ΒΟΑΚΠροκηρύχθηκε η δημοπράτηση έργου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας σε σημεία του Βόρειου Οδικού ¶ξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) έπειτα από απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων κ. Γιώργου Σουφλιά. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.860.000 ευρώ. Το έργο προβλέπει την περιλαμβάνει την εκτέλεση άμεσων βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε επιλεγμένες θέσεις μειωμένης ασφαλείας του ΒΟΑΚ. Οι θέσεις έχουν καθοριστεί σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε για το σκοπό αυτό.

Στα πλαίσια της εργολαβίας θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργολαβίες:

  • Βελτίωση, συμπλήρωση ή/ και ανακατασκευή της υπάρχουσας οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.
  • Κοπή παρόδιας βλάστησης για βελτίωση των συνθηκών ορατότητας.
  • Αποξήλωση και ανακατασκευή υπαρχόντων οδοστρωμάτων με προσθήκη αντιολισθηρής στρώσης.
  • Αντικατάσταση υπαρχόντων πλευρικών στηθαίων και τοποθέτηση νέων.
  • Τοποθέτηση ηλεκτροφωτισμού σε επιλεγένες θέσεις.

Στην περιοχή της Γεωργιούπολης θα γίνει εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, επειδή η έλλειψη κάποιου στοιχειώδους πεζοδρομίου συνιστά κίνδυνο για τους πεζούς.

Η δημοπρασία του έργου θα λάβει μέρος στις 15 Δεκεμβρίου 2005 και η εκτέλεσης της σύμβασης είναι 180 ημέρες από την ανάθεση της σύμβασης.

Οι παρεμβάσεις θα γίνουν στις ακόλουθες θέσεις του Βόρειου Οδικού ¶ξονα Κρήτης:

TMHMA
από χ.θ. έως χ.θ.

3+500 4+500
14+000 15+000
20+500 21+500
22+500 23+500
30+500 31+500
32+500 33+500
7+500 8+500
8+500 9+500
47+100 48+100
48+800 49+800
52+500 53+500
53+500 54+500
57+100 58+100
60+000 61+000
78+400 79+400
99+000 100+000
102+300 103+300
104+500 105+500
114+500 115+500
121+000 122+000
122+700 123+700
140+800 141+800
142+500 143+500
158+800 159+800
183+000 184+000
189+500 190+500
197+200 198+200
6+700 7+700
10+900 11+900
13+500 14+500
26+500 27+500
39+700 40+700
41+000 42+000
51+500 52+500
55+500 56+500

Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι

ΥΠΕΧΩΔΕ

Print Friendly, PDF & Email

Από manos