Κατά πόσον γίνονται σεβαστοί οι κανόνες;

Σύγχρονο αλιευτικό

"Στην εναρμόνιση των προστίμων που επιβάλλονται στους αλιείς που εμπλέκονται σε δραστηριότητες παράνομης και αδήλωτης αλιείας θα προχωρήσει η Κομισιόν το δεύτερο εξάμηνο του 2008", απάντησε ο Επίτροπος Αλιείας κ. Borg, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ κ. Ιωάννη Γκλαβάκη. Ο Επίτροπος Αλιείας κ. Borg ζήτησε την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς η Κομισιόν μελετάει την διαδικασία εναρμόνισης των διοικητικών κυρώσεων ώστε να εγγυηθεί την ομοιομορφία και την διαφάνεια στην εφαρμογή των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και να ενισχύσει την αλληλεγγύη των αλιέων.

Ως τώρα η επιβολή των προστίμων γινόταν λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια που είχαν θεσπιστεί από την Κομισιόν, αλλά η επιβολή τους ήταν αρμοδιότητα των Κρατών Μελών και η Κομισιόν απλά παρακολουθούσε την κατάσταση και αξιολογούσε την ορθή εφαρμογή των κυρώσεων. Ωστόσο, ο σταθερά υψηλός αριθμός παραβάσεων από το 2000 αποδεικνύει ότι οι κυρώσεις που επιβάλλουν τα κράτη μέλη παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο και δεν δρουν αποτρεπτικά.
Παρατηρείται επίσης ότι παρόλο που οι παραβάσεις αυξάνονται, ο μέσος όρος προστίμου σε όλη την ΕΕ μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Συγκεκριμένα, κατά το 2005 ανήλθε σε 1.548 ευρώ, δηλαδή σχεδόν στο μισό του μέσου όρου των προστίμων που επιβλήθηκαν το 2004 (2.272 ευρώ) και στο 1/3 του αντίστοιχου μέσου όρου κατά το 2003 (4.664 ευρώ). Από χρηματικής πλευράς, τα πρόστιμα που καταβλήθηκαν από τον κλάδο της αλιείας το 2005 ανέρχονται σε 10,8 εκατ.€ ποσό που αντιπροσωπεύει μόλις το 0,17% της αξίας των εκφορτώσεων.

Γιάννης Γκλαβάκης

Ευρωβουλευτής

Ο αριθμός των παραβάσεων για το 2005 είναι αυξημένος κατά 8.11% σε σχέση με το 2004 και ανέρχεται συνολικά σε 10.443. Το 74% των παραβάσεων διαπιστώθηκε από τις χώρες με τον μεγαλύτερο στόλο, δηλαδή την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία ενώ οι συνηθέστερες παραβάσεις είναι οι δραστηριότητες παράνομης αλιείας, η αποθήκευση, μεταφορά, μεταποίηση και διάθεση αλιευτικών προϊόντων χωρίς να έχουν τηρηθεί οι ισχύοντες υγειονομικοί κανονισμοί, και η αλιεία χωρίς άδεια.
Ο κ. Γκλαβάκης στην δευτερολογία του συμπλήρωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι σημαντικές για την ισότιμη αντιμετώπιση των αλιέων στην Ε.Ε. Επιπλέον δεν θα έχουν επιπτώσεις στην χώρα μας, αφού όπως αναφέρεται και στην σχετική έκθεση της Κομισιόν, η Ελλάδα αν και έχει αριθμητικά το μεγαλύτερο στόλο, έχει κάνει τις λιγότερες παραβάσεις και ήδη επιβάλλει πολύ αυστηρές κυρώσεις.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: