Απαντήσεις επί απαντήσεων συνέχεια. Αυτή τη φορά από τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λασιθίου, Θεόδωρο Πατεράκη, που δίδει στη δημοσιότητα την πρόταση για τον Αθερινόλακκο, που το Λάσιον Κοινόν στη συνεδρίαση στις 20 Φεβρουαρίου 2004, αρνήθηκε να ψηφίσει:

  1. Η λειτουργία της μονάδας θα ξεκινήσει όταν δοθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη διάθεση των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων της μονάδας.
  2. Η παραγόμενη ισχύς δεν θα υπερβεί την ισχύ για την οποία έχει αδειοδοτηθεί ο Α.Η.Σ. και στη περίπτωση που είναι δυνατή η αναπλήρωση της ισχύος από Α.Π.Ε., η παραγόμενη ισχύς του Α.Η.Σ., θα μειώνεται αναλογικά.
  3. Η Δ.Ε.Η., υποχρεώνεται μετά την είσοδο στο ενεργειακ ισοζύγιο της Κρήτης του φυσικού αερίου να χρησιμοποιήσει φυσικό αέριο.
  4. Να γίνει άμεσα αναδάσωση της γύρω περιοχής ώστε να δημιουργηθεί ζώνη πρασίνου για τον περιορισμό της οπτικής ρύπανσης και της μείωσης του φαινομένου της ερημοποίησης.
  5. Να χρηματοδοτηθούν οι Ο.Τ.Α. και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ώστε να υλοποιούν ανεξάρτητους ελέγχους . (Πέραν των θεσμοθετημένων ελεγκτών). Η δυνατότητα κοινωνικού ελέγχου είναι αδιαπραγμάτευτη για την τοπική κοινωνία.
  6. Αντισταθμιστικά οφέλη. Επειδή ένα τέτοιο έργο προκαλεί ποικιλότροπες αλλαγές, θα πρέπει να υπάρχει πρόσθετη χρηματοδότηση σε ετήσια βάση των Ο.Τ.Α. και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, κατ’ αναλογία μα τα τέλη Ορυχείων που ισχύουν στους σταθμούς λιγνίτη της Δ.Ε.Η., (π.χ., θέσπιση τέλους σε ειδικό ταμείο περιβάλλοντος). Με τα έσοδα θα μπορούν να βελτιωθούν οι δρόμοι (που θα χρησιμοποιεί: Γούδουρας, Αθερινόλακκος, Ζήρος, Παπαγιαννάδες), θα μπορεί να αναληφθεί η προβλεπόμενη οικιστική πίεση στην περιοχή, θα μπορεί να αναπτυχθούν και αξιοιποιηθούν οι υπάρχοντες υδατικοί πόροι, (που χρειάζεται και Δ.Ε.Η.) κ.λ.π.. Σαν τέτοια προτείνονται αυτά που αναφέρονται στο αίτημα (759Δ/29-07-2003), του Δήμου Λεύκης στον Υπουργό Ανάπτυξης. Το εν λόγω αίτημα περιελάμβανε: ένα σύνολο έργων για το Δήμο Λεύκης, με συνολικό προϋπολογισμό 1.100.000 Ευρώ.

Χαιρόμαστε που οι συνάδελφοι της μειοψηφίας, έστω και με καθυστέρηση ενός έτους, υιοθετούν τις προτάσεις μας και δεν κατανοούμε τους λόγους της αποχώρησης τους από το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Πατεράκης Θεόδωρος,

Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λασιθίου.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos