νέος ακτινολογικός υπέρηχος στο νοσοκομείο Ιεράπετρας
ο διοικητής, το προσωπικό και ο υπέρηχος

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Ιεράπετρας ενημερώνει τους πολίτες, ότι παρελήφθη στα τέλη Δεκεμβρίου 2018  ο νέος ακτινολογικός υπέρηχος συνολικής  προϋπολογιστικής δαπάνης περίπου 25.000 ευρώ. Πραγματοποιήθηκε επίσης η απαιτούμενη εκπαίδευση στους ιατρούς του ακτινολογικού και μαιευτικού – γυναικολογικού τμήματος οι οποίοι θα κάνουν χρήση του συγκεκριμένου ιατρικού εξοπλισμού.

Ο αναφερόμενος υπέρηχος αγοράστηκε από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Ιεράπετρας στα πλαίσια της αναβάθμισης και αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού και έπειτα από βλάβη που προέκυψε στον παλιό υπέρηχο, η οποία τον κατέστησε μη λειτουργικό. Με την λειτουργία του νέου υπέρηχου ενισχύεται ακόμα περισσότερο η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου μας.

Σημειώνεται επίσης ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά την προμήθεια νέου αξονικού τομογράφου 16 τομών που εγκρίθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Υγείας.

Η προσπάθεια για την άμεση και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας του Νοσοκομείου μας συνεχίζεται απρόσκοπτα προς όφελος των πολιτών.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής     Γεώργιος Αρακαδάκης

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos