Πληθυσμιακές Μεταβολές και Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κρήτης για το 2020
Πληθυσμιακές Μεταβολές και Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κρήτης για το 2020

Ανοικτό συνέδριο στην κοινωνία της Κρήτης για τις πληθυσμιακές μεταβολές στο νησί με έμφαση στη μετανάστευση και στις αναπτυξιακές προοπτικές, οργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης στο Επιμελητήριο Ηρακλείου τη Δευτέρα, 30 Ιουνίου στις 9.00 το πρωί.

Το συνέδριο έχει τίτλο: «Πληθυσμιακές Μεταβολές και Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Κρήτης για το 2020» και οργανώνεται από την Περιφέρειαως εταίρος του ευρωπαϊκού-διακρατικού έργου «Αξιοποιώντας τη Μετανάστευση για την Ανάπτυξη. Εργαλεία πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των Περιφερειών και των Πόλεων της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης – MMWD». Στο συνέδριο που θα πάρουν μέρος, ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης Ευριπίδης Στεφάνου, Ακαδημαϊκοί και Ειδικοί Επιστήμονες του έργου, θα αναλυθούν τα αποτελέσματα του διακρατικού έργου, και θα γίνει συζήτηση για την πολιτική ένταξης των μεταναστών στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας Κρήτης.

Το “MMWD” είναι έργο στρατηγικής σημασίας που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας «Νοτιοανατολική Ευρώπη» (SEEProgram), μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας. Έχει διάρκεια 30 μήνες και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2014. Στο έργο συμμετέχουν 21 εταίροι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κεντρικής κυβέρνησης και της επιστημονικής κοινότητας από την Ιταλία, την Αυστρία, τη Σλοβενία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Μολδαβία, με συντονιστή την Περιφέρεια Emilia-Romagna (Ιταλία). Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης και η Αναπτυξιακή Ηρακλείου.

Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία εργαλείων πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των πόλεων και των περιφερειών της Νοτιανατολικής Ευρώπης και την αντιμετώπιση των συνεπειών των σημερινών δημογραφικών μεταβολών που οφείλονται κατά κύριο λόγο στις εγχώριες και διεθνείς μετακινήσεις πληθυσμών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει επίσης στην ανάπτυξη των ικανοτήτων όλων εκείνων που συμμετέχουν στη χάραξη αναπτυξιακών στρατηγικών, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στους τομείς της Απασχόλησης, του Ανθρώπινου Κεφαλαίου και της Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και στην καθιέρωση μιας Πλατφόρμας διακρατικού διαλόγου και συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στόχος της Πλατφόρμας είναι οεντοπισμός κοινών πεδίων συνεργασίας και σχεδίων δράσης μεταξύ θεσμικών και άλλων φορέων της περιοχής για τη διαχείριση των δημογραφικών αλλαγών, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Το Συνέδριο της Περιφέρειας Κρήτης γίνεται με σκοπό να παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του έργου και να δοθεί η δυνατότητα για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ θεσμικών φορέων και άλλων ενδιαφερομένων πάνω στα θέματα των πληθυσμιακών αλλαγών με έμφαση στη μετανάστευση και τις αναπτυξιακές τους προεκτάσεις. Η πρώτη ενότητα του Συνεδρίου θα επικεντρωθεί στα κύρια αποτελέσματα του “MMWD”, ήτοι πληθυσμιακές προβλέψεις και σενάρια πολιτικής για την Περιφέρεια Κρήτης έως το 2020 καθώς και προτάσεις πολιτικής για την ένταξη των μεταναστών στον κοινωνικοοικονομικό ιστό της Περιφέρειας. Η δεύτερη ενότητα θα επικεντρωθεί σε θέματα μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, απασχόλησης και εκπαίδευσης, ενώ θα γίνει και ειδική αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα ζητήματα των μεταναστών.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos

Αρέσει σε %d bloggers: