ισότηταΟικονομικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για την εφαρμογή μέτρων ισότητας θα ανακοινωθούν μέσω του β΄ κύκλου του έργου «Θετικές Δράσεις υπέρ των Γυναικών στις Επιχειήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελ- ματική Κατάρτιση», που πρόκειται να προκηρυχθεί.
Η ανακοίνωση έγινε σε συνέδριο με θέμα «Ισότητα των Φύλων και Ανταγωνιστικότητα – Ο ρόλος των επιχειρήσεων» που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας στο ξενοδοχείο Hilton, στα πλαίσια του Έτους Ανταγωνιστικότητας.
 
Το έργο προϋπολογισμού 26.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείαι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από τον εθνικό προϋπολογισμό, υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Ισότητας και απευθύνεται στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
 
Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η συμβολή στην προώθηση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, για την ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε θέσεις ευθύνης και για την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών στην ιεραρχική πυραμίδα των επιχειρήσεων.
 
«H ισότητα είναι ανάπτυξη. H αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών σε όλες τις ηλικιακές ομάδες συνιστά εθνική προτεραιότητα και απαιτεί τη σύμπραξη της πολιτείας με τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις» τόνισε Γενική Γραμματέας Ισότητας κ. Ευγενία Τσουμάνη την πρώτη μέρα του Συνεδρίου.
 
Επίσημος προσκεκλημένος στο Συνέδριο ήταν ο κ. Frank Fahey, υπουργός Ισότητας, ικαιοσύνης και Νομοθετικών Μεταρρυθμίσεων της Ιρλανδίας. Τις εργασίες του Συνεδρίου χαιρέτισαν ο υπουργός Εσωτερικών, .Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλος και ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας.
 
Στην ομιλία της η κ. Τσουμάνη υπογράμμισε ότι η «ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί πλέον παραγωγικό συντελεστή, που συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό ζήτημα, την αγορά εργασίας, την κοινωνική και οικονομική συνοχή αλλά και με την αναγωγή της οικογένειας σε παραγωγική – καταναλωτική μονάδα».
 
Εξειδικεύοντας τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας αναφέρθηκε καταρχήν στην ουσιαστική συμβολή της στην κατάρτισή του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος που ειδικότερα αναδιαμορφώνει την γυναικεία επιχειρηματικότητα ενθαρρύνοντας την καινοτομία, τη συμμετοχή στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη.
 
Διαπιστώνοντας την «ιχυρή συσχέτιση μεταξύ καλής διοίκησης των επιχειρήσεων και συνύπαρξης εκπροσώπων από τα δύο φύλα στις θέσεις ευθύνης», η Γ.Γ. Ισότητας υλοποιεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο «Θετικές Δράσεις υπέρ των γυναικών στις Μικρομεσαίες & Μεγάλες Επιχειρήσεις» στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ.
 
Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τις εργαζόμενες γυναίκες σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους την εξέλιξή τους στην επιχείρηση.
 
Ο κ. Fahey αναγνώρισε, από την πλευρά του, τον κρίσιμο ρόλο της γυναικείας συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό ως μοχλού ανάπτυξης και αναφέρθηκε στους παράγονες που συνέβαλαν στην επίτευξη του στόχου στην Ιρλανδία.
 
Αυτοί περιλαμβάνουν «τη γενική βελτίωση της οικονομίας, την αναβάθμιση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, την αλλαγή συμπεριφορών για το ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία, το ικρό μέγεθος της οικογένειας, τις δημογραφικές αλλαγές, τις τάσεις για εξατομίκευση της φορολογίας, αναβάθμιση των όρων παιδικής φροντίδας και την εισαγωγή ευρύτατου νομοθετικού πλαισίου για την ισότητα των δύο φύλων».
 
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι
 

Print Friendly, PDF & Email

Από manos