περικοπές επικουρικών συντάξεων ΑμεΑ
ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου, Μανώλης Θραψανιώτης

Στα τοπικά μέσα ενημέρωσης διαμαρτυρήθηκε με επιστολή του, συμπολίτης μας για την περικοπή της επικουρικής του σύνταξης.  Για ενημέρωση του ιδίου αλλά κυρίως των ατόμων με αναπηρία θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Δυστυχώς δεν εξαιρέθηκαν οι ανάπηροι με μεγάλα ποσοστά αναπηρίας από την αναπροσαρμογή – μείωση  των επικουρικών για όσους συνταξιούχους το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης τους υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) ευρώ.

Αυτό, σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, αφορά το 10% όλων των συνταξιούχων και το 20% των επικουρικών συντάξεων. Αν και στο ποσό των 1300 € δεν περιλαμβάνονται τα επιπλέον   επιδόματα αναπηρίας, είναι σίγουρα προβληματική η περικοπή εισοδήματος σε ανθρώπους με βαριές αναπηρίες

Γι αυτό η κυβέρνηση σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ  ( Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) έχει συστήσει επιτροπή και ετοιμάζει τροπολογία, που θα προστατεύει και τις επικουρικές για άτομα με αναπηρία  άνω του 80%. Θα κατατεθεί δε  στην Βουλή  αμέσως με την έναρξη των εργασιών  της από τον Σεπτέμβριο.

Αντιπαρερχόμαστε τους χαρακτηρισμούς του εν λόγω συμπολίτη. Η πικρία του είναι κατανοητή. Η σύγκριση όμως με την ΧΑ απαράδεκτη.

Ο στόχος και η προσπάθεια της Κυβέρνησης ήταν εξαρχής να προστατέψει τους πιο αδύναμους οικονομικά και κοινωνικά πολίτες, αυτούς που είχαν πληγεί περισσότερο από όλους  από τα μνημόνια και τις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ιδιαίτερα για τις επικουρικές, έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθούν, καταργώντας  τον κανόνα του «μηδενικού ελλείμματος», που ουσιαστικά τις εκμηδένιζε όλες. Μπορεί να μην απόφυγε λάθη ή παραλείψεις. Το να χαρακτηρίζεται όμως  «καιάδας» ή «μαρτύριο της σταγόνας» αυτή η τεράστια προσπάθεια που γίνεται με ελάχιστα μέσα, δεν δικαιολογείται από οποιαδήποτε οργή για την αδικία που νοιώθει να έχει συμβεί στον ίδιο.

Ευτυχώς ο  τόπος μας είναι τόσο μεγάλος για να μας χωρά όλους και συνάμα τόσο μικρός για να γνωριζόμαστε καλά μεταξύ μας. 

Παραθέτουμε το άρθρο 96, ΝΟΜΟΥ 4387/16

ΠΑΡ. 4.
Οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου επικουρικές συντάξεις αναπροσαρμόζονται με εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφόσον το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό των χιλίων τριακοσίων (1300) ευρώ. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα. Για την εφαρμογή του ορίου αυτού, λαμβάνεται υπόψη το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης και της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύει, και των παραγράφων 11, 12 και 13 του άρθρου 44 του ν.3986/2011 (Α’ 152), όπως ισχύει. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται, μετά την αναπροσαρμογή, το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης να μειωθεί πέραν του ανωτέρω ορίου των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ, του υπερβάλλοντος ποσού καταβαλλομένου ως προσωπική διαφορά. Στον υπολογισμό του ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας.

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos