Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων Αιτήσεις για τα προγράμματα, που θα υλοποιήσει για το μήνα Μάρτιο, ανακοίνωσε ότι δέχεται το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε. ) του νομού Λασιθίου. Όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο ο αριθμός των προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν θα εξαρτηθεί από τις αιτήσεις των συμμετεχόντων.
 
Η δια βίου μάθηση θεωρείται σήμερα επιτακτική ανάγκη  για να ανταποκριθούν  τα άτομα στις απαιτήσεις της κοινωνικής, επαγγελματικής αλλά και προσωπικής ζωής.
 
Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) είναι ο εθνικός επιτελικός φορέας που σχεδιάζει, συντονίζει και υποστηρίζει προγράμματα και δράσεις στον τομέα της δια βίου μάθησης.
 
Πιο αναλυτικά  για τις πόλεις του Αγίου Νικολάου, της Ιεράπετρας και της Σητείας προγραμματίζεται να γίνουν τα ακόλουθα προγράμματα:
 
Στον ¶γιο Νικόλαο:
 • «Εικαστικά : Ζωγραφική, Αγιογραφία, Γλυπτική, Χαρακτική » διάρκειας 50 ωρών. 
 • «Βασικά Γαλλικά» διάρκειας 50 ωρών. 
 • «Γαλλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον » διάρκειας 25 ωρών. 
 • «Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον» διάρκειας 25 ωρών. 
 • «Τπική Ιστορία » διάρκειας 25 ωρών. 
 • «Σωματική και Ψυχική Υγεία» διάρκειας 25 ωρών.
 • «Γενικές Αρχές της Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων-Πρώτες Βοήθειες» διάρκειας 25 ωρών.
 • «Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός» διάρκειας 25 ωρών.
 • «Πληροφορική» διάρκειας 50 ωρών.

Στην Ιεράπετρα:

 • «Βασικά Αγγλικά» διάρκειας 50 ωρών.
 • «Φωτογραφία» διάρκειας 25 ωρών.
 • «Σωματική και Ψυχική Υγεία» διάρκειας 25 ωρών.
 • «Πληροφορική» διάρκειας 50 ωρών.
 • «Τοπική Ιστορία » διάρκειας 25 ωρών.
 • «Λαογραφία :Παραδοσιακός Πολιτισμός» διάρκειας 25 ωρών.
 • «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων » διάρκειας 25 ωρών.
 • «Χρηματοοικονομική – Λογιστική» διάρκειας 50 ωρών.
 • «Δημιουργική Γραφή: Λογοτεχνία» διάρκειας 25 ωρών.

Και στη Σητεία: 

 • «Βασικά Αγγλικά» διάρκειας 50 ωρών.
 • «Αγγλικά στο Εργασιακό Περιβάλλον» διάρκειας 25 ωρών
 • «Αγγλικά στο Τουρισμό» διάρκειας 25 ωρών.
 • «Φωτογραφία» διάρκειας 25 ωρών.
 • «Εικαστικά: Ζωγραφική, Αγιογραφία, Γλυπτική, Χαρακτική » διάρκειας 50 ωρών.
 • «Πληροφορική II» διάρκειας 50 ωρών
 • «Λαογραφία :Παραδοσιακός Πολιτισμός διάρκειας 25 ωρών.
 • «Τοπική Ιστορία » διάρκειας 25 ωρών.
 • «Δημιουργική Γραφή :Λογοτεχνία» διάρκειας 25 ωρών.

Αμέσως μετά το τέλος της εκπαίδευσης θα δοθεί στους καταρτιζόμενους βεβαίωση παρακολοθησης από το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.

Αιτήσεις για συμμετοχή γίνονται δεκτές στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων που βρίσκεται στο 2° Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου στον Ξηρόκαμπο ή στα Κέντρα Πληροφόρησης Πολιτών ή ακόμη μπορούν και να κατατεθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.

Το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 75%.

Σχετικοί Δικτυακοί Τόποι:

Η αίτηση ηλεκτρονικά

γράφει η Βίκυ Αγγελοπούλου

Print Friendly, PDF & Email

Από manos

Αρέσει σε %d bloggers: