Νέος αρχιεπίσκοπος Κρήτης ο Ευγένιος
ο εκλεγείς αρχιεπίσκοπος Κρήτης, Ευγένιος

Με 7 ψήφους υπέρ, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε νέο αρχιεπίσκοπο Κρήτης τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιο. Ο Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόφιος έλαβε 5 ψήφους.

Το τριπρόσωπο αποτελείτο από τους Μητροπολίτες Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγένιο (7 ψήφοι), Κισάμου και Σελίνου Αμφιλόχιο (7 ψήφοι) και τον Πέτρας και Χερρονήσου Γεράσιμο (5 ψήφοι).

Ο αρχιεπίσκοπος Ευγένιος αναχώρησε για τη Πόλη, όπου στο Πατριαρχείο θα δώσει το μικρό και το μεγάλο μήνυμα.

Η ενθρόνιση αναμένεται τέλος Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου.

Ακολουθεί το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου

«Συνῆλθε σήμερον, Τρίτην, 11ην τ.μ. Ἰανουαρίου 2022, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Κατά τήν συνεδρίαν ταύτην, ἐπί τῇ ἀναγνώσει τοῦ γράμματος τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Κρήτῃ Ἐκκλησίας, διά τοῦ ὁποίου ὑποβάλλει αὕτη εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν τό ὑπ᾽ αὐτῆς καταρτισθέν Τριπρόσωπον διά τήν ἀνάδειξιν τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, ἀδείᾳ καί προτροπῇ τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, οἱ ἅγιοι συνοδικοί πάρεδροι μετέβησαν εἰς τόν πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν καί ψήφων κανονικῶν γενομένων τῇ ἐπικλήσει τοῦ Παναγίου Πνεύματος, Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ἐξελέγη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, ὅστις καί ἀναμένεται εἰς Φανάριον διά τήν τέλεσιν κατά τήν τάξιν τοῦ Μικροῦ καί τοῦ Μεγάλου Μηνύματος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου»

Ο μέχρι σήμερα, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἄνω Κρήτης καί Πελάγους Κρητικοῦ κ.κ. Εὐγένιος (κατά κόσμον Εὐάγγελος Ἀντωνόπουλος) γεννήθηκε στό Ἡράκλειο τήν 14η Φεβρουαρίου 1968. Μετά τίς ἐγκύκλιες σπουδές, φοίτησε στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἀπ’ ὅπου ἔλαβε τό πτυχίο του τόν Μάϊο τοῦ 1990. Τό 1992 περάτωσε τά μαθήματα τοῦ κλάδου Ἱστορικῆς Θεολογίας τοῦ τμήματος Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ἡ μοναχική του κουρά ἔγινε στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Γεωργίου Σελλινάρι τήν 23η Φεβρουαρίου 1991 ἀπό τόν ἀοίδιμο Γέροντά του, Μητροπολίτη Πέτρας καί Χερρονήσου Νεκτάριο, ὁ ὁποῖος τόν χειροτόνησε διάκονο τήν 24η Φεβρουαρίου 1991 στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως καί πρεσβύτερο στόν Ἱερό Ναό τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Βραχασίου τήν 3η Μαρτίου 1991. Διορίσθηκε Ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πέτρας καί ἔλαβε τό ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τήν 24η Δεκεμβρίου 1991. Ἀπό τό ἔτος 1994 διακόνησε ὡς ἐφημέριος στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως καί ἀπό τό ἔτος 1997 ἀνέλαβε τήν διεύθυνση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς πόλεως Ἁγίου Νικολάου. Ἔχει διατελέσει Ἀντιπρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Κρητῶν Θεολόγων (1995 –1997), Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Προστασίας Ἀνηλίκων καί τῆς Ἑταιρείας Ἀποφυλακιζομένων Νομοῦ Λασιθίου, Μέλος τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑταιρείας Στήριξης ἀτόμων μέ εἰδικές ἀνάγκες τῆς Περιφέρειας Κρήτης «Ὁ Ἅγιος Τίτος» καί Πρόεδρος τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ παιδιοῦ Κρήτης», τό ὁποῖο ἑδρεύει στή Νεάπολη.

