συνεδρίαση, εγκρίθηκε ο απολογισμόςισολογισμός του Δήμου για το έτος 2005. ο οποίος παρουσιάστηκε από την Οικονομική Υπηρεσία, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τον Ορκωτό Λογιστή που έχει οριστεί και ήταν παρών.
 
Στην εισηγητική της έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο η Δημαρχιακή Επιτροπή, από την οποία εγκρίθηκε, αποφαίνεται ότι έγινε ορθή διαχείριση και ότι τα μεν εισπραχθέντα έσοδα ανέρχονται στα 4.972.167 , τα δε έξοδα στα 3.126.016 ευρώ.
 
Σε επόμενη συνεδρίασή του Δημοτικού Συμβουλίου, αμέσως μετά, παρουσιάστηκε το Α΄ Στάδιο της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Νεάπολης, που έχει ανατεθεί με την Προγραμματική Σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου, και εγκρίθηκε ομόφωνα.
 
Ο μελετητής από την ομάδα που το έχει αναλάβει, αφού αναφέρθηκε αναλυτικά στην καταγραφή των γεωγραφικών, πληθυσμιακών, αναπτυξιακών κλπ χαρακτηριστικών, που συγκροτούν την σημερινή εικόνα του Δήμου Νεάπολης, παρουσίασε μια σειρά από εναλλακτικές αναπτυξιακές προτάσεις για την περιοχή.
 
Αυτές θα εξειδικευτούν παραπέρα στα επόμενα στάδια της μελέτης και αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις αι προτάσεις που ακούστηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους θα παρουσιαστούν στο Δ.Σ.
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα επίσης αποφάσισε την άμεση και οριστική παύση της λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α του Δήμου και την μεταφορά των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Αίου Νικολάου, προκειμένου να εφαρμοσθεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός του ΕΣΔΑΚ, και να προχωρήσει επίσης η μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασής του ΧΑΔΑ Νεάπολης.
 
Στο τελικό στάδιο της δημοπράτησης , βρίσκονται τα έργα της κατασκευής του οικισμού ΟΕΚ ΙΙΙ, με το οποίο θα αποδοθούν σε δικαιούχους 21 νέες εργατικές κατοικίες, καθώς και η ανέγερση του Β΄ Νηπιαγωγείου Νεάπολης, αφού αυτές τις μέρες εκδίδεται η οικοδομική άδεια και πρόκειται να δημοπρατηθεί άμεσα από την ΝΑΛ., σύμφωνα με την ενημέρωση του Δημάρχου Νίκου Καστρινάκη προς το Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στην πορεία του έργου του Δημοτικού Σταδίου και πρότεινε τις μελέτες και τα έργα, οι οποίες θα υποβληθούν για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Κρήτης και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 
Συζητήθηκε επίσης μεταξύ άλλων θεμάτων και αιτήσεων δημοτών και ο καθορισμός- διάθεση χώρων για την προεκλογική προβολή των υποψηφίων.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos