Ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων – Σύνοψη τελευταίων εξελίξεων – Ποιοι και Γιατί επιχειρούν να επιβάλουν τις αλλαγές στην Κυβέρνηση;
 
Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το θέμα του Ωραρίου και στις ενέργειες της ΓΣΕΒΕΕ, στην κατεύθυνση του να δημιουργηθεί μια ευρύτατη συμφωνία – πρόταση όλων των φορέων και συντελεστών της Αγοράς, στον αντίποδα της αναιτιολόγητης κατ΄ ουσία απελευθέρωσης του Ωραρίου (ιδιαίτερα στην Περιέρεια) που σχεδιάζει και στηρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Στις 24 Ιανουαρίου 2005, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Προεδρείο της Ένωσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΕΝΑΕ) και διαπιστώθηκε η αντίθεση για αφαίρεση του “δικαιώματος του Νομάρχη”, να ρυθμίζει το ωράριο λειτουργίας των Τοπικών Αγορών. Κάτι που συμβαίνει και σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.
 
Στις 6 Απριλίου 2005, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΓΣΕΒΕΕ με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Ι. Παπαθανασίου, κατά την οποία δεν έγινε αποδκτή καμία συζήτηση για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σχετικά με το ωράριο, παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις για ειλικρινή Διαβούλευση.
 
Στις 15 & 16 Απριλίου 2005, πραγματοποιήθηκε στην Κόρινθο η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ). Παρευρέθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων και τα λοιπά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Παρών ήταν και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης. Κατά την διάρκεια της συζήτησης σχετικά με το Ωράριο, ανταλλάχθηκαν απόψεις και επιχειρήματα των Προέδρων της ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, Επιμελτηρίων και του κ. Υφυπουργού, ο οποίος καταλήγοντας επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή επί των προτάσεων της Κυβέρνησης.
Η επιχειρηματολογία όμως που αναπτύχθηκε ήταν και η αιτία που η Γενική Συνέλευση της ΚΕΕ, ομόφωνα αποδέχθηκε Ψήφισμα το οποίο αναφέρεται χαρακτηριστικά:
“Σχετικά με το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στην χώρα μας που προωθεί η κυβέρνηση θεωρούμε ότι σήμερα το πρόβλημα δεν είναι ο χρόνος λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, αλλά η έλλειψη αγοραστικής ικανότητας του καταναλωτικού κοινού. Καλούμε την κυβέρνηση και την ηγεσία του ΥΠΑΝ να αποσύρει σήμερα το μέτρο αυτό και την καλούμε να αρχίσει μαζί μας, αλλά και με τους άλλους κοινωνικούς εταίρους ένα σοβαρό διάλογο με χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2005, ώστε να ημιουργηθούν οι συνθήκες κοινής επιλογής ενός ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων που θα λαμβάνει υπόψη του τόσο τις καταναλωτικές ανάγκες όσο και τις ανάγκες και τις δυνατότητες των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των τοπικών και περιφερειακών συνθηκών, αλλά και των εγαζομένων σε αυτές.”
 
Την Τρίτη 19 Απριλίου 2005, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ Ελλάδος), με θέμα το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Μετά από Διαβουλεύσεις, σμφώνησαν όλες οι πλευρές (των εργοδοτών) στην έκφραση μιας από κοινού Γνώμης:
“ ………. Για λόγους αρχής, η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι η μεταβολή των ρυθμίσεων που έγιναν (1997) με τέτοιου εύρους κοινωνική συμφωνία θα πρέπει να γίνει με νέα κοινωνική συμφωνία. Εί της ουσίας, αξιολογήθηκε ομοφώνως αρνητικά η επέκταση του ωραρίου το Σάββατο από τις 6.00 μ.μ. στις 8.00 μ.μ. Ως προς το θέμα της κατάργησης της δυνατότητας μείωσης του ωραρίου σε νομαρχιακό επίπεδο, συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα.
Προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση των εμπλεκόμενων φορέων και με βάση τις τοπικές συνθήκες, να αποφασίζει τη μείωση του ωραρίου (σε σχέση με την ενιαία εθνική ώρα κλεισίματος των καταστημάτων).
 
Λαμβάνοντας, όμως, υπ’ όψιν υπερβολές που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν, προτείνεται να τεθεί από το νόμο ένα πλαίσιο σε αυτή τη δυνατότητα και συγκεκριμένα:
α. Να μην μπορεί να αποφασισθεί το κλείσιμο των καταστημάτων κάποια ημέρα πλην της Κριακής
β. Να τεθεί ένα εβδομαδιαίο όριο (π.χ. 48-50 ώρες) κάτω από το οποίο δεν θα μπορεί να μειωθεί το ωράριο των καταστημάτων.”
 
Η κοινή αυτή ¶ποψη – Γνώμη, υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της ΟΚΕ (Εργοδοτικές Οργανώσεις, Εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Τραπεζών, Ξενοδόχων, του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και των Καταναλωτών). Εκφράστηκε δε και μια άλλη ¶ποψη από τους εκπροσώπους της ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ:
“Θα πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία των Κοινωνικώ Εταίρων του 1997 με την οποία καθορίστηκε το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων και δόθηκε η δυνατότητα μείωσης, με βάση τις Τοπικές συνθήκες και μετά από εισήγηση των εμπλεκομένων φορέων.”
Η Γνώμη της ΟΚΕ δεν ικανοποιεί πλήρως τις θέσεις της ΓΣΕΒΕΕ, αλλά η τελικά διαμορφωθείσα άποψη είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι αποδεικνύει την “κακή” επιλογή του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με το Ωράριο. Επιλογή που είναι ενάντια σε όλη την Κοινωνία. Δεν αντιδρούν μόνο “ορισμένες” οπισθοδρομικές και κακόβουλες Συνδικαλιστικές ηγεσίες, όπως απαξιωτικά υποστηρίζεται από πλευράς Υπουργείου Ανάπτυξης.
 
Η Έκτη Έκθεση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ – 2000, επισημαίνει χαρακτηριστικά:
“Η απελευθέρωση του ωραρίου των λιανεμπορικών καταστημάτων φαίνεται να επιταχύνει την μείωση του μεριδίου της αγοράς των ΜΜΕ, ελαττώνοντας την κερδοφορία τους (το κόστος αυξάνει περισσότερο από τις πωλήσεις). Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο ικανές να εκμεταλλευτούν το συνεχές ωράριο μια και είναι σε θέση να προσλάβουν εργαζόμενους μερικής απασχόλησης και να οργανώσουν εναλλαγές βάρδιας. Τα μικρά καταστήματα δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν έναν επιπλέον εργαζόμενο και ειδικότερα τα μικρά εξειδικευμένα μαγαζιά δεν είναι σε θέση να προσλάβουν φθηνό ανειδίκευτο προσωπικό ερικής απασχόλησης, αφού η σωστή εξυπηρέτηση πελατών απαιτεί ένα συγκεκριμένο βαθμό εμπειρίας .”
Τα συμπεράσματα αυτά, ήταν αποτέλεσμα Μελετών του Παρατηρητηρίου που έγιναν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν και από ενδελεχείς κατά τόπους Συνεντεύξεις με Εργοδοτικές Οργανώσεις και μεμονωμένες επιχειρήσεις.
 
Προεκλογικά είχε τεθεί το θέμα του Ωραρίου με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετεκλογικά συζητήθηκε σε όλες τις πρώτες συναντήσεις με την νέα Κυβέρνηση. Δεν υπήρξε καμία ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ για αλλαγές. Το ίδιο συνέβη και με τις συναντήσεις της ΓΣΕΒΕΕ με τα πολιτικά κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ, Ν.Δ (κ. Ε. Μειμαράκης).
 
Το ομόφωνο Ψήφισμα της Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επμελητηρίων, η Γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ), οι απόψεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της ΓΣΕΕ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου, αποδεικνύουν την λάθος επιλογή του Υπουργείου και αναδεικνύουν το ΕΥΛΟΓΟ ΕΡΩΤΗΜΑ:
“Ποιοι και για ποιους λόγους (παρασκηνιακά;) επιχειρούν και επιβάλλουν στην Κυβέρνηση προτάσεις όπως αυτές, που στόχο έχουν την συρρίκνωση των Μικρών επιχειρήσεων, την ομηρία των καταναλωτών και την παράδοση της Αγοράς σε πολύ ΟΛΙΓΟΥΣ, ιδιαίτερα στην Περιέρειας;”
 
