Όπως μας πληροφόρησε το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο κατήγγειλε ήδη από τον Απρίλιο του 2004, τη διαδικασία ανάθεσης έργου από την τότε διοίκηση του Πε.Συ.Π. Κρήτης (Ιανουάριος 2004), ύψους 3,6 εκατ. Ευρώ, από Εθνικούς πόρους, στην εταιρεία Computer Team για την μηχανοργάνωση των Νοσηλευτικών μονάδων της περιφέρειας Κρήτης.

Τον Σεπτέμβριο του 2005, ο Ειδικός Γραμματέας του Υπουργεου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κάλεσε την εταιρεία να παραιτηθεί από το έργο, καθότι είχε ανατεθεί στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.. μέσω προγραμματικής συμφωνίας, η διαδικασία υλοποίησης διαγωνισμού με το ίδιο αντικείμενο, στον οποίο μάλιστα συμμετείχε και η εν λόγω εταιρεία, με πηγή χρηματοδότησης το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Η εταιρεία παραιτήθηκε με δύο επιστολές των απαιτήσεων της από την υλοποίηση της σύμβασης ανάθεσης με την προϋπόθεση να αποπληρωθεί για το αντικείμενο που είχε ήδη υλοποιήσει στα πλαίσια της ανάθεσης του έργου.

Κατά την διάρκεια της αποτίμησης του εν λόγω αντικειμένου, διαπιστώθηκε διάσταση απόψεων για το εύρος των εφαρμογών που είχαν ήδη υλοποιηθεί».
 
Για το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύη δεν υφίσταται θέμα περαιτέρω υλοποίησης μέρους ή όλου έργου που προέκυψε με ανάθεση και ζημιώνει το δημόσιο συμφέρον και τον λόγο έχει πλέον η Ελληνική Δικαιοσύνη.
 
Το εν λόγω έργο έχει ως γνωστό προκηρυχθεί και θα υλποιηθεί από τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον εν εξελίξει διαγωνισμό της Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε…

Print Friendly, PDF & Email

Από manos