Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
η 22η γενική συνέλευση στο Ηράκλειο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 22η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, στον κινηματογράφο Αστόρια στο Ηράκλειο όπου εγκρίθηκαν οι εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη Συνέλευση παρουσιάστηκαν τα οικονομικά στοιχεία για το έτος 2015 και εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του 2016.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Λεμπιδάκης αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στις δυσμενείς επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, σχολιάζοντας την επιδείνωση του κλίματος  αβεβαιότητας που σημειώθηκε κατά τα μέσα της προηγούμενης χρονιάς, λόγω της τραπεζικής αργίας και της επιβολής των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων.

Ωστόσο εξέφρασε την ελπίδα ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει, με την παράλληλη ενδυνάμωση του τραπεζικού τομέα μετά τις επιτυχείς ανακεφαλαιοποιήσεις και αναδιαρθρώσεις των τραπεζών.

Αναφερόμενος στην πορεία της Παγκρήτιας τόνισε ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον επηρέασε αναπόφευκτα τα οικονομικά της αποτελέσματα, ωστόσο η επιτυχής 1η φάση της  ανακεφαλαιοποίησης στο τέλος του 2015 είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της ρευστότητας της Τράπεζας και τη διαμόρφωση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας πάνω από το τιθέμενο από τις Εποπτικές αρχές όριο.

Όπως επεσήμανε, η Τράπεζα συνεχίζει τη διαδικασία της Αύξησης Κεφαλαίου, βρισκόμενη σε προχωρημένες συζητήσεις με τραπεζικούς φορείς ειδικού σκοπού, επενδυτές, όπως και παλιούς και νέους μετόχους της, ώστε να συγκεντρωθεί το υπόλοιπο ποσό των 45 εκ. ευρώ για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της ανακεφαλαιοποίησης και να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως το αναπτυξιακό της πρόγραμμα.

Η Τράπεζα, που για τη χρήση 2015 εφάρμοσε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την αποτύπωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, κατέγραψε κέρδη προ προβλέψεων, αποσβέσεων και φόρων πάνω από 32 εκ. ευρώ. Διενεργώντας αυξημένες προβλέψεις έναντι πιστωτικού κινδύνου, ύψους 35 περίπου εκ. ευρώ, παρουσίασε αρνητικό καθαρό προ φόρων αποτέλεσμα ύψους 4 εκ. ευρώ, ωστόσο με τη θετική επίδραση της αναβαλλόμενης φορολογίας ύψους 7 εκ. ευρώ, προέκυψε τελικά κέρδος μετά φόρων ύψους 3,23 εκ. ευρώ.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και την αναγκαιότητα διατήρησης του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας άνω του τιθέμενου από τις εποπτικές αρχές ορίου, η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.

Ο κος Λεμπιδάκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου στον τομέα των μη εξυπηρετούμενων δανείων τονίζοντας ότι πλέον το τραπεζικό σύστημα, αλλά και η Παγκρήτια Τράπεζα, προχωρούν σε συμπράξεις με εξειδικευμένες εταιρείες για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, πράγμα που εκτιμά ότι θα έχει δυσμενείς συνέπειες για τους μη συνεπείς δανειολήπτες.

Ο πρόεδρος της Παγκρήτιας επεσήμανε ότι στο νέο τραπεζικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, η Παγκρήτια μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομία του τόπου, λειτουργώντας ανταγωνιστικά. Ειδικότερα για την οικονομία της Κρήτης, τόνισε ότι αυτή βρίσκεται σε καλύτερο σημείο απ΄ότι της υπόλοιπης Ελλάδας, κυρίως λόγω του τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα.

Η Γενική Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω προοπτικές, ενέκρινε τον προγραμματισμό της 2ης φάσης της αύξησης Κεφαλαίου με ελκυστικούς όρους για τους συνεταίρους.

Η πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας  θα επιτρέψει την περαιτέρω θωράκισή της, την αύξηση των χρηματοδοτήσεων σε βιώσιμες επιχειρήσεις, την ευκολότερη άντληση κεφαλαίων χαμηλού κόστους, την επίτευξη κερδοφορίας και την απόδοση και πάλι ικανοποιητικού μερίσματος και υπεραξίας στους συνεταίρους της.

Ηράκλειο 25/6/2016

Δελτίο Τύπου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: