Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων Λήγουν την Τρίτη 31 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» διάρκειας 25 ωρών, το οποίο θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών θα δοθεί στους εκπαιδευόμενους βεβαίωση παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, που εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II του υπουργείου Παιδείας.
 
Οι αιτήσεις που γίνονται στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων, αφορούν τα άτομα που έχουν απολυτήριο Γυμνασίου.
 
Πληροφορίες δίνονται στο 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου στον Ξηρόκαμπο από 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα ή στο τηλέφωνο 28410 25719.
 
Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης (Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.).
 
Βασικός σκοπός του είναι η Τεχνολογική και Επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων της Γ.Γ.Ε.Ε. και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη δια βίου μάθηση. Εφαρμόζει ειδικά ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα για κάθε κατηγορία ενηλίκων.
 
Για το σκοπό αυτό αναπτύσσει συνεργασία με άλλους φορείς, διεθνείς οργανισμούς, ιδρύματα, σχολές και ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο τέτοιων συνεργασιών εκπονεί μελέτες και διαχειρίζεται Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων.
 
Το Ι.Δ.ΕΚ.Ε. διαχειρίζεται τα κάτωθι προγράμματα πο του έχουν ανατεθεί από τη Γ.Γ.Ε.Ε.:
  • Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) 
  • Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 
  • Συμβουλευτική Γονέων (Σ.Γ.) 
  • Εθελοντισμός (Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους) 
  • Εκπαίδευση και Πολιτισμός (Μελίνα)
  • Εκπαίδευση Ενηλίκων Μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα

Η Γενική Γαμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι ο εθνικός επιτελικός φορέας που σχεδιάζει, συγκροτεί δομές, συντονίζει και υποστηρίζει προγράμματα και δράσεις στον τομέα της δια βίου μάθησης.

 

γράφει η Βίκυ Αγγελοπούλου

Print Friendly, PDF & Email

Από manos