ΣεισμόςΟριοθετήθηκαν οι πληγείσες περιοχές και καθορίστηκαν όλες οι προϋποθέσεις για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων και δωρεάν κρατικής αρωγής για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε ο σεισμός σε περιοχές που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια της Νομαρχίας Πειραιά και των Νομών Λακωνίας και Χανίων. Η δαπάνη για την δωρεάν κρατική αρωγή ανέρχεται στο ποσό των 2.750.000 ευρώ και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Το έργο αποκατάστασης ανατίθεται στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων.
 
Κλιμάκια από έμπειρους μηχανικούς του ΠΕΧΩΔΕ πραγματοποίησαν τους επιτόπιους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους ελέγχους, οριοθέτησαν και κατέγραψαν τις περιοχές που έχουν πληγεί.
 
Αναλυτικότερα:
 
 
 • Η οριοθετούμενη περιοχή περιλαμβάνει το Δήμο Κυθήρων, την Κοινότητα Αντικυθήρων της Νομαρχίας Πειραιά, τους Δήμους Χανίων και Αποκορώνου του Νομού Χανίων και τους Δήμους Βοϊων και Ασωπού του Νομού Λακωνίας. Για τους υπόλοιπους Δήμους των Νομών Χανίων και Λακωνίας οι δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής θα καθορίζονται ονομαστικά με μεταγενέστερες αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με τα πορίσματα των αρμοδίων υπηρεσιών.
 • Χορηγούνται άτοκο δάνειο και δωρεάν κρατική αρωγή. Οι δικαιούχοι θα πρέπι να υποβάλουν αίτηση για τη διενέργεια ελέγχου των κτιρίων που θα συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο ΦΕΚ.
 • Η στεγαστική συνδρομή (άτοκο δάνειο και δωρεάν κρατική αρωγή) θα χορηγείται στους δικαιούχους σε δύο δόσεις, με 15ετή ή 25ετή διάρκεια αποπληρωμής των δανείων (ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου), με βάση την προσκομιζόμενη στη δανείστρια τράπεζα έγγραφη συνηγορία (έγκριση) της ΥΑΣ και με τους ακόλουθους βασικούς όρους:

Για ανακατασκευή ή αυτοστέγαση

 • Για κτίρια που έχουν χρήση κατοικίας 410 ευρώ/τ.μ και με ανώτατο όριο δανειοδοτούμενης επιφάνειας τα 120 τ.μ ανά χωριστή ιδιοκτησία. 
 • Για κτίρια που έχουν χρήση επαγγελματικού χώρου η στεγαστική συνδρομή ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ/ τ.μ. και για δανειοδοτούμενη επιφάνεια μέχρι 120 τ.μ, ήτοι μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ για τα πρώτα 150 τ.μ.

  Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τις μεγαλύτερες επιφάνειες κτισμάτων κάθε χρήσης, καθώς και για ιδιαίτερες κατηγορίες κτισμάτων, όπως οι βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι, οι αγροικίες, τα υπόγεια, τα ημιτελή, τα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή παραδοσιακά, τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ κλπ.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της στεγαστικής συνδρομής είναι το κτριο να χρησιμοποιείται και οι ζημιές να προέρχονται από το σεισμό και όχι από την εγκατάλειψη.

Για επισκευή

 • Για την επισκευή ζημιών στα «μη φέροντα» στοιχεία κτιρίων μέχρι 95 ευρώ/τ.μ και μέχρι συνολικού εμβδού 120 τ.μ. ανά χωριστή ιδιοκτησία.
 • Για την επισκευή ζημιών στο «φέροντα» οργανισμό κτιρίων μέχρι 130 ευρώ/τ.μ. χωρίς περιορισμό ως προς το συνολικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας.
  Εφόσον το εγκεκριμένο ποσό είναι μέχρι 3000 ευρώ χορηγείται εφάπαξ.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos