Μία από τις ημερίδεςΟλοκληρώθηκαν οι συνεδρίες ενημέρωσης σε όλο το νομό Λασιθίου, που στόχο είχαν την ενημέρωση των γυναικών και των επιχειρηματιών που θέλουν να προσλάβουν γυναίκες μέσω του προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης για άνεργες γυναίκες. Βασικός σκοπός των εκδηλώσεων ήταν η επίλυση όλων των αποριών των ενδιαφερομένων έτσι ώστε να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα για την άρση του αποκλεισμού για τις γυναίκες.
Το πρόγραμμα αφορά όλες τις άνεργες γυναίκες ηλικίας από 18 έως 60 ετών που θέλουν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ξεκινά με το σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «¶ρση του Οικονομικού Αποκλεισμού ια τις Γυναίκες και Προώθηση της Γυναικείας Απασχόλησης στο νόμο Λασιθίου».
 
Το σχέδιο περιλαμβάνει, συμβουλευτικές δράσεις, κατάρτιση και προώθηση της εργασίας. Ειδικότερα οι συμβουλευτικές δράσεις που θα υλοποιηθούν έχουν ως στόχο την ενδυνάμωση, την πληροφόρηση και την εμψύχωση των γυναικών που θα συμμετέχουν.
 
Βασική προϋπόθεση συμμετοχής των ωφελουμένων στο Σχέδιο Δράσης αποτελεί να είναι άνεργες, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής από τις 5 μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου.
 
Πληροφορίες θα δίνονται στο Φορέα Συμβουλυτικής του Σχεδίου που είναι το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασιθίου.
 
Επίσης μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο πλησιέστερο Κέντρο Εξυηρέτησης Πολιτών.
 
Το Σχέδιο που χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 25% από το Ελληνικό Δημόσιο, θα υλοποιηθεί από Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων με Συντονιστή Φορέα τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησ Λασιθίου.

Print Friendly, PDF & Email

Από manos