Τράτα Την αδυναμία ελέγχου αλιευτικών δραστηριοτήτων στη περιοχή της Μεσογείου θέτει σε ερώτηση του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Σταύρος Αρναουτάκης. Συγκεκριμένα, η αδυναμία αυτή εντοπίζεται στη μη τήρηση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της σχετικής Ελληνικής νομοθεσίας.
 
Αναλυτικότερα η ερτηση του κ. Αρναουτάκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως εξής:
 
«Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ελληνικού τύπου, τα οποία προήλθαν από έρευνα της Greenpeace στις ιχθυόσκαλες και ιχθυαγορές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, προκύπτει ότι το μέγεθος των αλιευμάτων τα οποία διατίθενται προς πώληση (κουτσομούρες, μπακαλιάροι, λυθρίνια, χταπόδια) είναι σε αντίθεση με την κοινοτική νομοθεσία πολύ μικρότερο του ελαχίστου επιτρεπομένου.
 
Η κατάσταση αυτή προέρχεται από την αδυναμία ελέγχου λόγω προβλήματος στη σχετική Ελληνική νομοθεσία, όπως φέρεται ότι το ίδιο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει παραδεχθεί.
 
Δεδομένου ότι ο αλιευτικός χώρος της Μεσογείου δέχετι συνεχείς πιέσεις από τις αλόγιστες χρήσεις του ανθρώπου, τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τον συνεχή και αυξανόμενος όγκο αποβλήτων αστικών βιομηχανικών και άλλων λυμάτων, την αλίευση από χώρες μη Κράτη-Μέλη οι οποίες δεν δεσμεύονται από κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και φυσικές και γεωλογικές μεταβολές, θα πρέπει να ληφθούν άμεσες αποφάσεις για την διερεύνηση όλων των ανωτέρω.
 
Ερωτάται η Επιτροπή:
  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να ακολουθούνται και να εφαρμόζονται οι κανονισμοί και η νομοθεσία για την προστασία των αλιευμάτων. 
  • Αν έχει διεξαχθεί έρευνα σχετικά με το μέγεθος των αλιευμάτων σε όλα τα Κράτη-Μέλη της περιοχής της Μεσογείου ώστε να διαπιστώνεται αν ακολουθούνται οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
  • Αν έχει υπ’ όψιν της τις σχετικές έρευνες της Greenpeace και το ακριβές περιεχόμενο τους και να λάβει τις αντίστοιχες αποφάσεις».

Print Friendly, PDF & Email

Από manos