Τήν 6η Ἰουνίου 2001 διορίσθηκε Ὑπογραμματέας τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καί τό ἔτος 2004 ἀνέλαβε τήν Διεύθυνση Συντάξεως τοῦ Ἐπίσημου Δελτίου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης «Ἀπόστολος Τίτος». Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης τήν 26η Μαΐου 2005 τόν ἐξέλεξε παμψηφεί στή θέση τοῦ Ἐπισκόπου Κνωσοῦ καί στή θέση τοῦ Ἀρχιγραμματέως Αὐτῆς. Ἡ Χειροτονία του τελέσθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Ἡρακλείου τό Σάββατο 28η Μαΐου 2005. Ἡ παμψηφεί ἐκλογή του ὡς Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου ἔγινε τήν 9η Σεπτεμβρίου τοῦ 2010 καί ἡ ἐνθρόνισή του πραγματοποιήθηκε τήν 16η Ὀκτωβρίου 2010. Ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2011 ἕως τό τέλος Φεβρουαρίου τοῦ 2012 καί ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2013 ἕως τό τέλος Αὐγούστου τοῦ 2014 κλήθηκε ὑπό τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ὡς μέλος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Αμέσως μετά την ενθρόνιση του κ. Ευγένιου θα αρχίσουν και οι διαδικασίες για την εκλογή του αντικαταστάτη του στη Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Συγχαρητήριο ανακοινωθέν για τον νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος, επί τω χαρμοσύνω αγγέλματι της επαξίου εκλογής, υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου ως Αρχιεπισκόπου Κρήτης, σπεύδει να εκφράσει την προσωπική και ανυπόκριτη χαρά του, εκφράζων παραλλήλως και τα ενθουσιώδη αισθήματα του ευαγούς Κλήρου, των Μοναστικών Αδελφοτήτων και σύμπαντος του ευσεβούς ποιμνίου της θεοσώστου Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο αγαπητός εν Χριστώ αδελφός,  Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος είναι πνευματικό ανάστημα του αοιδίμου Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κυρού Νεκταρίου, αδελφός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Σεληνάρι, υπηρέτησε δε θυσιαστικώς και ευόρκως επί δεκαπενταετία ως Ιεροκήρυξ  της Ιεράς Μητροπόλεώς μας απολαμβάνων της εκτιμήσεως, του σεβασμού και της αγάπης πάντων.

 Ευχόμεθα από καρδίας ο Μέγας Αρχιερεύς Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δια πρεσβειών του Αγίου Αποστόλου των Εθνών Παύλου και του συνέκδημού του Αποστόλου Τίτου, Πρώτου Επισκόπου Κρήτης να χαρίζει στον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο μακρά, ανεπίληπτη και καρποφόρα αρχιεπισκοπική διακονία στο πηδάλιο της Αποστολικής Εκκλησίας της Μεγαλονήσου, επ’ αγαθώ της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και της θυγατρός αυτής Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κρήτης.

Άξιος!

Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου:

Σεβασμιώτατε,
Σας συγχαίρω θερμά για την εκλογή σας στο αξίωμα του Αρχιεπισκόπου της Εκκλησίας της
Κρήτης. Η εκλογή σας μας γεμίζει χαρά, αφού τα πρώτα χρόνια της ιερατικής σας παρουσίας, συνδέονται άρρηκτα με την Ιερά Μητρόπολη Πέτρας.
Το αποτύπωμα που αφήσατε στην κοινωνία μας είναι ανεξίτηλο και οι πολίτες σας θυμούνται με
ιδιαίτερη αγάπη, μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό.
Σας εύχομαι από καρδιάς, ο Θεός να σας έχει καλά και να έχετε μια καρποφόρα, πολυετή και
επιτυχή Ποιμαντορία.

ο πρόεδρος

Θωμάς Χαριτάκης

Δήλωση του Προέδρου ΠΕΔ Κρήτης για την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης

Τις ευχές του για πάνσεπτη ποιμαντορία στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης μετέφερε στο νέο Αρχιεπίσκοπο, κ.κ. Ευγένιο έπειτα από την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Κρήτης, Γιάννης Κουράκης.

Σε τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο Γιάννης Κουράκης συνεχάρη το νέο Αρχιεπίσκοπο για την εκλογή του και παράλληλα μετέφερε τις ευχές των μελών της ΠΕΔ Κρήτης, εκφράζοντας τη βούληση για ενίσχυση των δεσμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Εκκλησία της Κρήτης.

