Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων
Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων

Η 2η Φεβρουαρίου, η ημερομηνία αυτή έχει οριστεί να είναι η Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων. Υγρότοποι αποκαλούνται οι φυσικές ή τεχνητές περιοχές που αποτελούνται από έλη με ποώδη βλάστηση, από μη αποκλειστικώς ομβροδίαιτα έλη με τυρφώδες υπόστρωμα, από τυρφώδεις γαίες ή από νερό, σύμφωνα με τον ορισμό τη σύμβασης Ramsar.

Οι περιοχές αυτές είναι μόνιμα ή προσωρινά κατακλυζόμενες από νερό το οποίο είναι στάσιμο ή τρεχούμενο, γλυκό, υφάλμυρο ή αλμυρό και περιλαμβάνουν επίσης εκείνες που καλύπτονται από θαλασσινό νερό το βάθος του οποίου κατά τη ρηχία δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα.
Υπάρχον διάφοροι τύποι που κατηγοριοποιούνται οι υγρότοποι και οι οποίοι εναι ανάλογοι με τη ρέουσα ή στάσιμη φύση των νερών, την αλατότητα του νερού, τη γειτνίασή τους με θάλασσα, το υπόστρωμά τους κ.ά.
Πάντως στην Ελλάδα οι γενικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι υγρότοποι είναι: δέλτα, έλη, λίμνες, λιμνοθάλασσες, πηγές, εκβολές, ποταμοί και τεχνητές λίμνες.
Καθοριστική είναι η σημασία των υγροτόπων και για τα πουλιά. Πολλά είη συχνάζουν για λόγους αναπαραγωγής, ενώ άλλα συχνάζουν σ’ αυτούς συνεχώς ή περιστασιακά για την εξεύρεση της τροφής τους.
Έτσι η επιβίωση μεγάλου μέρους των ειδών εξαρτάται από τη διατήρηση των υγροτόπων. H ποικιλία των ειδών της ορνιθοπανίδας αποτελεί «δείκτη της κατάστασης ενός υγρότοπου».
Η Ελλάδα έχει σήμερα περισσότερους από 400 μικρούς και μεγάλους υγροτόπους συνολικού εμβαδού πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα. Πολλοί από αυτούς είναι σύνθετοι και σχηματίζουν μωσαϊκό υγροτόπων ή υγροτοπικά συμπλέγματα.
Πριν από δύο γενεές η Ελλάδα είχε τριπλάσια έκταση υγροτόπων. Οι πο πλούσιες σε υγροτόπους περιοχές της χώρας είναι οι βόρειες και οι δυτικές της χώρας, όπου εκεί παρατηρούνται οι σπουδαιότερες οδοί πτήσης των μεταναστευτικών πουλιών.
Τα νησιά του Αιγαίου φιλοξενούν λίγους και μικρούς υγροτόπους, οι οποίοι όμως έχουν ιδιαίτερα αξιόλογη οικολογική σημασία. Όπως δείχνουν τα στοιχεία του WWF Ελλάς, τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι υγρότοποι οφείλονται κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα.
Ολοένα και μειώνεται η έκταση τους εξαιτίας των καλλιεργούμενων εκτάσεων ή δόμησης, αλλαγή στο υδρολογικό καθεστώς τους (από φράγματα και εντατική άρδευση), υποβάθμιση της ποιότητας του νερού (ρύπανση από φυτοφάρμακα, λύματα), μεταβολές ως προς τη βιοποικιλότητά τους (συνήθς λαθροθήρα).
Ενώ όπως επισημαίνει η WWF το σημαντικότερο πρόβλημα εστιάζεται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης για την αποτελεσματική προστασία τους ως πόρου ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη διαχείριση των ελληνικών νερών, για την προστασία από τις πλημμύρες και τη διάβρωση του εδάφους και για τη διατήρηση του βιολογικού και πολιτιστικού πλούτου της χώρας.
Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων
Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) ιδρύθηκε ως παράρτημα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκοσμίου Ταμείου για τη Φύση.
Σκοπός του είναι να προωθήσει την αειφορική διαχείριση των ανανεώσιμων φυσικών πόρων στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Μεσογειακής Λεκάνης και της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.
Οι εγκαταστάσεις του ΕΚΒΥ βρίσκονται σε έκταση εντός του Αγροκτήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: βιβλιοθήκη 5.000 τόμων με αναγνωστήριο, αίθουσα διαλέξεων και εκδηλώσεων με δυνατότητα φιλοξενίας 60 ατόμων κλπ.
Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι

γράφει η Βίκυ Αγγελοπούλου

Print Friendly, PDF & Email

Από manos