Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ,  ίδρυμα Friedrich Εbert, Levy Institute
Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, ίδρυμα Friedrich Εbert, Levy Institute

Σημαντικά συμπεράσματα προέκυψαν στην ημερίδα με θέμα «Πρόγραμμα Εγγυημένης Απασχόλησης: Μια εναλλακτική πρόταση στη λιτότητα» που διοργάνωσαν από κοινού σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, το ίδρυμα Friedrich Εbert και το Levy Institute.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Χρήστος Κατσιούλης, Δ/ντής της αντιπροσωπείας του ιδρύματος Friedrich Ebert στην Ελλάδα,

σημείωσε ότι από την εμπειρία και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκαν από την υλοποίηση προγραμμάτων εγγυημένης απασχόλησης στη Γερμανία προκύπτουν σημαντικά ευρήματα για το σχεδιασμό και  την εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων στην Ελλάδα με στόχο τη μείωση της ανεργίας.

Στα τραπέζια διαλόγου συμμετείχαν η Angelika Glö strong>ckner και ο Achim Barchmann, μέλη της γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, και ο Hans Verbeek, του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών ISG και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας αξιολόγησης του γερμανικού προγράμματος Kummunal-Kombi, οι οποίοι μετέφεραν τη γερμανική εμπειρία και ανέλυσαν τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία εφάρμοσε σε τοπικό επίπεδο προγράμματα απασχόλησης.

Στην ημερίδα παρευρέθη επίσης η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας κ. Ράνια Αντωνοπούλου, η οποία ανέλυσε τη σημασία του θεσμού του «εργοδότη ύστατης καταφυγής». Ειδικότερα, τόνισε ότι ο θεσμός αυτός δεν σημαίνει μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο, αλλά ενεργοποίηση από το κράτος μιας διαδικασίας προσωρινής δημιουργίας θέσεων εργασίας με βασικό μισθό όταν δεν δύναται να το κάνει μόνος του ο ιδιωτικός τομέας, όπως στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ κ. Γιάννης Παναγόπουλος δήλωσε σχετικά: «Τα συνδικάτα έχουν ως κύριο στόχο τους τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Η σημερινή μας συνάντηση είχε ως σκοπό της να αναδείξει την ιδέα του “εργοδότη ύστατης καταφυγής” και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμβάλει, μέσω της απασχόλησης, στην έξοδο της οικονομίας από την κρίση, στην ενίσχυση της κοινωνικής σταθερότητας, στη δημιουργία βιώσιμων πρωτογενών πλεονασμάτων και στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών». Τόνισε ότι: «Η θεσμοθέτησή του είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τις οικονομίες στην κατεύθυνση επίτευξης πλήρους απασχόλησης».

Στη συζήτηση συμμετείχε και η Αντιπεριφερειάρχης του Κεντρικού Τομέα Αθηνών κ. Ερμίνα Κυπριανίδου, η οποία δήλωσε: Σήμερα η αυτοδιοίκηση στενάζει από την έλλειψη προσωπικού και δεν μπορεί να επιτελέσει κρίσιμες λειτουργίες της. Είναι αναγκαίο να σχεδιάσουμε προγράμματα απασχόλησης τα οποία, εκτός των ευεργετικών επιπτώσεων που θα έχουν στη ζωή των ανέργων και στην οικονομία, θα ενισχύσουν την παρέμβαση των Περιφερειών και των Δήμων. Υπάρχει η ανάγκη τα προγράμματα αυτά να απαντούν σε πραγματικές, διαπιστωμένες ανάγκες των δημόσιων φορέων.

Εκ μέρους της δημοτικής αρχής η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων κ. Νέλλη Παπαχελά δήλωσε: «Ο Δήμος Αθηναίων έχει αναγάγει την προώθηση της απασχόλησης σε πολιτική προτεραιότητα. Είναι πολύ σημαντικό να κατατίθεται ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο για την απασχόληση, βασιζόμενο στην εμπειρία της Γερμανίας και τεκμηριωμένο από αξιόλογους ερευνητές. Τα επιτυχημένα παραδείγματα άλλων χωρών είναι πάντα για εμάς πολύτιμη πηγή έμπνευσης. Ωστόσο, είναι σημαντικό η μελέτη εφαρμογής τους να λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα των ελληνικών συνθηκών».

Ο κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Levy Economics Institute, και ο κ. Γιώργος Αργείτης, Επιστημονικός Δ/ντής Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, παρουσίασαν αντίστοιχα τις θετικές δημοσιονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και εναλλακτικά ποσοτικοποιημένα σενάρια από την υλοποίηση προγραμμάτων εγγυημένης απασχόλησης. Συγκεκριμένα, ο Δ. Παπαδημητρίου είπε: «Αυτή η εκδήλωση για την εγγυημένη απασχόληση είναι ακριβώς ότι χρειάζεται η χώρα για να εξέλθει από τη λιτότητα και την ύφεση. Αν είχαμε θεσμοθετήσει τα προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης θα είχαμε σημαντική θετική επίδραση στο ΑΕΠ που θα μείωνε το λόγο δημοσίου χρέους/ΑΕΠ που είναι η βασική μεταβλητή που παρακολουθεί στενά το ΔΝΤ και η Τρόικα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής της οικονομίας», ενώ στην ομιλία του ο  Γ. Αργείτης δήλωσε: «Τα προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης είναι ένα αποτελεσματικό θεσμικό εργαλείο εξόδου της χώρας από την κρίση, εναλλακτικό της πολιτικής της λιτότητας που επιβάλλουν τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής εγκλωβίζοντας τη χώρα στην ύφεση, την αποεπένδυση και την ανεργία».

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos