Πράσινοι: Διαπλεκόμενη και αντισυνταγματική η τουριστική προβολή με την «Marketing Greece ΑΕ»

Σε συνέχεια χαριστικών παροχών και ρυθμίσεων για ιδιωτικές κλινικές, κολλέγια και τηλεοπτικά κανάλια, έρχεται τώρα και η σειρά της …τουριστικής προβολής.

«Η απευθείας ανάθεση στην «Marketing Greece ΑΕ» των δράσεων της τουριστικής προβολής της Ελλάδας από το Υπουργείο Τουρισμού παραβιάζει τις βασικές αρχές του κράτους δικαίου και αναπαράγει τη διαπλοκή» δηλώνει η συν-Εκπρόσωπος των Πράσινων Αλία Παπαγεωργίου.

Συγκεκριμένα, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 13/4/2020, άρθρο 69, η οποία κυρώθηκε πρόσφατα με νόμο, η κυβέρνηση διευκολύνει το Υπουργείο Τουρισμού, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού να προβαίνουν σε απευθείας αναθέσεις στη «Marketing Greece AE» μέχρι και την 31η Αυγούστου, για δράσεις που σχετίζονται με την τουριστική προβολή της χώρας μας. Η ΠΝΠ αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον νόμο 4412/2016, με τίτλο «Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (άρθρο 118, παρ. 1, 5) και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2014/24/ΕΕ (άρθρο 1) και 2014/25/ΕΕ.

Παράλληλα, δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, παραβιάζει την αρχή της διαφάνειας και εγείρει θέμα συνταγματικότητας ως προς τον κατασταλτικό -και όχι προληπτικό, όπως επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον- έλεγχο νομιμότητας των αναθέσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

«Το ότι μια ΑΕ παρουσιάζεται ως εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διαχειρίζεται σχεδόν ανεξέλεγκτα δημόσιο χρήμα «διανέμοντάς» το στην αγορά κατά το δοκούν, αντιτίθεται στις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές και συνταγματικές αρχές απαγόρευσης του αθέμιτου ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης, δημιουργώντας προϋποθέσεις διαπλοκής επιχειρηματικών συμφερόντων»

δηλώνει ο συν-Εκπρόσωπος των Πράσινων Ευάγγελος Αστυρακάκης-Ασλάνης.  Ήδη η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), την οποία αγνόησε προκλητικά η κυβέρνηση, με την Α16/2020 γνώμη της (σελ. 32-34), έκρινε ότι η ΠΝΠ δεν είναι συμβατή ούτε με το ελληνικό Σύνταγμα ούτε και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία!
  • Ποιος θα ελέγξει άραγε την παρανομία αυτή; Μήπως ο πρόσφατα διορισμένος «άριστος» χωρίς τα αναγκαία πτυχία, υμνητής της χούντας,  Γ.Γ. Τουρισμού;

Θεματική Ομάδα Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης των Πράσινων

Print Friendly, PDF & Email

Από giorgos