Ο Γιάννης Κουράκης ευχήθηκε στον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο υγεία, δύναμη και μακροημέρευση και να συνεχίσει η Εκκλησία της Κρήτης το σπουδαίο πνευματικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό της έργο.

Νέος αρχιεπίσκοπος Κρήτης ο Ευγένιος
ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης Κουράκης με τον αρχιεπίσκοπο και τη συνοδεία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, λίγο πριν την αναχώρηση για την Πόλη

«Συγχαρητήρια Βασίλη Κεγκέρογλου για την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγένιου».

Με αφορμή την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγένιου, ο Βουλευτής Ηρακλείου του Κινήματος Αλλαγής, κ.Βασίλης Κεγκέρογλου απέστειλε την παρακάτω συγχαρητήρια επιστολή:

«Προς Σεβασμιώτατο, εψηφισμένο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, από Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. ΕΥΓΕΝΙΟ

Σεβασμιώτατε,

Η γνωστοποίηση του χαρμοσύνου αγγέλματος της εκλογής Σας ως Αρχιεπισκόπου Κρήτης, από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, γέμισε χαρά όλη τη Μεγαλόνησο. Τα πνευματικά Σας χαρίσματα και η ευλογημένη Αρχιερατική διακονία Σας, αποτελούν σημεία, κατά την βιβλική έννοια, της Αρχιεπισκοπικής σας πορείας στο τιμόνι της Εκκλησίας της Κρήτης.

Ενώ αναμένουμε το Μικρό και το Μεγάλο Μήνυμά Σας από το Φανάρι, δεχθείτε τις ολόθερμες ευχές μου για μια καρποφόρα Αρχιεπισκοπική διακονία προς όφελος της Εκκλησίας και της κοινωνίας της Κρήτης. Οι ευχές και η αρωγή μας θα Σας συνοδεύει στα νέα υψηλά Σας καθήκοντα.  Άξιος!

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Βουλευτής Ηρακλείου Κινήματος Αλλαγής Άρχων Πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Θρόνου».

Δήλωση Βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη για την απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου: 

«Η εκλογή του Σεβασματιωτάτου Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, κ.κ. Ευγένιου από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Υψηλή θέση του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, δημιουργεί σε εμένα προσωπικά αλλά και σε όλους τους Ρεθεμνιώτες συναισθήματα χαράς και συγκίνησης. Χαιρετίζουμε την ιστορική απόφαση της Μητέρας Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης και αποχαιρετούμε τον Άξιο Ποιμενάρχη της Μητροπόλεως μας, ο οποίος μέσα σε κρίσιμές συνθήκες για το νησί και για ολόκληρο το Έθνος, αναλαμβάνει τα ηνία της Εκκλησίας της Κρήτης. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι ακολουθώντας το παράδειγμα των Αποστόλων και των θεοφόρων Πατέρων και με εφόδια την πίστη, τις αρχές και τις σπάνιες αρετές του, θα συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερη προσήλωση και αγάπη να κηρύττει τις πανανθρώπινες αξίες του Ορθοδόξου κόσμου και να διασφαλίζει την ενότητα της εκκλησίας μας, όντας θεματοφύλακας της Ορθοδόξου Χριστιανικής παράδοσης. Άξιος!».

Δήλωση του βουλευτή Ηρακλείου Νίκου Ηγουμενίδη για την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης

Θερμά συγχαρητήρια στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιο για την εκλογή του στη θέση του νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης. Είναι ένας άξιος ιεράρχης με μια σημαντική εκκλησιαστική πορεία που θα εμβαθύνει στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας της Κρήτης. Είμαι βέβαιος πως και από τη νέα του θέση θα ανταποκριθεί επ’ ωφελεία της Κρήτης επάξια στα νέα του καθήκοντα μπροστά στη δύσκολη εποχή και τις προκλήσεις που διανοίγονται για τον τόπο. Ευχές για μακροημέρευση, υγεία και δύναμη στο νέο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης.

Νίκος Ε. Ηγουμενίδης, Βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Ανατροπή στο τριπρόσωπο για τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης

… μεταξύ των εφησυχαζόντων Ιεραρχῶν ο Ειρηναίος

Ο Επίσκοπος Κνωσού, Ευγένιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos