ΠροεδρείοΟλοκληρώθηκαν οι εργασίες του τριήμερου Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας Κρήτης για την 4η Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Κλείνοντας τις εργασίες, ο Γ.Γ κ. Σεραφείμ Τσόκας ανακοίνωε αναλυτικά τα συμπεράσματα, τα οποία συνοψίζονται στα εξής:

  • Πραγματική σύγκλιση της Περιφέρειας Κρήτης με τις άλλες Περιφέρειες της Ευρώπης.
  • ¶ρση των περιφερειακών ανισοτήτων και ουσιαστική ισόρροπη ανάπτυξη.
  • Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
  • Ουσιαστική σύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την κοινωνία, με την τοπική οικονομία.
  • Σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων.
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, διασφαλίζοντας εισόδημα και εργασία.
  • Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Ολοκλήρωση των βασικών υποδομών.
  • Διεκδίκηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων αλλά και συνεργασία με ιδιωτικό τομέα για την δημιουργία των υποδομών.
  • Σωστός και αποτελεσματκός χωροταξικός σχεδιασμός.
Print Friendly, PDF & Email

Από manos