Νήσος Χρυσή, έρμαιο στα χέρια της κρατικής πολιτικής
Στον χρυσαφένιο παράδεισο της Χρυσής

Απαντήσεις για όλα όσα σχολιάζονται το τελευταίο διάστημα από Υπηρεσίες και ΜΜΕ αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Νήσο Χρυσή δίνει ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης με σχετική τοποθέτησή του.

Όπως αναφέρει « Με αφορμή τα όσα αναφέρονται σε δημοσιεύματα στον Τύπο σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη Νήσο Χρυσή, τις παραβάσεις και τις επικείμενες μηνύσεις μεταξύ των οποίων και προς τον Δήμο Ιεράπετρας, διευκρινίζουμε από μέρους μας τα κάτωθι:

Η υπηρεσιακή ευθύνη προστασίας της Νήσου Χρυσής και της Νήσου Μικρονήσι, μετά την κήρυξή τους ως αναδασωτέων περιοχών ανήκει στη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου, όπως ορίζεται στο υπ’ αριθμόν 896/22.10.2001 ΦΕΚ, με σκοπό όπως αναφέρεται, τη διατήρηση του δασικού χαρακτήρα, την προστασία, βελτίωση και επέκταση της υπάρχουσας βλάστησης και τον αποκλεισμό της διάθεσης  για άλλη χρήση.

Κατά συνέπεια, η εν λόγω Υπηρεσία υποχρεούται σε κάθε περίπτωση έγκαιρα και αποτελεσματικά να λαμβάνει μέτρα για την τήρηση της τάξης και την αποφυγή παραβάσεων και να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση αυτής σε κάθε περίπτωση.

Από μέρους μας και για ό,τι ανήκει στην αρμοδιότητά μας στις 29.7.2016 η Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Α.Τ. Ιεράπετρας πραγματοποίησαν ελέγχους στη Νήσο Χρυσή κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν παραβάσεις, οι οποίες εν συνεχεία γνωστοποιήθηκαν με σχετικό έγγραφό μας στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λασιθίου, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης, στη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου  και κοινοποιήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, στην προσπάθειά μας να αποκατασταθεί επιτέλους από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες η τάξη.

Με αφορμή αυτό και όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν την Τρίτη 2 Αυγούστου 2016 από κλιμάκιο της Δασικής Υπηρεσίας οφείλουμε να σημειώσουμε ότι πραγματοποιήθηκαν κατόπιν των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας και το Α.Τ. Ιεράπετρας και μετά από δημοσιεύματα σε ΜΜΕ, γεγονός που μαρτυρά την εκ των υστέρων καθυστερημένη, περιστασιακή και εξ΄ ανάγκης παρέμβαση  για ένα θέμα που, όπως ορίζεται και στο προαναφερθέν ΦΕΚ, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας και πρέπει συνεχώς να παρακολουθείται και να ελέγχεται.

Ο Δήμος Ιεράπετρας, σε ό,τι εμπίπτει στις αρμοδιότητές του, παρόλο που έχει να διαχειριστεί ένα σύνθετο γραφειοκρατικό καθεστώς που αποφέρει καθυστερήσεις στη διευθέτηση μείζονων θεμάτων, δεν αδρανεί αλλά ενεργεί, ως μία από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, για τη διαχείριση ελάχιστων ζητημάτων ενός ευρύτερου θέματος που λέγεται Νήσος Χρυσή, από τη στιγμή που μέχρι και σήμερα το ισχύον καθεστώς δεν του δίνει την αρμοδιότητα, την ευελιξία και τη δυνατότητα για να συμβάλει άμεσα, ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην προστασία και διαφύλαξή της.

Παρόλα αυτά, αντιλαμβανόμενοι σε κάθε περίπτωση τις ανάγκες ορθής διαχείρισης και προστασίας ενός σημείου του δήμου μας, υψηλής μάλιστα περιβαλλοντικής αξίας και συναισθανόμενοι την επιτακτική ανάγκη να διεκδικήσουμε ένα ορθό και ουσιαστικό καθεστώς διαχείρισης γι΄ αυτό, προσπαθούμε από την πρώτη στιγμή για τη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης, ενώ προχωρήσαμε στην υιοθέτηση πρακτικών (ανταποδοτικό τέλος νήσου Χρυσής)  και στον προγραμματισμό παρεμβάσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, οι οποίες το επόμενο διάστημα υλοποιούνται, προκειμένου να αλλάξει η μέχρι σήμερα εικόνα.

Με δεδομένα τα παραπάνω δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να απειλείται με μηνύσεις ο Δήμος Ιεράπετρας και μάλιστα από εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, τη στιγμή που και οι ίδιες φέρουν ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης.

Αντιθέτως, ως Δήμος Ιεράπετρας είμαστε πρόθυμοι να δεχτούμε και να υποστηρίξουμε την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο της συλλογικής ευθύνης με βάση το ισχύον  καθεστώς.

Η Νήσος Χρυσή δεν διαφυλάσσεται με απειλές και μηνύσεις. Απαιτεί πρακτικά και οργανωμένα βήματα, στοχοθεσία, οργάνωση, προγραμματισμό και επιτέλους ένα συγκεκριμένο, άρτιο και ρεαλιστικό για τις ανάγκες της καθεστώς.

Έως ότου η πολιτεία κάνει αποδεκτό το αίτημά μας για Φορέα Διαχείρισης, απαιτεί τουλάχιστον την άψογη εργασία και συνεργασία των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για τη διαφύλαξη μιας μοναδικού φυσικού κάλους σε πανευρωπαϊκή κλίμακα ιδιαίτερης περιοχής, όπως είναι Χρυσή » καταλήγει στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσιος Καλανζάκης

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos