Μιχάλης ΚαρχιμάκηςΕρωτήσεις προς τον Υπουργό Εσωτερικών για τα έργα “Παράκαψη της Ελούντας“, και “Παράκαμψη Κριτσάς“, κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Λασιθίου του Πα.Σο.Κ., Μιχάλης Καρχιμάκης.
Η ερώτηση είναι ίδια και για τα δύο έργα, γι’ αυτό δημοσιεύουμε μόνο ένα κείμενο και την αλλαγή σε παρένθεση:

Κύριε Υπουργέ,
Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, εντάχθηκαν μία σειρά από έργα, των οποίων η χρηματοδότηση προέκυψε από το αποθεματικό επίδοσης, δηλαδή από χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, λόγω της υψηλής απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων στην Κρήτη κατά την διάρκεια διακυβέρνησης της χώρας.
Το σύνολο δε των οδικών έργων στην Κρήτη με τη μεθόδευση με την οποία εντάχθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι θα υπάρξουν προβλήματα με την τελική τους δημοπράτηση, αφού οι προϋπολογισμοί τους είναι υψηλότεροι αό τα διαθέσιμα κονδύλια του ΠΕΠ.
Οι δε τοπικές κοινωνίες, οι οποίες αντιλαμβάνονται αυτό που συνέβη, έχουν αρχίσει να ανησυχούν για την τελική έκβαση αυτών των έργων.
Συγκεκριμένα:
Στα οδικά έργα του ΠΕΠ Κρήτης, εντάχθηκε το έργο Παράκαμψη Ελούντας (Παράκαμψη Κριτσάς) του δήμου Αγίου Νικολάου, ένα έργο σημαντικό για την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμί ουσιαστική ένδειξη για το πότε ακριβώς θα δημοπρατηθεί το έργο αυτό.

Μετά τα παραπάνω ερωτάστε:
1. Μετά την ένταξή του στο ΠΕΠ και από την ημέρα υποβολής της πρότασης από τον αρμόδιο φορέα στην Περιφέρεια, πόσος ακριβώς χρόνος χρειάζεται για να αξιολογηθεί η πρόταση και πότε ακριβώς υπολογίζετε να γίνει η αξιολόγηση από την αρχή διαχείρισης;
2. Αν έχει ήδη αξιολογηθεί, ενημερώστε με πότε έγινε η αξιολόγηση;
3. Έχει βγει απόφαση – πράξη ένταξης του έργου από την Περιφέρεια Κρήτης, γεγονός που ουσιαστικά αποδεικνύει ότι το έργο είναι στον προθάλαμο της δημοπράτησης;
4. Παρακαλώ να με ενημερώσετε για την ακριβή ημερομηνία δημοπάτησης του έργου Παράκαμψη Ελούντας (Παράκαμψη Κριτσάς), καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Κύριε Υπουργέ,
Είναι δε γεγονός, ότι αυτό που έντονα συζητείται, αφορά την επιλεκτική ωρίμανση των έργων, ανάλογα με το από πού προέρχεται η πίεση, με αποτέλεσμα η δίκαιη ανάπτυξη, που διαρκώς επικαλείστε, να οδηγεί στην συγκεντρωμένη ανάπτυξη.
Διαπιστώνεται λοιπόν ότι, οι ισχυροί να γίνονται ισχυρότεροι και οι έχοντες τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές ανάγκες, να παραμένουν αναπτυξιακά στάσιμοι.
Γίνεται λοιπόν κατανοητό, ότι το έργο θα δημοπρατηθεί, εάν εσείς επιμείνετε στην επιτάχυνση της ωρίμανσής του και την επιτάχυνση απόφασης ένταξής του για τελική δημοπράτηση.

Ο ερωτών Βουλευτής
Μιχάλης Καρχιμάκης

Print Friendly, PDF & Email

Από manos