Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και Νησιωτικός Χώρος
ο Γιάννης Πλακιωτάκης στο Επιμελητήριο του Ηρακλείου

Το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική και Νησιωτικός Χώρος» στο πλαίσιο των διευρυμένων περιφερειακών διαλόγων ενόψει του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, παρουσίασε στο Επιμελητήριο του Ηρακλείου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης.

«Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε τους άξονες του προγράμματός μας για την υιοθέτηση μίας ολοκληρωμένης, καλά στοιχειοθετημένης θαλάσσιας νησιωτικής πολιτικής. Η Ελλάδα θα πρέπει το αμέσως επόμενο διάστημα να αποκτήσει μια πολιτική η όποια δεν θα περιλαμβάνει μόνο σχέδια, αλλά και συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία», σημείωσε πριν την έναρξη της σύσκεψης, ενώ αναφορικά με την Κρήτη τόνισε:

«Για την Κρήτη, η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι δεδομένη. Το Μεταφορικό Ισοδύναμο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των κρητικών επιχειρήσεων θα εφαρμοστεί το επόμενο διάστημα.

Σε συνεργασία με την αναπτυξιακή τράπεζα, επεξεργαζόμαστε πρωτοβουλίες που έχουν σχέση είτε με την ενίσχυση κεφαλαίου, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, μικροδάνεια έτσι ώστε πραγματικά να τονώσουμε, στοχευμένα και συγκεκριμένα, τη νησιωτική επιχειρηματικότητα. Εμείς ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και δεν βλέπουμε το μεταφορικό ισοδύναμο ως επιδοματικού χαρακτήρα μέτρο».

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έθεσε έξι βασικούς στόχους:

1. «Υιοθέτηση Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας και το Νησιωτικό Χώρο», που περιλαμβάνει την υιοθέτηση της Εθνικής Νησιωτικής Πολιτικής σε εθνικό επίπεδο, η οποία συνοδεύεται από την κατάρτιση – για πρώτη φορά – ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου για το νησιωτικό Χώρο, τον Εξορθολογισμό της εφαρμογής του Ν. 4551/2018 για το Μεταφορικό Ισοδύναμο, προκειμένου να θεραπευτούν αστοχίες και στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν από ελλειμματική εφαρμογή και μη πρόβλεψη ελεγκτικών μηχανισμών, το σχεδιασμό εργαλείων χρηματοδότησης για τη γαλάζια ανάπτυξη και το νησιωτικό χώρο.

2. «Διατήρηση και Ενίσχυση της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής ισχύος της ελληνικής Ναυτιλίας», που περιλαμβάνει την Εφαρμογή Πολιτικής «Flag-Gain» για την ενίσχυση της ελληνικής σημαίας, την Αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης, μέσα από βελτιωμένες δημόσιες σχολές που θα παρέχουν προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας, αλλά και από ανταγωνιστικές ιδιωτικές σχολές.

3. «Ενίσχυση της Ασφάλειας και Προστασίας στο θαλάσσιο χώρο και Διαφύλαξη θαλασσίων συνόρων της χώρας», που περιλαμβάνει την Αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας ΛΣ/Ελ.Ακτ. στον τομέα Ελέγχου Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας, την άμεση υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης Θαλάσσιας Επιτήρησης για την Προστασία των Θαλασσίων Συνόρων και Καταπολέμηση κάθε μορφής εγκλήματος στη θάλασσα, την αναβάθμιση του Εξοπλισμού και των Μέσων του ΛΣ/ Ελ.Ακτ, το οποίο αφορά την επίσπευση εκτέλεσης του επενδυτικού προγράμματος επαύξησης χερσαίων, πλωτών και εναέριων μέσων και συστημάτων του ΛΣ/Ελ.Ακτ. που ανέρχεται σε 200 εκ ευρώ από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και 380 εκ ευρώ μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020, την Υιοθέτηση Ολοκληρωμένου Προγράμματος μείωσης κινδύνου στη θάλασσα (Ασφάλεια στη θάλασσα)

4.«Ενίσχυση της Ακτοπλοΐας και αναβάθμιση του εθνικού συστήματος ακτοπλοϊκών συνδέσεων», που περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα για τη Διασφάλιση κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στο νησιωτικό χώρο με ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη παροχή Δημόσιας Υπηρεσίας, τη βελτιστοποίηση Εθνικού Συστήματος ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, την Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου λειτουργίας ακτοπλοϊκής αγοράς και προσαρμογής στα νέα δεδομένα.

5. «Ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού» που περιλαμβάνει, την Αναβάθμιση πλαισίου λειτουργίας τουριστικού συστήματος yachting, την Ανάπτυξη του τομέα Κρουαζιέρας, την παρουσίαση στοχευμένου Προγράμματος για την Αναβάθμιση ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις του θαλάσσιου τουρισμού

6. «Υιοθέτηση μιας σύγχρονης και Αποτελεσματικής Εθνικής Λιμενικής Στρατηγικής» που περιλαμβάνει την υλοποίηση των κυβερνητικών δεσμεύσεων που αφορούν τις δράσεις επενδυτικής αξιοποίησης επιλεγμένων λιμένων, την Κατάρτιση Ολοκληρωμένης Εθνικής Δημόσιας Πολιτικής Λιμένων, την Υιοθέτηση νέου μοντέλου Λιμενικής Διακυβέρνησης λοιπών περιφερειακών λιμένων.

Όλα τα παραπάνω, υλοποιούνται από πόρους του ΕΣΠΑ, του ΤΕΑ και άλλων ευρωπαϊκών πόρων, καθώς και σημαντικό σκέλος του Εθνικού ΠΔΕ.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos