πεπ μνημονιοΗ Κρήτη, τα Κανάρια νησιά , η Μαδέιρα και η Σικελία είναι οι τέσσερις νησιώτικες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στις Βρυξέλλες με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του έργου IN.TRACK τα αποτελέσματα του οποίου παρουσιάσθηκαν σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες .
Σκοπός της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη και η υλοποίηση της «οικονομίας που βασίζεται στη γνώση». Το μνημόνιο υπογράφηκε από τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας Κρήτης κ. Στάθη Τζουανάκη και τους εκπροσώπους των άλλων τριών Περιφερειών.
 
 Το έργο IN.TRACK (Insular Regions Knowledge TRACKer) είναι έα από τα 14 έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – «KnowReg Pilot Action” (Πιλοτική Δράση KnowReg) με πρωτοβουλία του Ευρωκοινοβουλίου. Την Περιφέρεια Κρήτης αντιπροσώπευσε εκτός από τον κ. Τζουανάκη και ο Ειδικός Σύμβουλος και συντονιστής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ. Νίκς Διαλυνάς.
 
Το έργο, για την πλευρά της Περιφέρειας Κρήτης, πραγματοποιήθηκε από το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης που συμμετείχε ως ένας από τους τέσσερις εταίρους του έργου IN.TRACK και αντιπροσωπεύτηκε από τον κ Αρτέμιο Σαϊτάκη, Διευθυντή του ΕΤΕΠ-Κ και κ Κώστα Γαλανάκη, υπεύθυνο έργου.
 
Ο υπεύθυνος έργου κ. Κώστας Γαλανάκης από την πλευρά του ΕΤΕΠ-Κ παρουσίασε στην ημερίδα το κοινό όραμα που διαμορφώθηκε στις τέσσερις νησιωτικές περιφέρειες κάτω από το έργο ΙΝ.TRACK.
 
Σκοπός του προγράμματος είναι οι νησιωτικές περιφέρειες να πραγματοποιήσουν τους στόχους μιας διαφοροποιημένης οικονομίας, που θα είναι βασισμένη στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στις συγκλίνουσες τεχνολογίες, ενισχύοντας παράλληλα μια κουλτούρα καινοτομικότητας.
 
Θα στηρίζεται στις δημόσιες και ιδιωτικές συνεργασίες που θα στοχεύουν στην ενίσχυση του κοινωνικού προσανατολισμού προς την μόρφωση, την έρευνα και τη διαρκή εκπαίδευση.
 
Επίσης, οι τέσσερις περιφέρειες μοιράζονται το όραμα ότι η Κοινωνία της Γνώσης απαιτεί την ανάπτυξη μιας συνεκτικής κοινωνίας που θα επιτευχθεί με την αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου, διατηρώντας παράλληλα υψηλή ποιότητα ειπέδου ζωής επιθυμητής από κάθε Ευρωπαίο πολίτη.
 
Τέλος οι τέσσερις περιφέρειες δεσμεύονται να ενισχύσουν τη διαπεριφερειακή συνεργασία και διαδικτύωση. Για την πραγματοποίηση αυτού του οράματος οι τέσσερις περιφέρειες υπέγρααν μνημόνιο συνεργασίας, προτρέποντας και για την ένταξη και άλλων νησιωτικές περιφερειών που μοιράζονται όμοια προβλήματα και επιδιώκουν την ένταξή τους στην Οικονομία της Γνώσης.
 
Επίσης δεσμεύτηκαν για την συνέχιση της συνεργασίας με νέα έργα που αφορούν τις προτεραιότητες που έχουν διατυπωθεί από το έργο IN.TRACK και την δημιουργία μιας γραμματείας συντονισμού των ενεργειών τους.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos