Νεκτάριος

Μητρ. Πέτρας και Χερρονήσου

Ν Ε Κ Τ Α Ρ Ι Ο Σ
ελέω Θεού Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου παντί τω πληρώματι της Εκκλησίας χάριν, ειρήνην και έλεος παρά του ενδόξου Αναστάντος Σωτήρος Χριστού

Χριστός Ανέστη!
«Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι» πανηγυρίζουμε και εορτάζουμε, επ’ Εκκλησίας, την εορτή των εορτών και την πανήγυρη των πανηγύρεων. «Ηγέρθη ο Κύριος όντως!». Αυτό διασαλπίζουν «ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια».

«Εωράκαμεν τον Κύριον». Το ομολογούμε, το μαρτυρούμε, μαζί με τους Αγίους Αποστόλους. Και χαιρόμαστε όπως «εχάρησαν οι μαθηταί ιδόντες τον Κύριον».
Η Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού είναι το μέγιστο γεγονός της πίστεώς μας. Είναι ο θρίαμβος του Χριστού κατά της αμαρτίας και του θανάτου. Είναι η τρανή απόδειξη ότι ο Σαρκωθείς Υιός και Λόγος αληθώς υπάρχει Θεός.
Η Ανάσταση του Χριστού είναι το βεβαιότερο γεγονός εξ όσων συνέβησαν στην ιστορία. Είναι το θαύμα του Θεού, το μέγιστο και υπερφυέστατο, που επισφραγίζει όλα τα θαύματα του Ευαγγελίου, που επικυρώνει όλη την ευαγγελική διδαχή, που δικαιώνει τον αγώνα και την μαρτυρία της εν Χριστώ ζωής.
Η Ανάσταση του Χριστού είναι το ένδοξο τέρμα όλων των θλίψεων, κάθε πόνου, κάθε σταυρού, αφού ο Χριστός ενίκησε δια του Πάθους και του Σταυρού Του τον θάνατο. Ο Χριστός έσωσε τον κόσμο δια της Αναστάσεως. Αναστήθηκε, που σημαίνει ότι η ζωή είναι πιο δυνατή από το θάνατο, το καλό πιο δυνατό από το κακό, το δίκαιο από την αδικία, η χαρά από τη θλίψη, το φως από το σκοτάδι.
Με την Ανάσταση του Χριστού όλες οι καλές ελπίδες της ανθρωπότητος είναι δικαιωμένες. Όλα τα προβλήματα, τα δεσμά και τα αδιέξοδα λύνονται, καταργούνται, αφού ο Χριστός επάτησε τον θάνατον και κατήργησε τον διάβολον.
Ευλογούμε το Υπερύμνητον όνομα του Τριαδικού Θεού, ότι δια το πολύ Αυτού έλεος μας ανεγέννησε «εις ελπίδα ζώσαν δι’ αναστάσεως Ιησού Χρι-στού εκ νεκρών».

Αδελφοί μου,
Η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα συνεχές γεγονός στην Εκκλησία Του, είναι μία αιώνια πραγματικότητα. Αυτή την Ανάσταση η Εκκλησία θεάται και ψάλλει, δι’ αυτής ανανεούται ο κόσμος και ανακαινίζεται διαρκώς.
Η εορτή του Πάσχα, ως κατ’ εξοχήν εορτή της χαράς και της αγάπης, βιώνεται μόνο μέσα στην εν Χριστώ ενότητα και αδελφότητα. Γι’ αυτό μας καλεί ο ιερός υμνογράφος να λαμπρύνουμε τα πρόσωπα και τις καρδιές μας, να ασπασθούμε αλλήλους και να ενωθούμε με τον δεσμό της εν Χριστώ αγάπης και κοινωνίας.
Η αυτοπαράδοσή μας στην ευμάρεια, που προκαλεί αλογία, στενεύει τον ορίζοντα, όχι μόνο της πίστεως, αλλά και της ανθρωπιάς και της συναντίληψης και μας υποδουλώνει στον εγωκεντρισμό και στη σύγχυση, που αναδίδουν οσμή θανάτου. Όποιος ανοίγει τα φύλλα της καρδιάς του και σηκώνει το βλέμμα και βλέπει τον Αναστάντα Κύριο εμπλουτίζεται με κυματισμούς αγάπης.
Δεύτε, λοιπόν, και ημείς, λαμπαδηφόροι, ας ζήσουμε την Ανάσταση ως γεγονός και ως δύναμη στην πορεία της ζωής μας. Να γνωρίσουμε ποιός είναι ο Χριστός και η δύναμη της Αναστάσεώς Του. Να γίνουμε τέκνα φωτόμορφα Αναστάσεως, μνημονεύοντες πάντοτε, όπως οι μάρτυρες, «Ιησούν Χριστόν εγηγερμένον εκ νεκρών».
Η ευλογία του Αναστάντος Χριστού να είναι σε όλους σας, στα σπίτια σας, στις εργασίες σας, σε όλη την ζωή σας και το ανέσπερο Φως, που ανέτειλε από τον Πανάγιο, τον Όλβιο Τάφο, να φωτίζει τον βίο σας, να βαδίζετε πάντοτε με φωτισμούς αιωνιότητος.

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
Άγιον Πάσχα έτους σωτηρίου δισχιλιοστού ογδόου.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο Πέτρας και Χερρονήσου ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: