Νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης, τα μέλη του οποίου αναδείχτηκαν με εκλογική διαδικασία στις 19 Ιουλίου, μετά την Γενική Συνέλευση του ΣΕΚ.

Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Καλαμπόκης Αλκιβιάδης
  • Αντιπρόεδρος: Καρπαδάκης Εμμανουήλ
  • Β’ Αντιπρόεδρος: Σκαρβέλης Ιωάννης – Αμβρόσιος (Αρχιμ. Αμβρόσιος)
  • Γεν. Γραμματέας: Τσομπανάκης Απόστολος
  • Ταμίας: Φουλέ Μαρία
  • Μέλη: Ανδρεαδάκης Ιωάννης
  • Νικολαράκης Γεώργιος

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συμφώνησαν ότι, με τις ραγδαίες εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον, ο ρόλος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης θα πρέπει να πιο ουσιαστικός από ποτέ και δεσμεύτηκαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση των δράσεων του ΣΕΚ.

Η νέα Διοίκηση επιθυμεί να συνεχιστεί το έργο της προηγούμενης με ομοψυχία και σύμπνοια, για το συμφέρον όλων των επιχειρήσεων της Κρήτης, αφού μοναδικός σκοπός όλων είναι η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των Κρητικών επιχειρήσεων και όλων των παραγόμενων Κρητικών προϊόντων, με συνέχεια και συνέπεια, και η περαιτέρω αύξηση των Κρητικών εξαγωγών.

Ο νέος Πρόεδρος εξέφρασε τη χαρά του για την ένταξη νέων προσώπων στο Σώμα, ελπίζοντας ότι θα συνεχιστεί το έργο του ΣΕΚ με τη δέουσα ταχύτητα, αμεσότητα, αποτελεσματικότητα, δυναμικότητα και κυρίως όρεξη.

Μέσα στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ., όπου θα κατατεθούν προτάσεις από όλα τα μέλη και θα συζητηθεί το πλάνο δράσεων και στόχων της επόμενης τριετίας.

από τον σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos