Σε αναβάθμιση των πληροφοριακών της συστημάτων προχωράει η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Οι  εργασίες  θα ξεκινήσουν αύριο 17.06.17 στις 2.30 το μεσημέρι με συνέπεια τη διακοπή της λειτουργίας επί εξαώρου των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας.

Στο διάστημα της αναβάθμισης δεν θα είναι δυνατή η λειτουργία των ATM’s μηχανημάτων της Τράπεζας καθώς και η εκτέλεση πράξεων ATM’s άλλων τραπεζών, εφόσον αυτές απαιτούν τη διασύνδεση με το πληροφοριακό σύστημα της Παγκρήτιας.

Επίσης δεν θα είναι δυνατή για το ίδιο διάστημα, η χρήση καρτών της Τράπεζας σε αγορές και πληρωμές, αλλά και οι πράξεις μέσα από την υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (e-banking).

Μετά την αναβάθμιση, οι δυνατότητες του πληροφοριακού συστήματος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας θα είναι πολύ διευρυμένες, οι τραπεζικές συναλλαγές θα αποχτήσουν μεγαλύτερη ταχύτητα και σταδιακά,  οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα αυξηθούν.

Η αναβάθμιση αυτή κρίθηκε αναγκαία και εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού της Τράπεζας για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα.

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική ζητά την κατανόηση των συναλλασσόμενων.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos