Νέα ΔημοκρατίαΗ ΝΟΔΕ Λασιθίου της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή την διαδικασία δημοπράτησης του έργου ΒΟΑΚ, τμήμα Αγιος Νικόλαος-Καλό Χωρίο, απέστειλε στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά την ακόλουθη πιστολή:

Κύριε Υπουργέ,

γνωρίζουμε πολύ καλά την επιτυχημένη παρουσία σας στο ΠΕΧΩΔΕ, όπως γνωρίζουμε και την ευαισθησία σας και την προσπάθεια σας για την προστασία και ανάδειξη περιοχών με ιδιαίτερο φυσικό κάλος. Μια τέτοια αποτελεί και η τέω κοινότητα Καλού Χωριού και νυν περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης.

Η απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης να τροποποιήσει την μελέτη κατασκευής του τμήματος της εθνικής οδού Αγίου Νικολάου-Καλού Χωριού – με στόχο την μείωση του κόστους κατασκευής – θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην περιοχή.

Η αντίδρασή των κατοίκων της περιοχής είναι έντονη και απόλυτα δικαιολογημένη. Μάλιστα σε αυτό το θέμα είχαμε και εμείς τοποθετηθεί παλαιότερα, εκφράζοντας την αντίθεση μας στην τροποποίηση τς μελέτης και στις συνέπειες που αυτή θα είχε στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη της περιοχής. Αντιδράσεις και συζητήσεις για το θέμα έχουν γίνει αρκετές και ακόμα περισσότερες είναι οι απόψεις που έχουν ακουστεί.

Υπήρξαν βεβαίως και κάποιες φωνές οι οποίες συνηγορούσαν στην τροποποίηση. Όμως αυτές προέρχονταν από άτομα που φοβούνταν ότι είναι πιθανή η ακύρωση ή η υπερβολική καθυστέρηση του έργου (σε περίπτωση εμμονής στην αρχική μελέτη).

Κύριε Υπουργέ, το τμήμα του ΒΟΑΚ στο νομό Λασιθίου στο μεγαλύτερο μήμα του δεν έχει εκσυγχρονισθεί για πάνω από 30 χρόνια. Αποτελεί κεφαλαιώδους σημασίας για την περιοχή και γενικότερα για τον νομό μας. Πιστεύουμε ότι είναι ανάγκη τα όποια έργα γίνουν να έχουν προοπτική, να είναι σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές και να σέβονται το περιβάλλον. Επισημαίνουμε το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή κατεξοχήν τουριστική και αποτελεί για μας αναγκαίο έργο υποδομής για την ανάπτυξη της. Τα όποια ανάλογα έργα δεν πρέπει να αποτελούν μια λύση ανάγκης που απλά και μόνο θα «βουλώσει» κάποια στόματα. Αλλωστε η σημερινή κυέρνηση, στο σύντομο χρόνο που βρίσκεται στην εξουσία, έχει αποδείξει ότι λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον του τόπου, λαμβάνοντας αποφάσεις ανεπηρέαστη από μικροπολιτικές και λαϊκίστικες λογικές.

Παρατηρούμε δε σε άλλες περιοχές της Κρήτης, να πραγματποιούνται έργα πολύ πιο σύγχρονα και σαφώς με υψηλότερο κατά αναλογία κόστος υλοποίησης. Παρατηρούμε έργα με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και διαχωριστικό στηθαίο. Από την άλλη παρατηρούμε να υλοποιούνται έργα στο νομό μας που καν δεν προσεγγίζουν τα σύγχρονα στάνταρτ. Εκείνο πο εμείς ζητάμε, είναι ένα έργο που το έχει ανάγκη ο τόπος. Ένα έργο που θα επιφέρει ισορροπία στην μέχρι σήμερα εγκατάλειψη και απομόνωση του νομού μας. Και αυτό το έργο να γίνει σωστά. Τίποτα περισσότερο από αυτό που και εσείς και η σημερινή κυβέρνηση οραματίζεστε, πιστεύετε και επιδιώκετε να υλοποιήσετε, στην προσπάθεια που γίνεται για την ανάπτυξη της περιφέρειας.

Είμαστε βέβαιοι ότι κατανοείτε τον προβληματισμό μας και θα πράξετε ότι είναι δυνατόν προκειμένου το έργο να πραγματοποιηθεί εφαρμόζοντας την αρχική μελέτη, που παρ το υψηλότερο κόστος της, είναι η μόνη που μπορεί να διασφαλίσει και το περιβάλλον, αλλά και την υλοποίηση ενός σύγχρονου έργου.»

 

Γραφείο τύπου ΝΟΔΕ Λασιθίου

Print Friendly, PDF & Email

Από manos