Η σταδιακή ολιγοπώληση της Μικρής Ελληνικής Αγοράς θα οδηγήσει σε πλήρη έλεγχο και “καθοδήγηση” των τιμών από πολύ ΟΛΙΓΟΥΣ, σε εναρμονισμένες πρακτικές και νόθευση του Ανταγωνισμού, σε συρρίκνωση της Ελληνικής παραγωγικής βάσης (ήδη το 60% των προϊόντων στα ράφια δεν παράγονται στην Ελλάδα). Ο καταναλωτής θα συνεχίζει με γρηγορότερους ρυθμούς να εισπράττει μεγαλύτερη ΑΚΡΙΒΕΙΑ και η Κοινωνία ΑΝΕΡΓΙΑ και απορύθμιση της συνοχής της. Ένα από τα σημαντικότερα “εργαλεία” που διευκολνουν τα παραπάνω είναι το σταδιακό κλείσιμο των Μικρών επιχειρήσεων, μέσα και από ένα διευρυμένο και συνεχές ωράριο. ΤΕΛΙΚΑ οι καταναλωτές, το εισόδημά τους, ο ρυθμιστικός ρόλος των Κυβερνήσεων στην Αγορά, θα βρεθούν σε καθεστώς ομηρίας.
 
Η συμπυκνωμένη άποψη όλων των Φορέων και Συντελεστών της Ελληνικής Κοινωνίας που παρέχεται ως πλατφόρμα συνεννόησης και συναίνεσης από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ), διαμορφώνει το πλαίσιο για την τελική “ΛΥΣΗ”. Είναι “στο χέρι” της Κυβέρνησης να αποδείξει αν σέβεται τον Διάλογο και την Κοινωνία ή προσχηματικά τον χρησιμοποιεί για να επιβάλλει το imperium των απόψεών της.
 
Σήμερα που και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Χάρτης για τις Μικρές Επιχειρήσεις 8/2/2005), έχει γίνει αποδεκτή η αρχ της “Προτεραιότητας στις Μικρές Επιχειρήσεις” και επιδιώκεται και η αξιολόγηση όλων των Μέτρων πριν νομοθετηθούν, σχετικά με τις επιπτώσεις στις εν λόγω επιχειρήσεις, η Ελληνική Κυβέρνηση επιδιώκει το αντίθετο σε μια κατεύθυνση αποσταθεροποίησής τους και ενίσχυσης της νταγωνιστικότητας των πολύ ΛΙΓΩΝ και ΜΕΓΑΛΩΝ Επιχειρήσεων (έτος Ανταγωνιστικότητας 2005 !).
 
Το Ελληνικό ωράριο είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Το μεγαλύτερο δε μακράν όλων σε ότι αφορά στις Τουριστικές περιοχές. Στην ουσία οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν μια κατηγορία του Λιανικού Εμπορίου και κύρια στοχεύουν τις Μικρές αυτές επιχειρήσεις στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, όπου σύμφωνα και με την Έκθεση για το Εμπόριο (ΕΣΕΕ – 2004) εμφανίζονται να είναι πιο ανθεκτικές ! σε σχέση με αυτές των μεγάλων αστικών κέντρω, όπου ο Ανταγωνισμός και η Ολιγοπώληση της Αγοράς είναι πολύ πιο έντονη.
 
Ζητήσαμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα (εδώ και αρκετές ημέρες και περιμένουμε), να υπάρξει μια συνάντηση μαζί του και αν τελικά χρειαστεί θα ζητήσουμε το ίδιο και από τον κ. Πρωθυπουργό, ενώ παράλληλα προετοιμαζόμαστε για μια τελική και συντονισμένη έκφραση της δυσαρέσκειας όλων των ΜΜΕ (κινητοποιήσεις) προς την επιλογή αυτή, αν τελικά η Κυβέρνηση εξακολουθήσει να επιμένει.
Πιστεύουμε ότι σε Τοπικό εππεδο και σε συνεργασία με τους Εμπορικούς Συλλόγους, δεν πρέπει να υπάρξει ΚΑΜΙΑ αναστολή κινητοποιήσεων.
Θεωρούμε ότι η συνεργασία μας με την ΕΣΕΕ κεντρικά και με τους Εμπορικούς Συλλόγους τοπικά, είναι απαραίτητη και εφικτή.
 
          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ               ΝΙΚΟΣ ΣΚΟΡΙΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email

Από manos